Nemzetközi adótervezés

Szolgáltatások

Nemzetközi adótervezés

Nemzetközi adótervezésben jártas szakértői csapatunk adóadminisztrációs és tanácsadási szolgáltatásaik széles kínálatával segítik a multinacionális vállalatokat adóstratégiájuk és működésük összehangolásában. Szakembereink a belföldre és külföldre irányuló adózással kapcsolatos szolgáltatások teljes palettáját kínálják.

Adóadminisztrációs és bevallási szolgáltatások

A növekvő számú adójogszabályoknak való megfelelés, az egyre szigorodó és koordináltabb hatósági jogérvényesítés, illetve a folyamatos munkaerő-kötöttségek egyre inkább kihívást jelentenek mind a hazai, mind pedig a multinacionális vállalatok számára. Az újabb és újabb piacralépésekkel  az adókockázatok kezelése és a bevallási kötelezettségek teljesítése egyre összetettebb feladattá válnak.

A Deloitte hatékony és takarékos adóbevallási szolgáltatásokat nyújt, többek között a teljes, illetve részleges kiszervezés lehetőségét is biztosítva. Az integrált adóadminisztárciós technológiák sorának segítségével a vállalatok bevallási céljaikat jó minőségben és alacsonyabb költségek mellett valósíthatják meg. Bizonyos technológiák pedig képesek a vállalatoknak komolyabb rálátást nyújtani olyan globális információkra, melyek a stratégiai döntéshozás során hasznosnak bizonyulhatnak.

Nemzetközi stratégiai adóvizsgálatok - ISTR

A cégek globális terjeszkedésével a globális adózási és treasury stratégiáik területén egyre fontosabbá válik az integráció, a rugalmasság és a fenntarthatóság növelésének kérdése.

Nemzetközi stratégiai adóvizsgálati (ISTR) szolgáltatásunk megismerteti a cégekkel az effektív adókulcsot befolyásoló tényezőket, a kockázatokat és annak lehetőségeit, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az adókezelést a jövőbeli üzleti modellel.

Szakértőink támogatják külföldi adójóváírások során, a repatriálásban, a tényleges adókulcs modellezésében, a kockázatkezelésben, a fúziót követő integrációban és a szervezet racionalizálásában. Az ISTR a globális adózási és treasury stratégiák megvitatásához, tervezéséhez és bevezetéséhez biztosít keretet.

Csapatunk tényszerű és analitikus megközelítése segíti a nemzetközi cégeket, hogy objektíven és módszeresen tervezzék meg jövőbeli adóstratégiájukat és kezeljék a kockázatokat.

Nemzetközi fúziók és felvásárlások

Minden nemzetközi tranzakció bonyolult kérdések egész sorát veti fel a lehetséges adókockázatokkal kapcsolatban, ugyanakkor - a megfelelő gyakorlati stratégiák alkalmazásával - lehetővé teszik az adóhatékonyság és a kiszámíthatóság növelését.

Mikor a tranzakciók globális működéssel bíró cégek között jönnek létre, akkor sokkal szélesebb a szempontok köre. A vállalatoknak olyan szakértőre van szükségük, aki jelentős tapasztalattal rendelkezik több országban is.

Nemzetközi adózási csapatunk a határokon átnyúló fúziók, felvásárlások vagy értékesítések minden területén kiismeri magát, beleértve az átvilágítást, strukturálást, modellezést, finanszírozást, fúziót követő integrációt és jelentéstételt.

Segítünk eligazodni ügyfeleinek a nemzetközi tranzakciók során felmerülő adózási, számviteli, szabályozási, kulturális és munkaügyi kérdések útvesztőiben, és segít az integráció révén elérhető szinergiahatásokban rejlő lehetőségek optimális kihasználásában is.

Üzleti modellek optimalizálása

A globális üzleti modellek feltérképezése mára elengedhetetlenné vált korunk dinamikusan változó gazdasági környezete és a gyakori jogszabályváltozások miatt.

Szakértői csapatunk magas színvonalú, testreszabott szolgáltatásokat nyújt az adózás és az üzleti modellek átalakítása Során. Fő fókuszunk az ellátási lánc és a szellemi tulajdonok, illetve az üzleti célkitűzések összehangolása az adóminimalizálással.

Célunk, hogy, hogy integráljuk ügyfeleink működési és adótervezését mérhető és fenntartható módon, amely lehetővé teszi az adózott eredmény alapján hozott megalapozott döntéseket.

Az optimalizálás módszertana a BMO Insight, amely olyan, korábbi tapasztalatokra épülő módszerek összessége, amelyek az adóoptimalizálási kérdések széles skálájára kínálnak megoldást.

Nemzetközi cégbővítéssel kapcsolatos szolgáltatások - IES

Az árbevétel és nyereségesség növekedését célzó vállalatok igyekeznek működésüket és az értékesítést új földrajzi területek felé bővíteni. Az ügyfél stratégiai célkitűzéseit alapul véve a számos kezdeti tevékenység kapcsán segítjük ezeket a vállalatokat az új területek megismerésében.

Csapatunk szolgáltatásai közé tartozik a helyszínek felmérése és kiválasztása a piaci trendek elemzésével, a jogi struktúra kialakításával, a befektetési konstrukció meghatározásával, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés nyomon követésével, a munkaerő stratégia meghatározásával, valamint a forgalmi, vállalati és munkáltatói adózási szempontok figyelembevételével.

Összefogott megközelítésünk összehangolja a különböző szakértők munkáját az optimális ütemterv szerint. Mindez biztosítja a vállalatok számára, hogy a megfelelő szakértelem álljon rendelkezésükre a megfelelő időben, és megtérülhessen a vállalat növekedésére fordított energia.

Vállalatokat terhelő adók

A Deloitte nemcsak behatóan ismeri az adótörvények előírásait, de a gyakorlati alkalmazásuk terén is világszerte komoly tapasztalattal rendelkezik. Gyakolatorientált adótanácsadási módszerünket egységesen alkalmazott adóadminisztrációs rendszerünkkel ötvözve biztosítani tudjuk, hogy minden országban következetesen ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk.

Célunk, hogy ügyfeleink számára egyszerűsítsük az adóügyek kezelését és ellenőrzését, miközben globális rálátásunk révén biztosítjuk, hogy ügyfeleink ― egyetlen tanácsadó támogatásával ― kellő tájékozottsággal hozzák meg stratégiai döntéseiket.

Szolgáltatásaink:

  • Adóadminisztrációs és bevallási szolgáltatások
  • Nyereségadók pénzügyi elszámolása
  • Adóviták rendezése
  • Az Egyesült Államok külföldi számlákat érintő bejelentési kötelezettségről szóló törvényével (FATCA) kapcsolatos szolgáltatások

Ismerje meg szakértőnket!

Póczak Ferenc

Póczak Ferenc

Partner

Partneri kinevezését megelőzően Póczak Ferenc a Deloitte Zrt. Adótanácsadási részlegének igazgatójaként tevékenykedett. 2001-ben – egyetemi tanulmányai alatt - csatlakozott a Deloitte adótanácsadó csa... Több