hogyan-valhathnak-a-belso-ellenorzesi-vezetok-a-tehetseggondozas-elharcosaiva

Kitekintések

Hogyan válhatnak a belső ellenőrzési vezetők a tehetséggondozás élharcosaivá?

Ismerje meg a siker négy pillérét!

A belső ellenőrzési osztályok szerepe folyamatosan változik, hogy megfeleljen a szervezet állandóan változó igényeinek. A kockázatok és a kontrollok megfelelő kezeléséhez meg kell érteniük az új stratégiákat, az új üzleti modelleket és az új technológiák felhasználási módjait is. A siker érdekében új készségekre és képességekre van szükség a belső ellenőrzésen belül, a tehetséges munkatársakért folyatott harc azonban egyre kiélezettebbé válik.

VATOnline

Hogyan kerülhetünk ki győztesen a tehetséges munkatársakért folytatott versenyből?

A belső ellenőrzésnek mágnesként kellene vonzania a tehetségeket. Ez a részleg valósággal a szervezet minden működési területét, folyamatát és adatát megismerteti az emberekkel. Ha a lehető legjobban működik, a belső ellenőrzés tanácsot ad a vezetés számára a stratégiai döntésekről és kezdeményezésekről, a technológia felhasználási lehetőségeiről és a szervezetet fenyegető legfontosabb kockázatokról. Ahhoz, hogy megfeleljenek a mai üzleti tempónak, a mereven tervezett, rotációs auditoktól el kell mozdulniuk az agilisabb, időszerűbb megközelítések felé. A legmodernebb készségeket a hagyományos audit képességekkel (a kockázatok, az üzleti folyamatok és az informatikai (IT) rendszerek mély megértésére, kiváló kommunikációs készség és erős szakmai szkepticizmus) kell kombinálniuk, hogy olyan típusú, szintű és időzítésű szolgáltatást nyújthassanak, amilyet az érdekelt felek ma megkövetelnek.

A Deloitte kutatásai és ügyféltapasztalata alapján létrehozott egy négypilléres megközelítést, amely segíti a belső ellenőrzést a tehetséggondozással kapcsolatos igényeinek való megfelelésben. Ismerje meg négy pillért legfrissebb tanulmányunkból, amelynek célja, hogy a hasznos és naprakész tanácsokkal vértezze fel belső ellenőrzési vezetőket, hogy a tehetséggondozás élharcosaiként bevonzzák, megtartsák és elismerjék a legrátermettebb munkavállalókat!


download the report

Letöltöm a tanulmányt
Hasznosnak találta?