IFRS

Hírek

Tavaszi adócsomag – IFRS specifikus adójogszabály-módosítások

Hírlevél

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy 2017. május 2-án benyújtásra került a tavaszi adócsomag, mely az IFRS-ek szerint egyedi beszámolót készítő társaságok számára több adónem tekintetében tartalmaz jogszabály módosítást. Az IFRS-ek szerint egyedi beszámolót készítő vállalkozásokat érintő jelentősebb változásokat az alábbiakban foglaltuk össze.

Társasági adó

A tavaszi adócsomagban tisztázásra kerül, hogy az IFRS-ek szerinti egyedi beszámolót készítő adózóknál a tárasági adó szerinti értékcsökkenési leírást milyen módon kell meghatározni. Ezen társaságok esetében a számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenésnek kell tekinteni az IFRS-ek szerint megállapított értékcsökkenést.

A törvénymódosító javaslat a korábbi értelmezési gyakorlattal összhangban, technikai pontosításként kimondja, hogy az IFRS-ek szerint beszámolásra áttérő adózók esetében a minimumadó fizetési kötelezettség meghatározásánál az arányosság érdekében minden esetben 12 hónapra jutó, azaz évesített összegeket kell összehasonlítani.

A javaslat alapján a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról (SZIT) szóló törvény hatálya alá tartozó adózók számára is lehetővé válik az IFRS-ek társasági adózási célú alkalmazása. Továbbá az adócsomag a SZIT-ek tekintetében egyedi szabályokat fogalmaz meg az IFRS áttéréshez kapcsolódó garanciális szabályok tekintetében.

társasági

Innovációs járulék

A javaslat új rendelkezésként rögzíti, hogy az IFRS-ek szerint adózóknak az innovációs járulékkötelezettségük megállapításakor, a helyi iparűzési adóban az IFRS-ek szerint adózókra vonatkozóan előírt speciális rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazniuk. Ezzel többek között kiterjesztésre kerülnek az áttéréshez kapcsolódó garanciális szabályok az innovációs járulékra vonatkozóan is. Ezen speciális szabályokat az adózó választása szerint alkalmazhatja a 2017. adóév tekintetében is.

innovacio

Helyi iparűzési adó

A tavaszi adócsomag egyik legfontosabb IFRS-ekhez kapcsolódó módosítása a 2018. január 1-jétől hatályba lépő új standardokkal, azaz az IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel és az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok című standardokkal kapcsolatos harmonizáció. Az új standardok a korábbi IAS 18 Bevételek, IAS 11 Beruházási szerződések, illetve az IFRS 9 pénzügyi instrumentumok című standardokat váltják fel.

Figyelembe véve, hogy a helyi adótörvény az IFRS-ek szerinti beszámoló adózók esetében a nettó árbevételt a megszűnő standardok egyes rendelkezéseire hivatkozva határozza meg, a javaslat az új standardok rendelkezéseire és fogalomkészletére építve módosítja a nettó árbevétel tartalmát.

Ezen felül fontos, hogy a javaslat az IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel standard első alkalmazása kapcsán átmeneti rendelkezéseket ír elő azon társaságok számára, amelyek már 2018. adóévet megelőzően IFRS-ek szerint készítik az egyedi beszámolójukat. Az átmeneti rendelkezés alapvető célja, hogy ne következhessen be a standardváltás miatt olyan helyzet, hogy valamely tétel kétszer vagy adott esetben egyszer sem kerül figyelembe vételre az adóalap meghatározása során. Ezen egyszeri tételek logikája nagyon hasonló az IFRS-ek szerinti beszámoló készítésre történő áttéréskor alkalmazandó egyszeri korrekcióéhoz.
 

ipar

Egyéb módosítások

A javaslat a kötelező áttérésre vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket. A tavaszi módosító csomag egy évvel (2018-ról 2019-re) elhalasztja az IFRS-ek kötelező alkalmazásának bevezetését a szövetkezeti hitelintézet és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjában résztvevő egyéb hitelintézetek számára.

bank
Hasznosnak találta?