HírAdó 2014

Elemzések

HírAdó - 2014

A legfrissebb magyar és nemzetközi adózási hírek

Ismerje meg a Deloitte adótanácsadó szakértőinek összefoglalóit és véleményét a 2014-es magyarországi és nemzetközi adótörvény- és jogszabályváltozásokról!

December 15-i adótörvény-módosítások

Változnak a 2015. január 1-jén hatályba lépő Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez (а továbbiakban: EKAER) kapcsolódó adókötelezettségek egyes részletszabályai is. Olvassa el a részleteket!

Rendkívüli HírADÓ, 2014. december 18.

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

Transzferárak adóhatósági ellenőrzése

2014. december 4-én megrendezésre került a Deloitte Zrt. szokásos éves transzferár konferenciája ahol vendégelőadóként Fotiadi Ágnes, a NAV Szokásos Piaci Ár-megállapítási és Transzferár Ellenőrzési Főosztály (“TP Főosztály”) vezetője is ismertetett érdekesebb jogeseteket. A részletek a hírlevélben találhatóak.

Rendkívüli HírADÓ, 2014. december 10.

(PDF, 3 oldal, magyar nyelven)

HírAdó Extra | 2014. december

 • Új adóegyezmény Magyarország és Svájc között
 • Interkvartilis tartomány a transzferárazás során

HírADÓ Extra, 2014. december 3.
 

(PDF, 2 oldal, magyar nyelven)

Adóváltozások 2015

Ismerje meg a 2015-ös adóváltozásokat!

Híradó Extra, 2014. november 23.

(PDF, 15 oldal, magyar nyelven)

Törvényszéki ítélet a bolti kiskereskedelmet terhelő különadóról

A Székesfehérvári Törvényszék („Törvényszék”) november 6-án hozott ítéletet a Hervis ügyében, melynek jelentősége, hogy egy ágazati különadó tekintetében állapította meg, hogy annak bizonyos rendelkezései ellentétesek az uniós joggal. Tudja meg, milyen kérdéseket vet fel az eset a magyar joggyakorlatban!

Rendkívüli HírADÓ, 2014. november 7.

(PDF, 2 oldal, magyar nyelven)

HírAdó Extra | 2014. november

 • Az OECD Transzferár Irányelvek lényeges változásai
 • Tiltott állami támogatások – fontos transzferár-tanulságok az Apple ügy kapcsán
 • Schengeni vízummal érkezőket érintő változások a határátkelőhelyeken

2014. november 5.
 

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

Adótörvény-módosítások

Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a személyi jövedelemadót, a társadalombiztosítási járulékot, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő módosításokat

Rendkívüli HírADÓ, 2014. október 28.

(PDF, 14 oldal, magyar nyelven)

HírADÓ Extra | 2014. október

 • Egyablakos rendszer 2015. január 1-jétől – Bizottsági tájékoztatók
 • Ítélet – Alkalmazható kedvezményes áfakulcs a fizikai adathordozón tárolt könyvekre?
 • Számlázó program bejelentésére – Hogyan?
 • Drágul a letelepedési államkötvény
 • A termékdíj raktár részére értékesített termékek tekintetében kiállított számlák záradékolási kötelezettsége

2014. október 1.
 

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

Az egyedi kormánydöntésen alapuló regionális beruházási támogatás igénylése

Egy 2014. augusztus 28-án megjelent kormányrendelet alapján ismét lehetőség van egyedi kormánydöntésen alapuló regionális beruházási támogatás (EKD támogatás) igénylésére. További részletek a hírlevélben.

Rendkívüli HírADÓ, 2014. szeptember 8.

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

HírADÓ Extra | 2014. szeptember

 • A SZÉP Kártyán fel nem használt és ezért a munkáltatóhoz visszautalt juttatások elszámolása
 • Egyéves orosz importtilalom

2014. szeptember 3.
 

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

A reklámadó legfontosabb szabályai

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzétett 66. számú információs füzet, amelyben elvileg értelmezésre kerültek a reklámadó legfontosabb szabályai, különös figyelmet igényel. Részletek a hírlevélben.

Rendkívüli HírADÓ, 2014. augusztus 19.
 

(PDF, 3 oldal, magyar nyelven)

NGM rendelet: változás a számlázási szabályokban

2014. július 1-jén hatályba lépett a 23/2014. (VI. 30) NGM rendelet („Rendelet”) a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről. További részletek a hírlevélben olvashatók.

Rendkívüli HírADÓ, 2014. július 4.

(PDF, 2 oldal, magyar nyelven)

HírAdó Extra | 2014. július

 • Az utóbbi hetek törvényváltozásai
 • Külföldiek Magyarországon – 183 nap tartózkodás, de milyen időszakban?
 • A fejlesztési adókedvezmény változásai
 • Jövedéki eljárásokat érintő változások / a KN-kódok kötelező alkalmazása
 • A termékdíj raktár jogintézményének bevezetése

2014. július 2.
 

(PDF, 6 oldal, magyar nyelven)

A termékdíj raktár, mint új jogintézmény a környezetvédelmi termékdíj szabályozásában

Jelen hírlevelünkben röviden szeretnénk felhívni a figyelmet a környezetvédelmi termékdíj szabályozásba 2014. július 1-jével beépülő új elemre.

Rendkívüli HírADÓ, 2014. június 26.

(PDF, 3 oldal, magyar nyelven)

Új üzletfejlesztési lehetőség a Dél-Kelet Ázsiába történő export elősegítésére

Az Európai Bizottság által támogatott EU Business Avenues program célja, hogy meghatározott iparágakban tevékenykedő európai társaságok - elsősorban KKV-k - számára lehetőséget biztosítson a dél-kelet ázsiai piacokon történő megjelenésre. További részletek a hírlevélben.

