Elemzések

Az egészségügyre vonatkozó 2014. évi globális előrejelzés

Megosztott kihívások, megosztott lehetőségek

A következő évek az egészségügy számára világviszonylatban pozitív, de ugyanakkor kihívásokkal terhelt időszakot ígérnek, amikor több hagyományos üzleti modell és működési folyamat nem bizonyul majd megfelelően a növekvő kereslet, folytatódó költség-nyomás, az ellátó intézmények hiánya vagy elégtelensége és a gyorsan változó piaci feltételek közt.

A jelentés a globális egészségügy jelenlegi állapotát vizsgálja pillanatképet adva egyes földrajzi piacokon zajló tevékenységekről és megfontolásokat ajánlva a 2014-ben és azt követően az árbevételük és piaci részesedésük növelésére törekvő érdekeltek figyelmébe finanszírozási, költséggazdálkodási és egyéb kérdésekben.

Az ágazatot foglalkoztató kérdések 2014-ben

Az egészségügy területén a növekedés motorját globális szinten a népesség öregedése, a krónikus megbetegedések növekvő száma, az ellátáshoz való bővülő hozzáférés, a technológiai fejlődés és termék-innováció és a feltörekvő piacokon tapasztalható növekedés jelentik. Az egészségügyi szervezeteknek azonban számos lényeges kérdéssel kell foglalkozniuk 2014-ben. Ilyenek a számos országban végrehajtott egészségügyi reformok hatásainak megfelelő irányítás, az emelkedő költségek, a minőségi problémák, a világ számos részén tapasztalt infrastruktúra-hiány; a munkaerő-problémák és a biztonsági és a személyes adatok védelmével kapcsolatos aggályok. Az ezeken a területeken jelentkező kihívások és lehetőségek egyaránt lehetnek globálisak és piac-specifikusak.

Az egészségügyre vonatkozó 2014. évi globális előrejelzés

1. kérdéskör: Öregedő népesség és a krónikus megbetegedések növekvő száma

A népesség öregedése és a krónikus betegségektől szenvedő emberek számának emelkedése, mint általános, hosszú-távú tendenciák az egészségügyi szolgáltatások iránti keresletet várhatóan növelni fogják 2014-ben és azt követően a fejlett és a feltörekvő gazdaságokban egyaránt. Az öregedő népesség, amely a következő félszázad során ismét több mint megháromszorozódik és az egyre hosszabb várható élettartam számos piacon jelent majd hatalmas terhet az egészségügyi rendszer számára. További növekvő egészségügyi keresletet generáló általános demográfiai tendencia a krónikus megbetegedések (többek közt szívbetegségek, a stroke, a rák, a krónikus légzőszervi betegségek, a cukorbetegség, a mentális zavarok és egyéb betegségek) terjedése, melyek a világ magasan vezető halálozási okaként a halálesetek 63 százalékáért felelősek, és melyek okai közt szintén a népesség öregedése, a mozgásszegény életmód, táplálkozásunk változásai és az egyre gyakoribb elhízás valamint a fejlettebb diagnosztika szerepelnek.

2. kérdéskör: Költség és minőség

Legyen szó akár az USA-ról, amely GDP-je közel18 százalékát költi egészségügyre, akár a recesszió sújtotta Európáról, ahol ez az arány 10 százalék körüli, a magán- és közfinanszírozási rendszerek gazdaságilag súlyosan túlterheltek – a világszerte növekvő költségek nem fedezhetők és nem is fenntarthatók. Az egészségügyi költségnövekedés számos okra vezethető vissza, köztük az iparági konszolidációra, az egyre hosszabb ideig tartó kórházi kezelésekre, a drága biológiai és diagnosztikai eljárásokra, amelyek felváltják a hagyományos kezeléseket, a nem hatékony folyamtokra és a gyógyszerek eltúlzott használatára. Sajnos a magasabb költségek nem feltétlenül járnak együtt jobb eredményekkel vagy magasabb színvonalú ellátással még a fejlett országokban sem. A betegek számára egyes esetekben a legnagyobb veszélyt nem is a betegségük, hanem az őket ellátó kórház jelenti.

3. kérdéskör: Az ellátáshoz való hozzáférés

Az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés javítása a kormányok kiemelt célja világszerte és számos országban a reformtörekvések központi eleme. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítése lényeges és üdvös törekvés, azonban az ellátás kiterjesztése a szolgáltatások iránti növekvő igénnyel jár együtt, amelynek számos egészségügyi rendszer nem képes megfelelni a munkaerőhiány, a betegellátási helyszínek és az infrastruktúra hiányosságai miatt, nem is beszélve a korábban már kifejtett költségproblémákról. A világ több országában is problémát jelent az egészségügyi dolgozók hiánya, amely közvetlenül hat az ellátás minőségére. Az ellátó személyzet egyenlőtlen elosztása szintén problémát jelent, akárcsak a betegek földrajzi helyzete. A betegek ellátáshoz való hozzáférésének harmadik gátját pedig egyes országokban az egészségügyi infrastruktúra hiánya, illetve a mind a fejlett, mind a feltörekvő piacokon használt elavult létesítmények jelentik.

4. kérdéskör: Technológia

Az egészségügyi rendszerek a világ minden táján felismerik az innováció szükségességét; az egészségügyi technológiák és az adatkezelés fejlődése segítheti az új diagnosztikai és kezelési megoldásokat, ugyanakkor ezek a fejlesztések a költségeket minden bizonnyal tovább növelik. A probléma kezelésére a magán- és közegészségügyi szolgáltatók és a biztosítók igyekszenek a költségeket kordában tartani az ellátási modellek átszervezésével és az erőforrások hatékonyabb felhasználásával. Az egészségügyi technológia változásai gyorsak lesznek, és a világ egyes részein felbontják majd a meglévő egészségügyi modelleket. A technológiai innovációk kiaknázása olyan pénzügyi beruházást igényel, amelyet számos egészségügyi szolgáltató még a fejlett gazdaságokban is csak nehézségek árán engedhet meg magának a költségcsökkentések és reformok korában. Az átalakulóban lévő, a technológia kínálta lehetőségekkel élő egészségügyi rendszer hatalmas mennyiségű információt termel, és egyre fontosabb kérdés lesz ezen adatok értelmezésének és felhasználásának mikéntje. Sok múlik ezen adatok elérhetőségén, integritásán és bizalmas jellegén. Betegbiztonsági, gazdasági és reputációs károk merülhetnek fel, ha a szervezetek nem rendelkeznek a megfelelő biztonsági és a személyes adatok védelmét biztosító rendszerekkel.

Aktuális piaci adatok

Tekintse át a következő országok aktuális piaci adatait és helyi sajátosságait:

 • Brazília
 • Mexikó
 • Egyesült Államok
 • Franciaország
 • Németország
 • Közel-Kelet/Észak-Afrika
 • Oroszország
 • Törökország
 • Egyesült Királyság
 • Kína
 • India
 • Japán
 • Délkelet-Ázsia
Az egészségügyre vonatkozó 2014. évi globális előrejelzés
Hasznosnak találta?