private company services

Szolgáltatások

Zártkörűen működő társaságoknak nyújtott szolgáltatások

Napjainkban a zártkörűen működő társaságok sok olyan kihívással néznek szembe, melyek nem csak az üzleti vállalkozás sikerét, hanem a tulajdonosok szakmai és személyes céljait is befolyásolják. Bármi legyen is a végső cél — tőzsdei bevezetés, új piacokra való belépés, jogutódlás családon belül vagy a vállalkozás értékesítése —, az integrált adótervezés kulcsfeladat. A Deloitte a zártkörűen működő társaságok, tulajdonosaik, valamint a saját vállalkozásukon kívül is jelentős vagyonnal rendelkező magánszemélyek számára segítséget nyújt a hatékony üzleti és adóstratégia megtervezésében, kidolgozásában és megvalósításában, és szükség esetén tanácsot ad, ha a jogszabályok és a piaci feltételek megváltozásából eredő potenciális adókövetkezmények miatt változtatni kell az irányon, amelyen a vállalkozás halad.

Jövedelemadóhoz kapcsolódó tanácsadás és adóadminisztrációs szolgáltatások

A jogszabályi és a felügyeleti háttér folyamatosan változik, az adóhatóságok pedig egyre szigorúbban ellenőrzik a vagyonosabb magánszemélyeket - mindezek egy olyan, kihívásokkal teli környezet kialakulásához vezetnek, amelyben a magáncégeknek és azok tulajdonosainak tisztában kell lenniük adókötelezettségeikkel és adókockázataikkal. Tapasztalata révén a Deloitte jól ismeri a magáncégek, azok tulajdonosai, a családi irodák, valamint a magáncégek és a családi irodák alkalmazottai közötti bonyolult kapcsolatrendszert. A Deloitte segít a magáncégeknek és azok tulajdonosainak az üzleti és vagyoni döntések lehetséges adóvonzatainak felmérésében, eközben mindvégig szem előtt tartva az adózási, üzleti és személyes célokat. A Deloitte segítséget nyújt továbbá a gazdasági és adózási feltételek változásaira való felkészülésben, valamint az adóhatóságokkal kialakult jogviták rendezésében.

A cégtulajdonosok és családjaik vagyonának tervezésével kapcsolatos szolgáltatások

A nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeknek és családjaiknak gyakran nehéz döntéseket kell meghozniuk örökségük védelmével és gyarapításával kapcsolatban. A Deloitte számottevő tapasztalattal rendelkezik a magáncégek tulajdonosai, illetve azok családjai részére nyújtott vagyontervezési szolgáltatások terén. Szakembereink a vagyon megóvásával és a későbbi generációk számára történő átadásával kapcsolatos kérdésekben is tanácsokkal látjuk el a cégtulajdonosokat. A Deloitte vagyonadó szakértői az ügyfelek más tanácsadóival szorosan együttműködve feltérképezik a vagyongazdálkodás, az ajándékozás, az öröklés, a bizalmi vagyonkezelés, valamint a jótékonysági tevékenység kapcsán felmerülő összetett kérdéseket, továbbá személyre szabott vagyonkezelési terveket készítenek, és azok megvalósításában is közreműködnek.

Nemzetközi adó- és vagyonnal kapcsolatos tanácsadás

A vagyonosabb magánszemélyek és családok körében egyre nagyobb mobilitás figyelhető meg, ez pedig egybeesik az integrált globális gazdaság rohamos bővülésével (vagyis a nemzetközi kereskedelmi és befektetési tevékenység élénkülésével), emiatt napjaink globális adózási kérdései minden eddiginél összetettebbek. A Deloitte szakértői az ügyfelekkel szorosan együttműködve adóügyi illetőséggel és székhellyel kapcsolatos kérdésekkel is foglalkoznak, és elemzik a nemzetközi befektetési lehetőségek adóvonzatait is. Nemzetközi adó- és vagyonnal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásaink nyújtása során kiemelt figyelmet fordítunk a családok mobilitásával, a vagyontervezéssel és a vagyon megőrzésével kapcsolatos megfontolásokra, arra, hogy az egyes országokban és az egyes vagyontípusokkal kapcsolatban a befektetési tevékenység milyen apró részleteire kell figyelni, illetve arra, hogy mindezeknek milyen, a családi vállalkozásokat érintő adókövetkezményei vannak.

Családi vagyonkezelési szolgáltatások

A családi vagyonkezelés akkor lehet eredményes tevékenység, ha egy sor olyan szempontot is figyelembe vesz, amelyek nem csak az üzleti, de a személyes és a családi célok megvalósulásának is feltételei. A vagyonos családok gyakran döntenek úgy, hogy egy családi vagyonkezelő cég szolgáltatásait veszik igénybe: általa kezelik befektetéseiket és készítik el bevallásaikat, és rajta keresztül végzik jótékonysági, illetve pénzügyi tervezési tevékenységüket is. A személyre szabott családi vagyonkezelési tevékenység megtervezéséhez adóügyi és vállalatirányítási kérdésekkel, valamint a család rövid és hosszú távú üzleti és szakmai céljaival egyaránt tisztában kell lenni. A Deloitte szakemberei segítséget nyújtanak a családi vagyonkezelési tevékenység megtervezésében és kialakításában, a család naprakész tájékoztatásában, a jótékonysági tevékenységek megtervezésében és a támogatandó magánalapítványok kiválasztásában, valamint az üzleti befektetések rendszerezésében. Az általunk alkalmazott megközelítés mind a családi vagyonkezelési tevékenység optimalizálását, mind pedig a családi vagyon folyamatos gyarapodását szem előtt tartja.