kesedelmi-kamat

Sajtóközlemények

Megtakarítási lehetőség – Folytatódhatnak a korábbi áfa késedelmi kamattal kapcsolatos eljárások

Évekkel ezelőtt az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az uniós joggal ellentétes az a magyar jogszabályi rendelkezés, ami csak a pénzügyileg rendezett számlák után engedélyezte az áfa-visszaigénylést. Később azt is megerősítette a Bíróság, hogy késedelmi kamatra is jogosultak az adózók a ki nem utalt áfa összegek után. Az elmúlt hetekben pedig arról döntött a Bíróság, hogy milyen mértékű kamatot kellett volna az adóhatóságnak fizetni, hogy az összhangban legyen az uniós joggal. Az ítélet további kamatösszegek kiutalását helyezi kilátásba, hiszen a Bíróság nem fogadta el az adóhatóság korábbi kamatszámítását.

Budapest, 2020. május 19.

2011 szeptemberéig volt hatályban egy olyan rendelkezés az Áfa törvényben, amely nem adott lehetőséget az áfa-visszaigénylésre olyan bejövő számlák vonatkozásában, amelyek pénzügyi rendezése nem történt meg. Ez a rendelkezés volt a megfizetettségi feltétel. Az ilyen számlákra eső, előzetesen már felszámított áfa „visszaszerzésére” két lehetőség állt az adózók előtt: vagy elszámolták azt a fizetendő adóval szemben – feltéve, hogy volt fizetendő adójuk – vagy úgynevezett görgetett áfaként szerepeltették a bevallásban mindaddig, amíg az érintett számlák rendezésére sor került.

A Magyarországgal szemben lefolytatott kötelezettségszegési eljárás eredményeképpen 2011. július 28-án az Európai Unió Bírósága (EUB) kimondta, hogy a megfizetettségi feltétel ellentétes az uniós joggal. Erre tekintettel a magyar jogalkotó 2011. szeptember 27-ei hatállyal eltörölte a fenti rendelkezést, így ettől az időponttól kezdődően a kifizetetlen számla már nem volt akadálya az előzetesen felszámított áfa visszaigénylésének.

Az áfa késedelmes kiutalása miatti kamatról azonban ekkor még sem az EUB, sem a magyar jogalkotó nem rendelkezett. Ezt évekkel később a magyar vonatkozású Delphi ügyben hozott EUB ítélet rendezte, amely kimondta: a megfizetettségi feltétel miatt ki nem utalt áfa összegek után az adózók késedelmi kamatra jogosultak. A kamatfizetés részletszabályait a Kúria döntése fektette le, amelyre hivatkozással az adózóknak lehetősége volt kamatigénnyel fordulni az adóhatósághoz 2016. december 31-ig.

A bírósági döntés nyomán benyújtott kamatigények alapján az adóhatóság ugyan utalt késedelmi kamatot a kérelmezők részére, azonban számos adózó vitatta az adóhatóság által alkalmazott kalkulációs módszert és kamatmértéket. Ez a vita egy előzetes döntéshozatali eljárás keretében az EUB elé került, és az elmúlt hetekben már a hivatalos ítélet is megszületett az ügyben. Az EUB megerősítette, hogy a korábbi magyar adóhatósági gyakorlat – amely a jegybanki alapkamat egyszeres mértéke szerint kiszámított áfa késedelmi kamatot utalt ki az adózók számára – nem összeegyeztethető a közösségi joggal. Az adóhatóság által alkalmazott kamatmértéket pedig meg kell növelni a monetáris értékvesztés összegével.

A döntés értelmében azok az adózók, akik részt vettek a korábbi kamateljárásokban, további kamatigénnyel fordulhatnak az adóhatóság felé, aminek benyújtására 180 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésre. Ez a lehetőség különösen fontos pénzügyi segítséget jelenthet a jelenlegi járványügyi helyzet okozta gazdasági nehézségek leküzdésére, ezért az érintetteknek már most érdemes foglalkozni a témakörrel és megkezdeni a kamatkalkuláció és a kérelem elkészítésével kapcsolatos előkészítő lépéseket

- hívta fel a figyelmet Tancsa Zoltán, a Deloitte adóosztályának partnere.
 

Hasznosnak találta?