HírAdó Archív

Elemzések

HírAdó Archív - 2010

Magyar és nemzetközi adózási hírek

Ismerje meg a Deloitte adótanácsadó szakértőinek összefoglalóit és véleményét a legfrissebb magyarországi és nemzetközi adótörvény- és jogszabályváltozásokról!

Változások a megrendelt K + F szolgáltatások innovációs járulék levonhatóságával kapcsolatosan

Jelen hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása egy 2011. január 1-étől hatályos jogszabály-változásról, melynek következtében egyrészt szűkül azoknak a szervezeteknek a köre, akiktől megrendelt kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenység költségével az adózó csökkentheti a fizetendő innovációs járulék összegét, másrészt szűkül az elismert K+F tevékenységek köre is.

HírAdó, 2010. december 15.

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

Év végi teendők - ami még hátravan

A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is útmutatót kívánunk nyújtani az év végi teendőkről, részben egyszerű adóoptimalizálási ötleteket bemutatva, részben a jövő év elején életbe lépő törvényváltozásokból adódó lehetőségekre fókuszálva. Sok lehetőséggel kapcsolatban érdemes még az idei évben (a december 20-ai feltöltés, vagy az új szabályok hatályba lépését megelőzően) lépéseket tenni, e lépések jelentős adó, illetve cash flow optimalizálási lehetőségeket rejthetnek magukban.

HírAdó, 2010. december 9.

(PDF, 8 oldal, magyar nyelven)

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat. További részletek a hírlevélben olvashatók.

HírAdó, 2010. november 17.

(PDF, 17 oldal, magyar nyelven)

Kötelezően alkalmazandó "javadalmazási politika" pénzügyi szervezetek részére

Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a Kormány által a Parlamentbe benyújtott és a pénzügyi szervezetek felsővezetőinek javadalmazását érintő legújabb törvényjavaslatokról.

HírAdó, 2010. november 11.

(PDF, 6 oldal, magyar nyelven)

Támogatási intenzitás csökkenése Budapesten

Jelen hírlevelünkben egy 2011. január 1-jén életbe lépő jogszabályi változásról szeretnénk röviden tájékoztatni, mely a Budapesten a következő évtől megvalósítandó beruházási, vagy munkahelyteremtési típusú projektekhez elnyerhető maximális támogatási összeget érinti.

HírAdó, 2010. november 4.

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

Áruminta definíció az EU Bírósága értelmezésében

Az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: "Bíróság") a közelmúltban ítéletet hozott az áruminták és kis értékű ajándékok fogalmának értelmezésével kapcsolatban. További részletek a hírlevélben olvashatók.

HírAdó, 2010. október 22.

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

Parlamentben a 2011-es adótörvény-tervezetek

Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a Kormány által a hét vége folyamán a Parlamentbe benyújtott számviteli- és adótörvény-változásokat tartalmazó, valamint egyes ágazatokat terhelő különadó kötelezettségről szóló legújabb törvényjavaslatokról. A javaslatokban előterjesztett törvényváltozások valamennyi főbb adónemet érintik, illetve a kerekedelmi, távközlési valamint energiaellátó tevékenységet folytató vállalkozásokra átmeneti jelleggel többlet jövedelemadó-kötelezettséget vet ki, ezért számot tarthatnak ügyfeleink érdeklődésére.

HírAdó, 2010. október 19.

(PDF, 15 oldal, magyar nyelven)

Változás a számlázási rendszerben

Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket egy, a közeljövőben hatályba lépő jogszabályváltozásról, amely
megváltoztatja a számlázásra vonatkozó, és 2010. április 1-től hatályos szabályokat.

HírAdó, 2010. szeptember 30.

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

10%-os társasági-adókulcs - átmeneti rendelkezések

Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket a legutóbb elfogadott adótörvény-változások kapcsán módosuló 10%-os kedvezményes társasági adó kulcs 2010. évi alkalmazhatóságának egyes részleteiről.

HírAdó, 2010. szeptember 7.

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

Fejlesztési adókedvezmény - gyakorlati kérdések, hasznos tanácsok

Hírlevelünk célja, hogy a fejlesztési adókedvezmény igénybe vétel során el forduló gyakorlati problémákra, az igénybevételt veszélyeztet körülményekre, gyakran figyelmen kívül hagyott részletszabályokra, valamint az adminisztratív terheket csökkent gyakorlati tanácsokra hívjuk fel ügyfeleink figyelmét.

HírAdó, 2010. szeptember 1.

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

Munkavállalóknak juttatott vásárlási utalványok kezelése az áfa rendszerében

Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket egy közelmúltban megjelent Európai Bírósági ítéletről (C-40/09. – Astra Zeneca eset), amely a vásárlási utalványokat is magában foglaló „munkabércsomag” áfa kezelését értelmezi.

