Deloitte

Hírek

Papírmentes számlázás - A számlázás jövője

Az elektronikus számlázás terjedésének elősegítése egyre nagyobb figyelmet kap Magyarországon is, és a jövőre hatályba lépő új szabályok jelentős lépést jelentenek a papírmentes számlázás világában.

Az elektronikus számlázás tekintetében néhány országban már megfigyelhető az a törekvés, hogy az elektronikus számlázás központi kontroll mellett kerüljön kialakításra . Az adóhatóság javaslatára, a hazai jogalkotó szintén egy egyedi elektronikus számlázási megoldást kíván bevezetni azáltal, hogy az adóhatóság által fenntartott online számla-adatszolgáltatás rendszerét olyan módon terjeszti ki, hogy a jelentés alapjául szolgáló XML dokumentum hivatalos és érvényes elektronikus számlának minősülhessen.

Ez azt jelenti, hogy az adózóknak lehetőségük lesz arra, hogy az Online Számla rendszeren keresztül jelentett XML dokumentumot tekintsék az adott tranzakcióval kapcsolatban érvényes elektronikus számla dokumentumnak, anélkül, hogy a klasszikus értelemben használt számlakép megküldésre kerülne a befogadó fél felé PDF vagy más elektronikus formátumban.

Ez a megoldás jelentősen leegyszerűsíti és megkönnyíti az elektronikus számlázásra történő átállást az alábbiak szerint:

  • az egyik legelterjedtebb elektronikus számlázási gyakorlattal ellentétben, itt nincs szükség külső hitelesítő által biztosított elektronikus aláírás elhelyezésére a számlán, hiszen az online adatszolgáltatásba díjmentesen beépíthető, egy az adóhatóság által meghatározott elektronikus aláírás, melynek alkalmazásával és az adatszolgáltatás zárt jellegével teljesülnek a dokumentum szintű védelemre vonatkozó követelmények;
  • nincs szükség a hagyományos elektronikus számlatovábbításra a partner felé, mivel az adóhatóság rendszeréből szinte valós időben letölthető a vevő által a számla dokumentum;
  • a számlabefogadási folyamatok leegyszerűsödnek, hiszen annak során nem kell vizsgálni és pótolni az esetlegesen hiányzó dokumentum szintű védelmet, továbbá az Online Számla rendszerén keresztül eddig is elérhető számla adattartalmat nem kell majd bevárni és összevetni a tényleges számla dokumentummal;
  • a számlabefogadási- és számlafeldolgozási folyamatok teljeskörűen automatizálhatók, hiszen a számlakép mellett a teljeskörű adattartalom is elérhetővé válik.

Az új elektronikus számlázási megoldás alkalmazásához csupán annyi szükséges, hogy a jelenlegi online számlaadat-szolgáltatás során a számlán szereplő valamennyi számlaadatot szerepeltessük az XML fájlban, az XML fájlt ellássuk az adóhatóság által előírt elektronikus hash aláírással, valamint az XML fájlban megjelölésre kerüljön, hogy az adózó elektronikus számlának kívánja tekinteni az XML fájlt.

Tekintettel arra, hogy az online adatszolgáltatás kizárólag a kötelező számlaadatokra terjed ki, ezért a fenti megoldás természetesen igényel majd addicionális fejlesztést azon adózók esetén, akik a kötelező adatokon felül további információkat is szerepeltetnek a számlájukon. Továbbá, az elektronikus archiválást egyelőre nem fogja elvégezni az adóhatóság az érintettek helyett, mivel az XML számla dokumentum csak bizonyos ideig tárolódik majd az Online Számla rendszerben és azt követően az adózóknak saját maguknak kell majd gondoskodniuk a megfelelő archiválás elvégzéséről. Ugyanakkor mindez azt is eredményezi, hogy egyszerű fejlesztéssel hosszú távon könnyedén és költségmentesen megoldható az elektronikus számla dokumentumok jogszabály szerinti kibocsátása és archiválása.

Mivel ebben a módszerben a vevőnek is hozzáféréssel kell rendelkeznie az Online Számla rendszerhez, ezért ez a típusú elektronikus számlázás elsősorban a belföldi adószámmal rendelkező partnerekkel folytatott tranzakciók – belföldi ügyletek – vonatkozásában lesz alkalmazható. Így ez elsősorban azoknak az adózóknak nyújt majd egy ideális számlázási lehetőséget, akiknek főként belföldi kimenő tranzakcióik vannak.

A fentiekkel kapcsolatban a Deloitte az alábbi szolgáltatásokkal áll az ügyfelei rendelkezésére:

A VATOnline egy kifejezetten az online számlaadat-szolgáltatás teljesítésére kifejlesztett alkalmazás, ami alkalmas – számos egyéb speciális, kiegészítő funkció mellett – a fentiekben említett elektronikus számlázási megoldás biztosítására is. A szolgáltatásunk keretében egyaránt elérhető a fent részletezett módon történő elektronikus számla kibocsátása, archiválása és befogadása is.

A VATOnline E-számla modulja könnyen integrálható a VATOnline meglévő bejövő számla funkcionalitásaival, melyről bővebb információ az alábbi linken érhető el:
https://www2.deloitte.com/static/campaigns/hu/tax/vatonline/index.html

Szolgáltatásunk igénybevételéhez lehetőség van dobozos vagy a Deloitte szerverein keresztül elérhető szolgáltatási modellt választani, így akár telepítés nélkül is könnyedén igénybe vehető a szolgáltatás.

A fentieken túl megjegyezzük, hogy a magyar jogszabályok természetesen továbbra is lehetőséget biztosítanak más típusú elektronikus számlázási formára is , és a feltételeknek való megfelelés is jóval könnyebben teljesíthető, mint korábban. A legfrissebb hivatalos adóhatósági tájékoztató alapján ugyanis, az e-mailen keresztül küldött PDF formátumú számla is elfogadott módja az elektronikus számlázásnak, feltéve, hogy a dokumentum szintű védelemre vonatkozó követelmények teljesülnek, illetve hogy az eredeti papír alapú dokumentum nem kerül megküldésre a partner részére.

Továbbá, már nem csak az elektronikus aláírás, hanem a számlához rendelt hash kód is elfogadott eszköze lehet a dokumentum szintű védelem biztosításának.

Tanácsadási szolgáltatásunk keretében valamennyi típusú elektronikus számlázási megoldással kapcsolatban tudunk segítséget nyújtani ügyfeleink részére.

Hasznosnak találta?