blue circles

Elemzések

Versenyképességi Indikátor - Jelentés

Feltörekvő középvállalkozások

Miként látják a cégvezetők, tulajdonosok a finanszírozás, utódlás, munkaerő és ügyfélszerzés kérdéseit?

A Deloitte kutatása a GfK Piackutató Intézet segítségével vizsgálta az 1 és 15 mrd Ft közötti árbevétellel rendelkező magyar vállalkozások jelenlegi helyzetét és elvárásait. Ezeket a cégeket nevezzük mi feltörekvő középvállalatoknak - elemzésünk alapján Magyarországon hozzávetőlegesen 7000-7300 ilyen vállalat működik. Összesen 350 cég vezetőinek, tulajdonosainak, bevonásával történt az adatgyűjtés, a finanszírozás, az utódlás, a munkaerő és az ügyfélszerzés témakörei mentén.

Ügyfélszerzés

A feltörekvő középvállalkozások számára fejtörést okoz az új ügyfelek megszerzése és megtartása. Ügyfélszerzés nehézségei között a vállalkozások a piac árérzékenységét jelölték meg első helyen, és nagyjából minden harmadik cég említi a hazai piac telítettségét. Az erősödő piaci verseny miatt a cégek kiemelt figyelemmel kísérik egymás üzleti taktikáit, illetve az akciók és kedvezmények alkalmazása is hatékonynak bizonyul.

Az értékesítő kollégák alkalmazása szintén kiemelt helyen szerepel, arányuk az exportra termelő vállalatok körében a legmagasabb (38%). Ezen cégek körékben az intenzív termékfejlesztési tevékenység is jelentősebb (24%) az átlagnál. ügyfélkapcsolatot segítő CRM rendszert nagyobb részben a 100 főnél több alkalmazottat foglalkoztató cégek használnak. További marketing eszközként a vállalati honlap, online- és sajtóhirdetések népszerűek, valamint minden ötödik cég a közösségi médiában is hirdet.

2017-ben kevésbé voltak népszerűek a TV és rádióreklámok, kevesebben említették az események, konferenciák szponzorálását is. Látható az eltolódás az online megoldások irányába, a cégek így igyekeznek optimalizálni hirdetési költségeiket. A felmérésből kiderült az is, hogy a marketing tevékenység sokszor ad-hoc jellegű és nem egy marketing terv keretében valósul meg.

FKV Versenyképességi Indikátor Jelentés

Emberierőforrás

A munkaerőhiány növekvő problémát jelent a megkérdezetteknek: a korábbi 35 százalék helyett már csak 18 százalék állítja, hogy sosem okoz gondot megfelelő munkaerőt találni. Az egy éve mért 20 százalék után már 30 százalék említi, hogy minden területen nehézséget jelent a keresés. Megnövekedett a jelentkezők alacsony számára panaszkodók aránya, de változatlanul a megfelelő tapasztalat hiányát tartják az első számú problémának a munkáltatók. A mérnökök, szakmunkások, technikusok, betanított munkások mellett a kereskedelmi és informatikai munkaerő is hiányzik.

A kutatás alapján a 25-35 évesek munkaerő utánpótlása jelenti a legnagyobb nehézséget. A 25 évnél fiatalabb munkaerő felkutatásában komolyabb eltérés mutatkozik a régiók között: Nyugat-Magyarországon a cégek 55 százaléka, míg Közép-Magyarországon és Budapesten a cégek 76 százaléka számára jelent kihívás a fiatalabb korosztály megtalálása.

A munkaerő toborzás legkedveltebb fóruma továbbra is az online állásportálokon való hirdetés, 2015-ben minden második vállalkozás élt ezzel a lehetőséggel, 2017-ben az arány 58 százalékra nőtt.

Finanszírozás

A cégek többsége számára a finanszírozás és forrásbevonás jelenleg nem okoz gondot. Többségük nem gondolja, hogy jelenleg a cégüknek többlet-finanszírozásra lenne szüksége, de azt sem, hogy ha mégis előállna ez a helyzet, akkor nehézségbe ütközne a megfelelő forrás megtalálása. Ez összhangban van a pénzpiacok jelenlegi likviditásbőségével. A finanszírozási helyzetre panaszkodó cégek számára sem a források elérhetősége tűnik leginkább problémának, hanem inkább a költségek, a rugalmasság és a finanszírozhatóság mértéke.

Pénzügyi kérdésekben a megkérdezettek 46 százalék-a elsőként a saját bankját keresi fel segítségért, 21 százalék pedig a saját gazdasági, pénzügyi szakemberéhez fordul. A bankok által a pénzügyi hitel a leginkább ajánlott finanszírozási forma, azonban a 100 főnél magasabb létszámú cégek esetén a kereskedelmi hitel ajánlása magasabb, eléri 30 százalékot. Ezt követik a lízingek (10%), pályázatok (8 %), és faktoring megoldások (7%). Az induló, illetve dinamikus növekedést tervező kkv-k számára egyre relevánsabb finanszírozási formát jelent a kockázati tőke bevonása, minden tizedik cég jelezt, hogy érdeklődött már utána kockázati tőkebefektető.

Utódlás

Idei mintánkban 41 százalék a családi tulajdonú vállalkozások aránya. Körükben az utódlás egyre meghatározóbb témakörnek számít, a 1990-es években vállalkozást indítók aktív koruk végéhez közeledve tudatosabban közelítik meg a generációváltás témakörét. Felmérésünk alapján elmondható, hogy a jelenleg utódlás kérdésével foglalkozó vállalkozások háromnegyede családi körben történő utódlási alternatívát képzel el vállalkozása számára, azaz családon belül hagyná a tulajdonjogot és a vezetést. Ez esetben érdemes utódlási tervet készíteni, mely jellemzően az üzleti folytonosságra, és a növekedési potenciál fenntarthatóságára fókuszál. A megkérdezettek 30 százaléka nehézségként említi, hogy a generációknak eltérő elképzelései vannak a vezetésről, A válaszadók 21 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a vezetői feladatokat külső fél kezébe adná a tulajdon megtartása mellett.

Az utódlás, generációváltás témájára mindazonáltal ajánlott kiemelet figyelmet fordítani, hisz hosszú távú nemzetközi statisztikák szerint a családi vállalkozások mindössze 30 százaléka képes sikeresen végrehajtani a generációváltást az első és második generáció között, míg kevesebb, mint 15 százalékuk a második és harmadik generáció között.
 

Hasznosnak találta?