HírAdó, 2010. augusztus 12.

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

A parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010

Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a tegnapi nap folyamán elfogadott adótörvény-változásokról. A törvény több területet is érint, amelyek számot tarthatnak ügyfeleink érdeklődésére.

HírAdó, 2010. július 23.

(PDF, 7 oldal, magyar nyelven)

Adó levonásának joga javított számla alapján az áfa rendszerében

Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket egy új – 2010. július 15-én megjelent – Európai Bírósági ítéletről
(C-368/09.), amely azt elemzi, hogy ellentétes-e a Közösségi joggal azon nemzeti szabályozás, amely megtagadja az áfa levonási jogot, ha az adóalany részére értékesített termékekre vagy nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó számla eredetileg olyan téves adatot tartalmazott, amelynek a későbbi javítása nem tartja tiszteletben az alkalmazandó nemzeti szabályokban rögzített valamennyi feltételt.

HírAdó, 2010. július 20.
 

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

Évközi adótörvény-változások 2010

Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a Kormány által a Parlamentbe benyújtott és részben már tárgyalt adótörvényváltozásokat tartalmazó javaslatokról. A javaslatok több területet is érintenek, amelyek számot tarthatnak ügyfeleink érdeklődésére.

HírAdó, 2010. július 5.

(PDF, 7 oldal, magyar nyelven)

Aktuális adótörvény-változások

Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a Kormány által a Parlamentbe benyújtott és részben már tárgyalt adótörvény-változásokat tartalmazó javaslatokról. A javaslatok több területet is érintenek, amelyek számot tarthatnak ügyfeleink érdeklődésére.

HírAdó, 2010. június 23.

(PDF, 6 oldal, magyar nyelven)

Évközi adótörvény-változások 2010-ben

Jelen hírlevelünkben a társasági adó és személyi jövedelem adó kötelezettséget érintő 2010-es évközi törvénymódosításokról kívánjuk ügyfeleinket tájékoztatni.

HírAdó, 2010. április 22.

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

Változnak a közösségi koordinációs szabályok az Európai Unió társadalombiztosításában

Az Európai Uniós tagállamok szociális biztonsági rendszereinek koordinációját jelenleg szabályozó 1408/71/EGK, valamint az annak végrehajtásáról szóló 574/72/EGK rendeleteket 2010. május 1-jétől felváltja a 883/2004/EK, valamint az annak végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendelet. A megváltozott EU szabályok hazai alkalmazását elősegítendően módosul a Tbj. végrehajtási rendelete is.

Jelen hírlevelünkben az új koordinációs szabályokban és a magyar szabályozásban bekövetkező legfontosabb változásokra hívjuk fel ügyfeleink figyelmét.

HírAdó, 2010. április 21.

(PDF, 6 oldal, magyar nyelven)

Változik a munkába járás költségtérítése

A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében 2010. május 1-jétől módosulnak a
munkavállalók számára fizetendő, munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítések szabályai. Jelen hírlevelünk célja, hogy ezen – utazási költségtérítéssel kapcsolatos – új előírásokat ügyfeleinknek bemutassuk.

HírAdó, 2010. április 19.

(PDF, 6 oldal, magyar nyelven)

Felmérés a transzferár ellenőrzések gyakorlatáról

Deloitte 2010. március 11-én megrendezésre került transzferár konferenciáján az adóhatóság transzferár ellenőrzési gyakorlatát állítottuk középpontba, amelynek keretében felmérést végeztünk ügyfeleink transzferár ellenőrzések során szerzett tapasztalataira vonatkozóan. A 80 vállalat több mint 110 képviselőjének részvételével megrendezett szemináriumon magas (több mint 80%) volt a válaszadók aránya, ami jelzi a téma kiemelt jelentőségét. A felmérés eredményeit és legfontosabb tanulságait a következőkben foglaljuk össze.

HírAdó, 2010. árpilis 2.

(PDF, 6 oldal, magyar nyelven)

Fióktelepeket érintő aktualitások

Tekintettel a társasági adóbevallás elkészítésének közeledő határidejére jelen hírlevelünk célja, hogy felhívja a figyelmet az egyes, fióktelepeket érintő társasági adózási szabályokra, illetve a 2010-től hatályos jogszabályi változásokra.

HírAdó, 2010. március 29.

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

Tartalmi fókusz a transzferár dokumentációk ellenőrzése során

Jelen hírlevelünk célja, hogy felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy az adóhatóság - a formai kontroll megtartása mellett - egyre nagyobb hangsúlyt fektet a transzferár dokumentációk tartalmának érdemi vizsgálatára.

