Hírek

Új képzési támogatási program indul a Nemzeti Befektetési Ügynökség gondozásában

A kormány munkaerőpiaci céljaival összhangban képzési támogatási program indul, amely a munkavállalói készségek és kompetenciák növelése által a hazai munkaerő versenyképességének és foglalkoztathatóságának erősítését célozza. Az új képzési támogatási programot – melynek költségvetési kerete felülről nyitott – a Nemzeti Befektetési Ügynökség kezeli. Az új képzési támogatási programmal párhuzamosan az Innovációs és Technológiai Minisztérium (illetve annak héttérintézménye, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal [NSZFH]) által kezelt képzési támogatás megszűnik.

A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető – így akár Budapesten is -, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások által egyaránt, amennyiben nem minősülnek nehéz helyzetben levő vállalkozásnak (kivéve, azon nehéz helyzetben levő vállalkozásokat, amelyek 2020. január 1. és június 30-a között – azaz a koronavírus válság hatására – kerültek nehéz helyzetbe). A támogatás regionális szolgáltatóközpontok és más területen működő vállalatok által eltérő feltételekkel vehető igénybe:

  • Regionális szolgáltató központ: támogatott vállalkozásnak regionális szolgáltató központ létesítését vagy bővítését kell vállalnia, valamint a megtartott és a minimum 25 újonnan létesített munkahelyet (amennyiben EKD támogatást nem vesz igénybe) a képzési projekt befejezését követő legalább 18 hónapig fenn kell tartania.
  • Más területen működő vállalkozás: támogatott vállalkozásnak vállalnia kell minimum 5 millió eurónak megfelelő forintösszegű üzemfejlesztés (gyártókapacitás létrehozása, bővítése, fejlesztése) megvalósítását és a megtartott munkahelyek képzési projekt vagy az üzemfejlesztés befejezését - ha az később fejeződik be, mint a képzési projekt - követő legalább 18 hónapon keresztüli fenntartását.

A képzési támogatás a vállalkozásnál felmerülő, a munkaerő képzésével kapcsolatos költségeket fedezi, maximum az elszámolható költségek 50 %-áig. A támogatás mértéke a képzésben résztvevő személyenként legfeljebb 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg, képzési projektenként pedig akár a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget is elérheti. A támogatás megítélése során a Nemzeti Befektetési Ügynökség többek között mérlegeli az iparágat, a megtartott és újonnan létrehozott munkahelyek számát, az üzemfejlesztés 5 millió eurót meghaladó értékét, a megvalósítási helyszín gazdasági fejlettségét, a vállalatméretet, a képzések körét, jellemzőit, célját és tervezett eredményeit.

A szabályozás értelmében képzési projektnek minősülhet a belső képzés és a külső szerződéses fél által lebonyolított külső képzés egyaránt. A támogatás keretében elszámolható költségnek minősülnek többek között a képzés ideje alatt felmerülő személyi jellegű ráfordítások, az adminisztrációs költségek, a képzési projekthez kapcsolódó anyagköltség, úti-és szállásköltség, tanácsadás díja, illetve a képzéshez használt eszközök értékcsökkenése. A képzési projektek megtervezésekor érdemes figyelembe venni, hogy az csak maximum 24 hónap hosszúságú lehet.

Amennyiben a képzési támogatást, vagy egyéb állami támogatási kérdéseket illetően bővebb információra lenne szükségük, kérjük, keressék szakértőnket az alábbi elérhetőségeken.
 

Hasznosnak találta?