Küszöbön a Magyar Nemzeti Bank kötvényprogramja

Hírek

Küszöbön a Magyar Nemzeti Bank Kötvényprogramja

 

A Magyar Nemzeti Bank ("MNB") 2019. július 1-től indítja el Növekedési Kötvényprogramját ("NKP"), amelynek részletes feltételeit az MNB 2019. április 30. napján közzétett terméktájékoztatója ismerteti. A program paramétereit az MNB a bankszektor szereplőivel alakította ki, nagy mértékben támaszkodva az Európai Központi Bank vállalatikötvény-vásárlási programjának feltételeire és gyakorlatára.

A hazai kötvény-piac méretét és likviditását tekintve is elmarad az összehasonlítható helyzetben lévő országok piacaitól. Véleményünk szerint illetve az MNB várakozásai alapján az MNB mint befektető piacra lépése – a kötvénysorozatok meghatározott részére jegyzést biztosítva – alkalmas a kötvénykibocsátás élénkítésére, ezáltal megfelelő opciót nyújthat a vállalatok fennálló finanszírozási igényeire.

Az előzőeknek megfelelően az NKP célja elsődlegesen a nem-pénzügyi vállalatok kötvénykibocsátás révén megvalósuló finanszírozásának ösztönzése, ily módon elősegítve a vállalatikötvény-piac likviditásának növelését. A tőkepiaci finanszírozás fokozása révén diverzifikáltabb finanszírozási megoszlás és kockázatmegosztás alakítható ki a bankszektor és tőkepiac között, illetve a vállalatikötvény-piac likviditásának növelésével a jegybanki kamatdöntések hatékonyabban tudják befolyásolni a vállalatok finanszírozási költségének alakulását és ezáltal a jegybanki árstabilitási cél elérését és fenntartását. A tőkepiaci finanszírozás fokozásával az NKP közvetett célja a banki hitelcsatorna egy válság során történő befagyása esetén a piac önálló talpraállásának elősegítése.

Megjegyezzük továbbá, hogy NKP keretében történő tőzsdei bevezetés és tőzsdei jelenlét önmagában jelentős marketing értékkel rendelkezik és javíthatja a kibocsátó vállalat üzleti megítélését.

Az NKP keretében az MNB 300 milliárd forint keretösszeg erejéig vásárol hazai székhelyű, nem-pénzügyi vállalatok által kibocsátott, jó minősítéssel rendelkező kötvényeket és értékpapírosítással létrejött értékpapírokat. Az NKP terméktájékoztatója az értékpapír vásárlás részletes feltételeit tartalmazza, ideértve a kibocsátó vállalatokra, a kibocsátás módjára és a megfelelő kereskedési helyszínre történő bevezetésre, a megvásárolható értékpapírok paramétereire, a kibocsátó és az értékpapírok hitelminősítésére, az elsődleges és másodlagos jegybanki vásárlásokra illetve a kereskedéssel szemben támasztott követelményekre vonatkozó feltételeket.

Az MNB a következő feltételeket támasztja a kibocsátandó kötvényekkel összefüggésben:

  • forint devizanem;
  • 3-10 év futamidő;
  • fix illetve változó kamatozás vagy zéró kupon;
  • minimum 1 milliárd forint összmennyiség;
  • legalább B+ hitelminősítés;
  • minősített befektetőknek célkör (nevértéke legalább 100 ezer eurónak megfelelő forint összeg);
  • a kötvény be van vezetve vagy a kibocsátást követő 180 napon belül be lesz vezetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett megfelelő kereskedési helyszínre [1]; és
  • átváltás újtán vagy az értékpapírba foglalt jog gyakorlásával nem ad jogot valamely más értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz megszerzésére.

Az értékpapírosítással létrejött értékpapírok esetén a fenti feltételeken túl az NKP az alapul szolgáló kitettség összetételére, az eredeti hitelezőre (eszközátruházóra), az értékpapírosítás módjára és ezzel összefüggésben az értékpapírosítással létrejött értékpapírok befektetői összetételére vonatkozó feltételeket tartalmaz.

A program által előírt hitelminősítést a vállalat saját költségére maga is megszerezheti [2], vagy az MNB által biztosított hitelminősítőn keresztül is elvégeztethezi. Az MNB a megvásárolt értékpapírok esetében azok lejáratáig a minősítést évente felülvizsgáltatja.

A program további paraméterei között szerepel, hogy az elsődleges és másodlagos piaci vásárlások eredményeként egy kötvénysorozat összesen legfeljebb 70 százalékát birtokolhatja a jegybank, azzal, hogy az elsődleges piacon az egy kötvénysorozatból, illetve ügyletrészsorozatból meghirdetett mennyiség legfeljebb 50 százaléka kerülhet egy aukciós taghoz és az MNB kitettsége egy vállalatcsoporttal szemben nem haladhatja meg a 20 milliárd forintot.

A vállalatoknak az MNB egy, a kötvénykibocsátás folyamatát áttekintő útmutató közzétételével kíván további segítséget nyújtani. Az útmutató eligazítást nyújt egy olyan kötvénykibocsátás megvalósításában, amelynek során az NKP keretében a jegybank is megjelenhet a befektetők között kötvényvásárlóként.

A fenti tájékoztatáson túl az MNB honlapján létrehoztak egy regisztrációs felületet is az érdeklődő vállalatok számára.

 [1] A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdés 34a. pontjában meghatározott fogalom, azaz bármely szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer vagy szervezett kereskedési rendszer.

[2] Az NKP terméktájékoztatójában foglaltak szerint a vállalat maga is gondoskodhat a kibocsátásra kerülő kötvények minősíttetéséről, valamint azok későbbi évenkénti felülvizsgálatáról. A hitelminősítőnek minden esetben ESMA-engedéllyel kell rendelkeznie.

Hasznosnak találta?