Tax alerts

Elemzések

HírAdó

A legfrissebb magyar és nemzetközi adózási hírek

Ismerje meg a Deloitte adótanácsadó szakértőinek összefoglalóit és véleményét a 2016-os magyarországi és nemzetközi adótörvény- és jogszabályváltozásokról!

Vagyonszerzési illeték

Az alábbiakban részletesebb információkat talál sikereinkről, és a Kúria olyan döntéseiről, amelyek alapján az ingatlan átruházáshoz kapcsolódó illeték csökkenthető.

Nettó vételár utáni illetékfizetés

Amennyiben megnézzük a jelenlegi gyakorlatot, úgy az a tendencia tapasztalható, hogy az adóhatóság az ingatlanok átruházása esetén a vagyonszerzési illeték alapját az ingatlan általános forgalmi adóval (áfa-val) növelt vételárában (bruttó vételár) állapítja meg. Számos, ingatlant szerző ügyfelünk esetében azonban sikerrel értük el, hogy az adóhatóság az ingatlan forgalmi értékeként a nettó vételárat fogadja el, így a bruttó vételár áfára eső része után nem kellett illetéket fizetniük. Nagy értékű ingatlanok esetén ez sokmillió forint megtakarítást jelentett ügyfeleinknél.

Több ügyfelünk is kérte közreműködésünket már az ingatlanvásárlást megelőzően, az illetékfizetési kötelezettség optimalizálása érdekében. A legrövidebb út a sikerhez ezen esetekben vezetett, itt a Kúria joggyakorlata mentén hasznos kiegészítési javaslatokkal élhettünk, mind a szerződés, mind a bejelentőlap megszövegezéséhez, illetve felkészíthettük ügyfeleinket az adóhatóság részéről várható eljárási lépésekre, buktatókra (pl. helyszíni szemle, nyilatkozatokra történő felhívás, stb.). A megfelelő időben történt beavatkozásunk által, külön jogorvoslati eljárás nélkül értük el, hogy már az illetéket kiszabó határozatában az adóhatóság elfogadja a nettó vételárat az illeték alapjának, jelentősen csökkentve ezzel ügyfeleink illetékterhét.

Nemcsak az illetékkiszabást megelőzően tudtunk segíteni. Voltak olyan esetek is, ahol bár már megtörtént korábban a magasabb összegű illetékkiszabás, illetve annak megfizetésére is sor került, azonban külön az adott ügy sajátosságaira szabott jogorvoslati eljárásban (ugyancsak bírósági beavatkozás nélkül) sikerült elérni, hogy ügyfeleink az áfára megfizetett illetéket visszakapják. További sikerként könyvelhető el, hogy a visszatérítésre késedelmi kamattal növelt összegben került sor.

Amennyiben társasága tehát ingatlan vásárlás előtt áll, vagy öt éven belül bonyolított le hasonló ügyletet, úgy a Deloitte Legal adóeljárásokra specializálódott csapata szíves rendelkezésére áll a bejelentési eljárás legfontosabb lépéseinek (szerződés tartalma, B400-as nyomtatvány kitöltése és az egyes adóhatósági eljárási lépések, buktatók) átbeszélése, illetve a már esetlegesen áfára is megfizetett illetékrész visszatérítése irányuló eljárás lefolytatására.

Bérleti jogviszonnyal terhelt ingatlan megszerzése

Egy nemrég közzétett Kúria döntés mentén további megfontolásra ad alapot az árazást érintően, amennyiben olyan ingatlant szerez társasága, melyen másnak(oknak) bérleti jogviszonya áll fenn (pl. üzletházak, irodaházak, stb. megszerzése esetén). Az ingatlan értékét és ezáltal a vagyonszerzési illeték összegét ugyanis a Kúria álláspontja szerint befolyásolhatja a bérleti jogviszony. A befolyásolás irányát (értéknövelő, értékcsökkentő) pedig minden esetben a konkrét illetékügy egyéni körülményei határozzák meg. A megfelelő szempontok mentén kialakított vételárral pedig illetéket lehet megtakarítani.

