nők és a vállalkozás

Elemzések

Nők és a vállalkozás

A vállalkozási tevékenység a gazdasági fejlődés egyik legfontosabb motorja, és a világ minden táján lehetőséget biztosít a nők (és a férfiak) számára, hogy részt vegyenek az üzleti életben.

A Deloitte és az OECD mellett működő Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottság közös tanulmánya rávilágít arra, hogy ahhoz, hogy a női vállalkozók nagyobb szerephez juthassanak a gazdasági életben, a törvényalkotás szintjén nagyobb figyelmet kell fordítani az oktatásra és a diszkrimináció felszámolására (többek között a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés és a tulajdonjogok területén).

Összefoglaló

A vállalkozási tevékenység a gazdasági fejlődés és növekedés fontos mozgatórugója, és a világon mindenhol a női egyenjogúság egyik sarokköve. Az OECD nemi egyenjogúsággal kapcsolatos ajánlása arra szólítja fel az országok vezetőit, hogy csökkentsék a nemi különbségeket a vállalkozási tevékenység terén. A jelen tanulmány célja, hogy összefoglalja a nőknek az üzleti életben való részvételével kapcsolatos legjobb gyakorlatokra, akadályokra és lehetséges szabályozásokra vonatkozó gyakorlati tapasztalatokat az OECD, az állami vezetők, a vállalati szféra, illetve konkrétan a nők számára. A tanulmány alapjául az Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottság Párizsban rendezett 2014 júniusi workshopja szolgált, amelyen Franciaország, Japán, Új-Zéland és az Egyesült Államok kormányainak magas rangú képviselői, valamint több multinacionális nagyvállalat vezetői és az üzleti élet más képviselői vettek részt. Az esemény résztvevői megvitatták a női vállalkozók előtt álló pénzügyi, társadalmi és kulturális kihívásokat, majd több példát is ismertettek olyan szabályozásokra és kezdeményezésekre, amelyek segíthetnek kihasználni a nők vállalkozási tevékenységének gazdasági és társadalmi előnyeit.

Egy konzervatív becslés szerint világszinten az összes vállalkozás negyedének-harmadának tulajdonosa nő. Ezek a cégek a gazdasági élet minden területén megtalálhatók, és méretüket tekintve is változatosak. A női vállalkozók előtt álló kihívások, valamint a sikerhez szükséges képességek és készségek ugyanazok, mint amelyek általában a vállalkozásokra és a tulajdonosaikra jellemzőek. A kihívások nagyrészt a finanszírozási források hozzáférhetőségével, a piaci lehetőségekkel és a vállalkozási tevékenységet támogató szabályozói környezettel kapcsolatosak. A szükséges képességek között említhető a vezetési készség, a pénzügyi szaktudás, a kreativitás, a dinamizmus, a magabiztosság és a kockázatvállalási hajlandóság. A női vállalkozók és a cégeik jellemzői azonban sok szempontból mások, mint a férfiak esetében, ezért eltérő és a körülményekre szabott szabályozások bevezetését teszik szükségessé.

Nők és a vállalkozás

A vállalkozások finanszírozásának és bővítésének legnagyobb akadálya a hitelforrások hiánya. A nők ugyan bizonyítottan jobb arányban fizetik vissza hiteleiket, mégis nehezebben jutnak új forrásokhoz. Ezek az egyenlőtlenségek több tényező (a magántőke-befektetés sajátosságai, a pénzintézetek működése, a nők jellemző magatartásformái stb.) együttes hatásának következményei. Bizonyos országokban a jogi és szabályozási kérdésekben nemi alapú megkülönböztetés is nehezíti a nők dolgát, máshol pedig nehezebben tetten érhető problémákkal kell megküzdeniük. A magántőke-befektetéshez például a legtöbb esetben közvetítők igénybevétele szükséges, a nők viszont jellemzően nem rendelkeznek kiterjedt kapcsolatrendszerrel a befektetői körökben. Mivel tehát kevés a kapcsolatuk a magántőke-befektetés világával, a nők rendszerint máshogy strukturálják a pénzügyeiket, mint a férfiak, ez pedig eleve meghatározza, hogy mennyi forrást képesek bevonni a vállalkozásba. A férfiak és nők emellett más technikákkal "adják el" a vállalkozásuk ötletét, ha finanszírozási forrást keresnek. Gyakori, hogy a nők nem rendelkeznek elegendő szaktudással és magabiztossággal ahhoz, hogy kellően nagy összegeket kérjenek és kedvező feltételeket tudjanak kialkudni.

A forrásbevonás sikeressége tehát részben a kapcsolatok és a bizalom függvénye. Ahhoz, hogy a nők be tudjanak törni ebbe a bizalmi körbe, az összes érintett fél (mind a férfiak, mind a nők) részéről másfajta hozzáállás és magatartás szükséges. Ami a nőket illeti, ez azt jelenti, hogy érdemes bátrabb terveket szövögetni, nagyobb összegeket kérni a finanszírozáshoz, és kiépíteni a kapcsolatrendszerüket. A finanszírozók egy része az utóbbi időben olyan termékekkel bővítette a kínálatát, amelyekkel kifejezetten női cégtulajdonosokat céloznak meg (pl. kötvények), mások pedig alapítványi támogatásokat kínálnak a női vállalkozásoknak. A növekedést szintén elősegíthetik az ún. akcelerátor programok - olyan kezdeményezések, amelyek a tevékenység korai szakaszában biztosítanak fejlődést segítő lehetőségeket kis- és középvállalkozások számára (pl. mentor program, tőkebefektetések).

A multinacionális nagyvállalatok jelentős része tudatában van annak, hogy üzleti és gazdasági szempontból számos előnye van a nők vezetésben való részvételének, és proaktív jelleggel elindítottak olyan kezdeményezéseket, amelyek célja a női tulajdonú vállalkozások és a női vállalkozók támogatása. Ezek a vállalatok azért tesznek így, mert tisztában vannak azzal, hogy milyen nagy a nők által irányított vállalkozások szerepe a saját üzleti stratégiájuk megvalósításában. A tanulmány számos, ilyen jellegű kezdeményezést ismertető vállalati esettanulmányt tartalmaz.

View the press release on the Business and Industry Advisory Committee to the OECD website.

A női vállalkozókat támogató állami szabályozások gyakorlatilag az alapfeltételei annak, hogy több ilyen vállalkozás jöjjön létre, és azok sikeresen is működjenek. Az effajta szabályozásokhoz először biztosítani kell annak kereteit, hogy a nők elindíthassák és felfuttathassák a saját vállalkozásukat, illetve tágabb körben is megvalósuljon a nemek közötti egyenlőség. A nem megfelelő szabályozási és jogi környezet akadályokat gördít a nők elé - ehelyett olyan munkaügyi, oktatási, adózási és pénzügyi feltételeket kell kialakítani, amelyek támogatják a nők szerepvállalását az üzleti életben. A társadalmi szempontok megfelelő szabályozása (rugalmas munkavégzés, szülési szabadság, gyermekgondozási lehetőségek) sok nő számára elengedhetetlen ahhoz, hogy vállalkozóvá váljon. Szintén pozitív változást hozhatnak ezen a téren a kulturális előítéletek felszámolását célzó hosszú távú oktatási programok.

Ezeknek a kezdeményezéseknek minden esetben a helyi körülményekhez és a kulturális feltételekhez kell igazodniuk. A mélyreható változásokhoz a férfiak, a nők, az üzleti szféra, az állami szervek és a társadalom együttműködése szükséges.

Hasznosnak találta?