HírAdó, 2010. március 10.

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

Innovációs járulék csökkentése költségmegosztási megállapodás keretében elszámolt K F költségek vonatkozásában

Jelen hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása egy közelmúltbeli bírósági ítéletről, amely egy költségmegosztási
megállapodás keretében átszámlázott kutatás-fejlesztési (K+F) költség innovációs járulékból történő levonásával kapcsolatos.

HírAdó, 2010. március 4.

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

Jogbizonytalanság a helyi iparűzési adóalapból történő levonhatósággal, valamint az ingatlan-nyilvántartás tartalmával kapcsolatban

Jelen hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása az újonnan felmerülő problémákról a helyi iparűzési adóalapból történő levonhatósággal, valamint a törlési kereset megindításának határidejével kapcsolatban.

HírAdó, 2010. február 15.
 

(PDF, 7 oldal, magyar nyelven)

Osztalékfizetés céljából felvett hitelhez kapcsolódóan elszámolt bankköltségek és kamatráfordítások társasági adó megítélése

Jelen hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása egy közelmúltbeli bírósági ítéletről, mely szerint az osztalékfizetés
céljából felvett hitelhez kapcsolódó bankköltség és kamatráfordítás nincs összefüggésben a vállalkozási tevékenységgel.

HírAdó, 2010. február 5.

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

Változások az adóbírság mértékében 2010-től

Jelen hírlevelünkben az adózás rendjéről szóló törvény adóbírságra vonatkozó rendelkezéseinek 2010. január 1-től hatályos változásairól kívánjuk tájékoztatni ügyfeleinket.

HírAdó, 2010. január 26.
 

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

Változások az adóbírság mértékében 2010-től

Jelen hírlevelünkben az adózás rendjéről szóló törvény adóbírságra vonatkozó rendelkezéseinek 2010. január 1-től hatályos változásairól kívánjuk tájékoztatni ügyfeleinket.

HírAdó, 2010. január 26.
 

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

2009. év végi kifizetői és munkáltatói feladatok

Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket a 2009. évi személyi jövedelemadó, különadó és társadalombiztosítási járulékok igazolásával és bevallásával, valamint az adatszolgáltatással kapcsolatos fontosabb év végi kifizetői és munkáltatói feladatokról, különös tekintettel a külföldi kiküldetéseket érintő kérdésekről. Tájékoztatást adunk a külföldi illetőségű magánszemély részére kifizetett jövedelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás 2010. január 1-jétől hatályos változásáról is.

HírAdó, 2010. január 25.

(PDF, 6 oldal, magyar nyelven)

Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról

Jelen hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása az áfa-törvény és az adózás rendjéről szóló törvény 2010. január 1-től hatályos változásaival összefüggő egyes aktuális adminisztratív kötelezettségeikkel kapcsolatban.

HírAdó, 2010. január 15.

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

Változások a számlázásra vonatkozó rendelkezések tekintetében 2010-től

A Pénzügyminisztérium december végén módosította a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletet és új szabályokat hozott a számlázás és számlaadás tekintetében. A 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 41/2009. (XII. 22.) PM rendelet előírásai – néhány kivételtől eltekintve – január 1-én léptek hatályba. Az alábbiakban foglaljuk össze a rendelet főbb szabályait.

HírAdó, 2010. január 14.

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

Felmérés a 2010-es év adózással kapcsolatos feladatainak általános megítéléséről

A Deloitte a tavalyi év végén megrendezett adóváltozások szemináriumán kikérte a megjelent cégek képviselőinek
véleményét a 2010. évi adózással kapcsolatos várakozásaikról, valamint a hazai adórendszerről. A vállalatok várakozásai szerint idén a legnagyobb kihívást a transzferár- és áfa-szabályozásnak való megfelelés jelenti
majd számukra az adózás terén, jellemzően magasnak ítélik továbbá a velük szemben támasztott adminisztrációs
elvárásokat.

HírAdó, 2010. január 11.

(PDF, 6 oldal, magyar nyelven)

20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

A HírAdó évfolyamai*

*Az egyes évfolyamok megtekintéséhez kattintson a megfelelő évszámra

Nemzetközi hírlevelek

Az alábbi linkeken a Deloitte szakértői által készített hírleveleket olvashatják a világ minden tájáról.

Iratkozzon fel, hogy az adóhírleveleket közvelenül e-mailen kapja.

Global Rewards Updates (Munkavállalói juttatások)

Nemzetközi HírAdó

Transzferár HírAdó

Hasznosnak találta?