International tax

Szolgáltatások

Nemzetközi adótervezés

A Deloitte nemzetközi adótervezésben jártas szakértői adóadminisztrációs és tanácsadási szolgáltatásaik széles kínálatával segítik a multinacionális vállalatokat adóstratégiájuk és működésük összehangolásában. Nemzetközi adótanácsadási üzletágunk szakemberei a belföldre és külföldre irányuló adózással kapcsolatos szolgáltatások teljes palettáját kínálják.

Adóadminisztrációs és bevallási szolgáltatások

A növekvő számú adójogszabályoknak való megfelelés, az egyre szigorodó és koordináltabb hatósági jogérvényesítés, illetve a folyamatos munkaerő-kötöttségek továbbra is kihívást jelentenek mind a hazai, min pedig a multinacionális vállalatok számára. Ahogy egy cég újabb és újabb piacokra lép be, az adókockázatok kezelése és a bevallási kötelezettségek teljesítése egyre összetettebb feladattá válik. A Deloitte hatékony és takarékos adóbevallási szolgáltatásokat nyújt, többek között a teljes, illetve részleges kiszervezés lehetőségét is biztosítva. Az integrált adóadminisztárciós technológiák sorának segítségével a vállalatok bevallási céljaikat jó minőségben és alacsonyabb költségek mellett valósíthatják meg. Bizonyos technológiák pedig képesek a vállalatoknak komolyabb rálátást nyújtani olyan globális információkra, melyek a stratégiai döntéshozás során hasznosnak bizonyulhatnak.

Nemzetközi stratégiai adóvizsgálatok (International Strategic Tax Review - ISTR)

A cégek globális terjeszkedésével a globális adózási és treasury stratégiáik területén egyre fontosabbá válik az integráció, a rugalmasság és a fenntarthatóság növelésének kérdése. A Deloitte által kínált nemzetközi stratégiai adóvizsgálati (ISTR) szolgáltatás megismerteti a cégekkel az effektív adókulcsot befolyásoló tényezőket, a kockázatokat és annak lehetőségeit, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az adókezelést a jövőbeli üzleti modellel. A Deloitte támogatást nyújt a külföldi adójóváírások során, a repatriálásban, a tényleges adókulcs modellezésében, a kockázatkezelésben, a fúziót követő integrációban és a szervezet racionalizálásában. Az ISTR a globális adózási és treasury stratégiák megvitatásához, tervezéséhez és bevezetéséhez biztosít keretet. A Deloitte inkább tényszerű és analitikus - semmint intuitív - megközelítése segíti a nemzetközi cégeket, hogy objektíven és módszeresen tervezzék meg jövőbeli adóstratégiájukat és kezeljék a kockázatokat.

Nemzetközi fúziók és felvásárlások

Legyen szó akár fúziókról, felvásárlásokról, vegyesvállalatok alapításáról, tőkebefektetésről vagy tőkekivonásról, minden tranzakció bonyolult kérdések egész sorát veti fel a lehetséges adókockázatokkal kapcsolatban, ugyanakkor - a megfelelő gyakorlati stratégiák alkalmazásával - lehetőségeket is biztosítanak az adóhatékonyság és a kiszámíthatóság növelésére. Mikor a tranzakciók globális működéssel bíró cégek között jönnek létre, akkor sokkal szélesebb a figyelembe veendő szempontok köre. A vállalatoknak olyan szakértőre van szükségük, aki jelentős tapasztalattal rendelkezik több országban is. A Deloitte a határokon átnyúló fúziók, felvásárlások vagy értékesítések minden területén kiismeri magát, beleértve az átvilágítást, strukturálást, modellezést, finanszírozást, fúziót követő integrációt és jelentéstételt.  A Deloitte segít eligazodni ügyfeleinek a nemzetközi tranzakciók során felmerülő adózási, számviteli, szabályozási, kulturális és munkaügyi kérdések útvesztőiben, és segít az integráció révén elérhető szinergiahatásokban rejlő lehetőségek optimális kihasználásában is.

Üzleti modellek optimalizálása (BMO)

A multinacionális cégek globális üzleti modelljének feltérképezése mára elengedhetetlenné vált korunk dinamikusan változó gazdasági környezete és a gyakori jogszabályváltozások miatt. A Deloitte üzleti modellek optimalizálására szakosodott munkacsoportjai magas színvonalú, testreszabott szolgáltatásokat nyújtanak az adózás és az üzleti modellek átalakítása terén. Elsősorban a globális ellátási lánc és a szellemi tulajdonok állnak a tanácsadás középpontjában, illetve az üzleti célkitűzéseket igyekszünk összehangolni az adók minimalizálásával. Célunk, hogy abban segítsük a multinacionális cégeket, hogyan integrálják működési és adótervezésüket mérhető és fenntartható módon, amely lehetővé teszi az adózott eredmény alapján hozott megalapozott döntéseket.

Ezeket az optimalizálási szolgáltatásokat a Deloitte a BMO Insight elnevezésű módszertan segítségével nyújtja, amely olyan, korábbi tapasztalatokra épülő módszerek összessége, amelyek az adóoptimalizálási kérdések széles skálájára kínálnak megoldást.

Nemzetközi cégbővítéssel kapcsolatos szolgáltatások (IES)

Az árbevétel és nyereségesség növekedését célzó vállalatok igyekeznek működésüket és az értékesítést új földrajzi területek felé bővíteni. Az ügyfél stratégiai célkitűzéseit alapul véve a Deloitte számos kezdeti tevékenység kapcsán segíti ezeket a vállalatokat az új területek megismerésében. A Deloitte szolgáltatásai közé tartozik a helyszínek felmérése és kiválasztása a piaci trendek elemzésével, a jogi struktúra kialakításával, a befektetési konstrukció meghatározásával, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés nyomon követésével, a munkaerő stratégia meghatározásával, valamint a forgalmi, vállalati és munkáltatói adózási szempontok figyelembevételével. A Deloitte összefogott megközelítést kínál ügyfeleinek egyetlen kontaktszemélyen keresztül, és összehangolja a különböző szakértelemmel bíró emberek munkáját az optimális ütemterv szerint. Mindez biztosítja a vállalatok számára, hogy a megfelelő szakértelem álljon rendelkezésükre a megfelelő időben, és megtérülhessen a vállalat növekedésére fordított energia.

Vállalatokat terhelő adók

A Deloitte nemcsak behatóan ismeri az adótörvények előírásait, de a gyakorlati alkalmazásuk terén is világszerte komoly tapasztalattal rendelkezik. Gyakolatorientált adótanácsadási módszerünket egységesen alkalmazott adóadminisztrációs rendszerünkkel ötvözve biztosítani tudjuk, hogy minden országban következetesen ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk. Célunk, hogy ügyfeleink számára egyszerűsítsük az adóügyek kezelését és ellenőrzését, miközben globális rálátásunk révén biztosítjuk, hogy ügyfeleink ― egyetlen tanácsadó támogatásával ― kellő tájékozottsággal hozzák meg stratégiai döntéseiket.

Szolgáltatásaink:

  • Adóadminisztrációs és bevallási szolgáltatások
  • Nyereségadók pénzügyi elszámolása
  • Adóviták rendezése 
  • Az Egyesült Államok külföldi számlákat érintő bejelentési kötelezettségről szóló törvényével (FATCA) kapcsolatos szolgáltatások

Tudjon meg többet a vállalatokat érintő adókról.