green radar

Sajtóközlemények

Élesedik az USA-Magyarország közti információcsere megállapodás

A mai napon került kihirdetésre, hogy 2018. december 21-től hatályos az információcsere megállapodás Magyarország és az Egyesült Államok között az országonkénti jelentések (Country-by-Country Report, CBCR) automatikus cseréjére vonatkozóan.

Budapest, 2018. december 20.

A kihirdetéssel lezárult az október 25-én megszületett megállapodás átültetése a hazai jogrendszerbe. A megállapodásnak különösen azon magyarországi társaságok esetében van jelentősége, amelyeket érintenek az országonkénti jelentéssel kapcsolatos kötelezettségek (bejelentési kötelezettség, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség), és végső anyavállalatuk adóügyi illetősége az Egyesült Államokban van. Ezek a társaságok ugyanis hatályos információcsere megállapodás megléte esetén (amelyet az adóhatóságnak is közzé kell tennie a honlapján) főszabály szerint mentesülhetnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól már a 2017. pénzügyi év vonatkozásában is, amely kötelezettség adott esetben jelentős adminisztrációs teherrel is járhat (a csoport méretétől, illetve a csoport tevékenységével érintett államok számától függően).

Fontos megjegyezni, hogy a bejelentési kötelezettség továbbra is fennáll ezen társaságok esetében is, melynek teljesítésének határideje az érintett pénzügyi év utolsó napja. Amennyiben a bejelentett adatokban változás következik be, a változást követő 30 napon belül az adózók kötelesek a bejelentést megfelelően módosítani, vagyis a kapcsolódó nyomtatványt ismételten benyújtani az adóhatósághoz. Azon társaságok esetében, amelyek végső anyavállalata az USA-ban rendelkezik adóügyi illetőséggel, ilyen változás lehet például az információcsere megállapodás hatályba lépése, amely a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan benyújtott bejelentési nyomtatvány tartalmát is érintheti.

- emelte ki Prágay-Szabó Balázs a Deloitte adó- és jogi osztályának menedzsere.

A bejelentési kötelezettség megfelelő teljesítésére azért is érdemes fokozottan ügyelni, mert a vonatkozó jogszabály 20 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabását helyezi kilátásba mind az adatszolgáltatási kötelezettség, mind a bejelentési kötelezettség elmulasztásának, késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítésének esetére.

Hasznosnak találta?