Rendkívüli HírADÓ, 2014. június 26.

(PDF, 3 oldal, magyar nyelven)

Elfogadott törvényjavaslat

Az Országgyűlés 2014. június 23-án elfogadta az Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Részletek a hírlevélben olvashatók.

Rendkívüli HírADÓ, 2014. június 24.

(PDF, 2 oldal, magyar nyelven)

Újabb módosító indítvány

2014. június 12-én újabb törvénymódosító javaslat került benyújtásra az Országgyűlés elé, amely több
ponton módosítaná a jelenleg hatályos adójogszabályokat. Részletek a hírlevélben olvashatók.

Rendkívüli HírADÓ, 2014. június 16.

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

A reklámadóról szóló törvény

Az Országgyűlés 2014. június 11-én elfogadta a reklámadóról szóló törvényjavaslatot. Részletek a hírlevélben olvashatók.

Rendkívüli HírAdó, 2014. június 11.

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

Módosító indítvány az általános forgalmi adóra, valamint a társasági adóra vonatkozóan

Június 4-én egy képviselői módosító indítvány került benyújtásra az Országgyűlés elé, amely több ponton módosítaná a jelenleg hatályos adójogszabályokat. A módosító indítvány javaslatai elsősorban az általános forgalmi adóra, valamint a társasági adóra vonatkozó rendelkezéseket érintik. További részletek a hírlevélben olvashatók.

Rendkívüli HírADÓ, 2014. június. 5.

(PDF, 2 oldal, magyar nyelven)

HírAdó Extra | 2014. június

 • Meghiúsult ügyletek áfakezelése – Almos-ügy
 • Marad-e a nyomtatott és más fizikai adathordozón tárolt könyvekre vonatkozó megkülönböztetés az alkalmazandó áfakulcs tekintetében?

2014. június 4.
 

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

HírAdó Extra | 2014 május

 • A nemzetközi közúti fuvarozási engedélyek ellenőrzése
 • Anya-leányvállalat irányelv módosítása
 • Változások a jövedéki termékek vámtarifális besorolásában
 • Előrehozott, egyoldalú vámkedvezmények biztosítása egyes ukrán termékekre

2014. május 7.
 

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

HírAdó Extra | 2014 április

A Ptk. új pénzügyi lízing fogalmának alkalmazásával kapcsolatos bizonytalanságok

2014. április 2.

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

Fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó szabályok gyakorlati alkalmazása

Az adókedvezmény igénybevétele kapcsán az adóhatóság ellenőrzés keretében vizsgálja a jogszabályi feltételeknek történő megfelelést. Részletek a hírlevélben olvashatók.

Rendkívüli HírADÓ, 2014. április 1.

(PDF, 2 oldal, magyar nyelven)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által működtetett kutatás-fejlesztési rendszer értékelése

A Deloitte a közelmúltban végezte el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) által működtetett kutatás-fejlesztési minősítési rendszer értékelését, amelynek végén számos ajánlást fogalmazott meg. További részletek a hírlevélben olvashatók.

Rendkívüli HírADÓ, 2014. március 10.

(PDF, 2 oldal, magyar nyelven)

HírAdó Extra | 2014. március

 • Osztalékfizetés finanszírozására felvett kölcsön kamatának adójogi minősítése
 • A határon átnyúló ügyletek áfakezelésére vonatkozó állásfoglalás
 • Ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága a bolti kiskereskedelmet terhelő különadó vonatkozásában
 • 2014. évi ellenőrzési irányok
 • Bizalmi vagyonkezelő
 • Befektetői letelepedőket érintő illetőségszabály változása

2014. március 5.
 

(PDF, 7 oldal, magyar nyelven)

HírAdó Extra | 2014. február

 • Az Európai Unió Bíróságának ítélete a C 618/11., C 637/11. és C 659/11. sz. egyesített ügyekben
 • Kúria ítélet az ingyenes termékátadások áfa kötelezettségével kapcsolatban

2014. február 5.
 

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven)

„Ipartelepítés” című pályázati kiírás a közép-dunántúli régióban

2014. január 6-tól van lehetőség pályázatot benyújtani a közép-dunántúli régióban meghirdetett ún. „Ipartelepítés” elnevezésű pályázati kiírásra. További részletek a hírlevélben.

Rendkívüli HírADÓ, 2014 január 10.

(PDF, 1 oldal, magyar nyelven)

HírAdó Extra | 2014. január

 • Év végi transzferár-kiigazítás elszámolásához kapcsolódó új lehetőségek
 • 2014. január 1-jétől hatályba lépett a Magyarország és Japán között megkötött szociális biztonságról szóló Egyezmény
 • Összevont engedélyezési eljárás
 • Releváns Európai Bírósági ítélet az export-értékesítés adómentességének feltétele kapcsán - Adó-visszatérítési lehetőség a korábbi időszakok tekintetében

2014. január 8.

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven)

20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

A HírAdó évfolyamai*

*Az egyes évfolyamok megtekintéséhez kattintson a megfelelő évszámra

Nemzetközi hírlevelek

Az alábbi linkeken a Deloitte szakértői által készített hírleveleket olvashatják a világ minden tájáról.

Iratkozzon fel, hogy az adóhírleveleket közvelenül e-mailen kapja.

Global Rewards Updates (Munkavállalói juttatások)

Nemzetközi HírAdó

Transzferár HírAdó

Hasznosnak találta?