Fenti szolgáltatásainkat a Deloitte Legal adójogvitákra specializálódott csapata nyújtja, amely olyan ügyvédekből és adószakértőkből áll, akik adóhatósági múlttal rendelkeznek, kiemelkedő tapasztalatot szereztek az adó- és vámhatósági eljárásokban, és jelentős sikereket értek el az adóperek területén. Az elmúlt évben a csapat sikerességi aránya több mint 90 % volt és összesen 20 milliárd forint megtakarítást ért el ügyfeleink számára.

Építményadó

Az NGM építményadó-visszatérítési lehetőségek kérdésében kifejtett hivatalos álláspontja nyomán, az alábbiakban részletesebb információkat talál egy konzervatívabb, de biztosabb megközelítésről, mely építményadóban megtakarítási lehetőséget ígér már az önkormányzati eljárás során.
A Kúria 2016. áprilisában kibocsátott ítéletét követően a piaci szereplők aktív érdeklődést mutattak a 2011-2014 között befizetett építményadó visszatérítése iránt. Ezen döntésében a Kúria egy építményadó szempontjából vitássá tett múzeum vonatkozásában mondta ki, hogy tekintve, hogy az ingatlan nem lakás, ugyanakkor nem található meg a jogszabályban írt egyéb nem lakás céljára szolgáló épülettípusok közötti felsorolásban sem, így nem tárgya az építményadónak.

Az ítélet kapcsán az NGM is kifejtette a szakmai véleményét. Az NGM megközelítése a Kúria ítéletében foglaltakon túl, további új vizsgálati szempontokat, és egy konzervatívabb, azonban már a közigazgatási eljárás keretein belül is érvényesíthető megtakarítási lehetőségeket nyitott meg az építményadót illetően. Az NGM értelmezése ráadásul már nem csak a 2011-2014-es időszak tekintetében alkalmazható, hanem az ezt követően tett és a jövőbeli bevallások, valamint adókivető határozatok felülvizsgálatát is megalapozhatja.

Az NGM konzervatívabb megközelítésének alkalmazása nem azt jelenti, hogy el kell hagynunk a Kúria érvelését, a kettő együtt is alkalmazható elsődleges és másodlagos kérelemként. Előnye viszont már a közigazgatási eljárásban megmutatkozhat és a Társaság megtakarítást érhet el bírósági eljárás nélkül, és nem csupán a 2011-2014. adóévek vonatkozásában.

Amennyiben Társaságát jelentős építményadó kötelezettség sújtja, úgy a Deloitte Legal adójogvitákra specializálódott csapata kérésére megvizsgálja, hogy az NGM konzervatívabb megközelítésével már a közigazgatási szakban, vagy a Kúria álláspontja mentén a bírósági szakban érhet-e el, és milyen mértékű megtakarítást. Testre szabott elemzésünk ezzel párhuzamosan kitér a telekadót és az egyes kockázatokat érintő kérdésekre, valamint a visszatérítési eljárás lebonyolításában is állunk szíves rendelkezésére.

A Deloitte Legal adójogvitákra specializálódott csapata olyan ügyvédekből és adószakértőkből áll, akik adóhatósági múlttal rendelkeznek, kiemelkedő tapasztalatot szereztek az adó- és vámhatósági eljárásokban, és jelentős sikereket értek el az adóperek területén. Az elmúlt évben a csapat sikerességi aránya több mint 90 % volt és összesen 20 milliárd forint megtakarítást ért el ügyfeleink számára.

Korábbi HírAdók

Elfogadták a 2017-es adócsomagot

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy 2016. november 22-én elfogadásra került az Országgyűlés által a 2017-es adócsomag.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Fokozódó önkormányzati ellenőrzések a közvetített szolgáltatások elszámolásánál

Az önkormányzatok egyre több vállalkozásnál vitatják a közvetített szolgáltatások költségeinek elszámolását a helyi iparűzési adó alapjával szemben. Az önkormányzati adóhatóságok ellenőrzési hulláma valószínűleg a Kúria két ítéletére vezethető vissza, amelyekben a Kúria a közvetített szolgáltatások elszámolását szigorú formai és tartami feltételektől tette függővé.

(PDF, magyar nyelven, 3 oldal)
Hasznosnak találta?