belső ellenőrzési felmérés - banner

Elemzések

Belső ellenőrzési felmérés

A Deloitte és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (BEMSZ) közös felmérést végzett a belső ellenőrzési osztályok működésével, állapotával és kihívásaival kapcsolatban. A belső ellenőrzési funkció és a prioritások sokat változtak az elmúlt években a technológia fejlődésével, és a belső ellenőrzésnek is lépést kell tartani a fejlesztésekkel. A kérdőív azt hivatott vizsgálni, hogy a Magyarországon működő vállalatok belső ellenőrzési funkciója hol tart ezen a fejlődési görbén.

A felmérésben 53 olyan szervezet vett részt, akiknél belső ellenőrzés működik. A kérdőíves felmérés eredményeként az alábbi kép rajzolódik ki a belső ellenőrzés működését tekintve Magyarországon:

A felmérés kulcsmegállapításai:

 • A belső ellenőrzési szervezetek 71%-a az IIA normák szerint végzi tevékenységét;
 • A megkérdezettek nagyjából fele végez minőségbiztosítási és fejlesztési programot, melyeknél a belső felülvizsgálat az esetek döntő többségében éves gyakoriságú, míg a külső vizsgálatok jellemzően 2 és 5 év közötti periodicitás mellett ismétlődnek főként külső szakértő bevonása mellett;
 • A belső ellenőrzési szervezetek többségénél a tapasztalt fluktuáció az elmúlt évben 5% alatti;
 • A felmérésben résztvevő szervezetek 40%-ánál javult a belső ellenőrzés megítélése az elmúlt három évben, 40%-ánál nem változott érdemben;
 • A szervezetek túlnyomó többségénél a bizonyosság nyújtása mellett tanácsadói szerepkört is ellát a belső ellenőrzési funkció;
 • A leggyakoribb okai annak, hogy belső ellenőrzés működik a vállalatnál a jogszabályi követelmények teljesítése és a tulajdonosok, vezetőség elvárása;
 • A belső ellenőrök a legnagyobb kihívást az automatizált adatelemzési eljárások alkalmazásában, az IT szakismeretek általános hiánya és elavultsága okozta nehézségekben és a többi védelmi vonallal történő hatékonyabb együttműködésben látják. Ezen túl a belső ellenőrzésnek még mindig nehézséget jelent az elismertség hiánya és nem támogató szervezeti kultúra.
 • A belső ellenőrzési vezetők a legnagyobb kihívást jelentő vizsgálati területeket pénzügyi és nem pénzügyi vállalatoknál egységesen látják, ezek az IT rendszerek és IT biztonság vizsgálati területei, a digitális csatornák, az információ biztonság és az adatvédelmi folyamatok vizsgálata.
 • A kérdőívet kitöltők jelentős része a munkatársak folyamatos képzésében és fejlesztésében látja a hatékonyságnövelés kulcsát.
 • A belső ellenőrzési területek jelentős része nem használ szoftveres audit alkalmazásokat. A használt alkalmazások között az adatelemzési eszközök, az erőforrás tervező programok és az audit menedzsment szoftverek a leggyakoribbak.
 • A bejelentések jelentős részét a visszaélés bejelentési csatornákon keresztül, valamint a belső ellenőrzés által folytatott vizsgálatok eredményeként azonosították a felmérésben résztvevő szervezeteknél.
 • A megkérdezett vállalatok negyede rendelkezik csalásmegelőzési stratégiával és az egyharmaduk végez éves szinten kockázatértékelést.
(PDF, 642 KB)
Hasznosnak találta?