Elemzések

Az élettudományokra és az egészségügyre vonatkozó 2014. évi globális előrejelzés

Rugalmasság és megújulás a változó piacon

A szigorúbb szabályozás, az árnyomás és a számos országban végbemenő egészségügyi reform hatásai ellenére világviszonylatban az élettudományi szektor rugalmasságát és megújulását figyelhetjük meg az új kutatási és fejlesztési (K+F) és üzleti modellek alkalmazásának köszönhetően, melyek segítségével költséghatékonyan valósítható meg innováció, értékteremtés és a betegeket szolgáló jobb teljesítmény.

A jelentés az élettudományok érdekeltjeit globálisan foglalkoztató kérdéseket mutatja be pillanatképet adva az egyes földrajzi piacokon zajló tevékenységekről és megfontolásokat ajánlva a 2014-ben és azt követően az árbevételük és piaci részesedésük növelésére törekvő cégek figyelmébe.

Az ágazatot foglalkoztató kérdések 2014-ben

Az élettudományok területén a növekedés motorját globális szinten a népesség öregedése, a krónikus megbetegedések növekvő száma, a technológiai fejlődés és termék-innováció és az egészségügyi reform-intézkedések egyes várható hatásai, köztük az állami finanszírozás és a biztosítási fedezet bővülése, jelentik. A cégeknek azonban négy jelentős kérdéssel kell foglalkozniuk 2014-ben Ezek az egészségügyi reformnak megfelelő irányítás, az innováció és értékteremtés, a változó előírásoknak való megfelelés és az egyre kisebb és egyre inkább összefonódó világban való működés. Az ezeken a területeken jelentkező kihívások és lehetőségek egyaránt lehetnek globálisak és piac-specifikusak.

Az élettudományokra és az egészségügyre vonatkozó 2014. évi globális előrejelzés

1. kérdéskör: A globális egészségügyi reformnak megfelelő irányítás

Számos ország, köztük az USA, Kína, Brazília, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság fogadott el a közelmúltban lényeges jogszabályokat, melyek felgyorsítják a globális egészségügy mennyiség alapú helyett érték alapú piaccá történő átalakulását jelentős hatást gyakorolva ezzel az élettudományok szektorára. A cégek tisztában vannak azzal, hogy az egészségügy reformja által kiváltott változások fontosak, de sokuk számára jelent gondot, hogyan is reagáljanak a változásra. A reform kihívásait és lehetőségeit felismerő és ahhoz alkalmazkodni tudó szervezetek lesznek azonban minden bizonnyal a következő évek vezetői.

1_healthreform

2. kérdéskör: Innováció és értékteremtés

Az élettudományok területén tevékenykedő cégek számára jelentős kihívást jelent, hogy hogyan tudják az innovációt jövedelmező módon kereskedelmi termékekké alakítani. Számos innovációhoz nem elégségesek csupán a hagyományos kismolekulájú vegyületekkel kapcsolatos kémiai vagy a nagymolekulájú szerves anyagokra vonatkozó biológia ismeretek, hanem sok más tudomány területén is szakértelmet igényelnek. Ebből adódóan napjaink élettudományi innovációi jelentős multidiszciplináris tevékenység eredményeként jönnek létre, melyhez együttműködés szükséges, ami az új kockázatmegosztó modellek jellemzője. Egyre gyakoribbak a nagyvállalatok és kis cégek, nemzeti és nemzetközi szereplők által létrehozott vegyesvállalatok, partneri kapcsolatok és egyesülések a K+F és termékfejlesztési célok megvalósítása érdekében.

2innovationvalue

3. kérdéskör: Változó előírásoknak való megfelelés

A szabályozói előírásoknak való megfelelés kritikus kérdés, különösen olyan feltörekvő piacokon, mint Délkelet-Ázsia, India és Latin-Amerika. A meg nem felelés sokba kerülhet: a szervezetet bevételkiesésnek, reputációs kockázatoknak és betegbiztonsági problémáknak vagy – rosszabb esetben – az egyes munkavállalókkal szembeni bűnügyi szankcióknak teheti ki, amely egy egész üzletág vagy társaság jövőjét veszélyeztetheti. Az élettudományok területén tevékenykedő cégeket –nagyvállalatokat és kis cégeket egyaránt - érintő jogszabályi megfelelési kérdések közt meg kell említenünk az egyes kormányok politikáját és rendelkezéseit, a gyógyszerbiztonságot, a hamisítást, az információbiztonságot és a személyes adatok védelmét, a szellemi tulajdon védelmét, a korrupciót, a fúziókat, felvásárlásokat és vegyesválallatokat valamint más harmadik felekhez kapcsolódó kockázatokat.

3regulatorychanges

4. kérdéskör: Kisebb és egyre inkább összefonódó világban való működés

A világ élettudományi piacának szereplői egyre kisebb és egyre inkább összefonódó világban tevékenykednek, amely egyszerre kínál lehetőségeket és támaszt kihívásokat. A növekedést többek közt olyan tényezők táplálják, mint a népesség öregedése, a krónikus megbetegedések növekvő száma, a technológiai fejlődés és termék-innováció és az egészségügyi reform-intézkedések egyes várható hatásai, köztük az állami finanszírozás és a biztosítási fedezet bővülése. A feltörekvő piacok kínálta lehetőségek továbbra is gerjeszthetnek növekedést, de számos társaság már óvatosabban tekint ezekre a piacokra a lassuló növekedés és egyéb problémák miatt.

4smallerandconnectworld

Aktuális piaci adatok

Tekintse át a következő országok aktuális piaci adatait és helyi sajátosságait:

 • Brazília
 • Mexikó
 • Egyesült Államok
 • Franciaország
 • Németország
 • Közel-Kelet/Észak-Afrika
 • Oroszország
 • Törökország
 • Egyesült Királyság
 • Kína
 • India
 • Japán
 • Délkelet-Ázsia
 
 
Az élettudományokra és az egészségügyre vonatkozó 2014. évi globális előrejelzés
Hasznosnak találta?