globe

Elemzések

Uniós eljárás az EKÁER-rel kapcsolatban és átfogó uniós ÁFA reform

Jogsértő lehet az EKÁER

Az Európai Bizottság aggályait fejezte ki az EKÁER rendszer EU-s jogba illeszkedősége kapcsán, mely alapján a rendszer alapvető módosítására kerülhet sor a Közösségen belüli ügyletek vonatkozásában.

Az Európai Bizottság (Bizottság) felszólítást küldött Magyarországnak az EKÁER rendszer vonatkozásában. Az EKÁER rendszerben a vállalkozásoknak részletes információkat kell nyújtaniuk a magyar adóhatóság részére, meghatározott közúti fuvarozási tevékenységeikről. A Bizottság szerint a közösségi ügyletek vonatkozásában ez a kötelezettség sérti az áfára vonatkozó uniós irányelvet, tekintettel arra, hogy a határ átlépéséhez kapcsolódó, közösségi szinten nem elismert adminisztratív követelményeket határoz meg az adóalanyok részére.

Magyarországnak két hónap áll rendelkezésére, hogy megfelelő intézkedésekkel összhangba hozza a nemzeti szabályozást az uniós irányelvvel. Ennek hiányában a Bizottság részletes véleményt fog küldeni a magyar hatóságoknak, melynek sikertelensége esetén az ügyet az EU Bírósága tárgyalhatja majd.

A Bizottság az európai áfa rendszer átfogó reformját javasolja

Alapvető módon változhat meg a közösségi áfa rendszer, főleg a határon átnyúló ügyletek kezelése tekintetében. A Bizottság javaslatai a visszaélések és az adminisztráció költségeinek visszaszorítására irányulnak.    

A Bizottság mai sajtóközleményében az elmúlt negyed évszázad legátfogóbb áfa reformját jelentette be. A Bizottság tájékoztatásából kiderül, hogy jelenleg éves szinten 150 milliárd eurós összeg körüli áfa vész el a rendszer hibáiból és a tagállami szabályozások sokfélesége által okozott bonyodalmakból fakadóan, melyből 50 milliárd euró tudható be áfacsalásnak. A Bizottság a problémák jelentős csökkenését reméli a radikalitása miatt „rebootnak” is nevezett reformtól, mely az EU-n belül az áfa szempontjából teljesen megszüntetné a tagállami határokat, vagyis a közösségi értékesítések áfakezelése a változásokat követően a belföldi ügyletekére hasonlítana.

Az új, egységes áfarendszer 4 alapelvre épülne fel a javaslat alapján.

 

A reform négy alapelve:

 • Csalás elleni küzdelem
  A határon átnyuló ügyletek vonatkozásában az eddigiektől eltérően értékesítéskor kerülne felszámításra az áfa, kiiktatva ezzel a körhintacsalások során a haszonhúzásra legszélesebb körben elterjed módszert.
 • One stop shop
  Egykapus bevallási és fizetési rendszer kialakítása az újfajta határon átnyúló áfakötelezettség teljesítésére; az adott tagállam nyelvén, ugyanazon nyomtatványok, sablonok használatával, a nemzeti adóhatóság erre kialakított online felületén történne az adókötelezettségek teljesítése minden tagállami adóalany számára. Ez a rendszer jelenleg az elektronikus szolgáltatások piacán működik (tervezett kiterjesztéssel az online kereskedelemre), ezt tenné általánossá a Bizottság a jövőben.
 • Nagyobb fokú következetesség
  Az új rendszer konzekvensen alkalmazná a rendeltetési hely elvét, mely alapján az áfa összegét mindig a rendeltetés tagállamának adóhatósága részére kellene megfizetni, az ottani áfamérték szerint).
 • Csökkenő adminisztráció
  Az adóalanyok alkalmazhatnák saját országuk számlázási szabályait, függetlenül a teljesített ügylet fajtájától, illetve megszűnne az EU-n belüli ügyleteket összesítő nyilatkozat is.

A javaslat tartalmazza a „megbízható adózó” fogalmát, amely a közelmúltbeli magyar szabályozáshoz hasonlóan egyszerűbb és időtakarékosabb szabályok alkalmazását tenné lehetővé az érintett adózói körnek.
A javaslat az átfogó reform mellett, annak életbelépéséig rövidtávú kisebb módosításokat is tartalmaz, melyek 2019-től lennének hatályosak és elsősorban a megbízható adózókra lesznek érvényesek, akik adminisztratív könnyítéseket élvezhetnének másik tagállamban fenntartott raktárakhoz, láncügyletekhez és az áruk közösségi határátlépését igazoló dokumentumokhoz kapcsolódóan. Emellett tisztázásra kerülne az is, hogy az átfogó reform bevezetéséig a közösségi értékesítések adómentességéhez elengedhetetlen a partnerek adószámának a közösségi adószám-ellenőrző rendszerben (VIES) történő regisztrációja.

A Bizottság 2018-ban egy részletes javaslattal fog élni, mely alapján az EU-s Áfa irányelv az átfogó reform bevezetésére válna alkalmassá.

A fenti módosítások jelenleg javaslatok, azok mögött azonban jól látható az Uniós jogalkotó erőteljes szándéka az áfarendszer egyszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányulóan. A javaslattal kapcsolatos fejleményekről további hírleveleinkben fogjuk tájékoztatni Ügyfeleinket.
 

Hasznosnak találta?