2017 global health care sector outlook

Elemzések

A globális egészségügyi szektor kilátásai 2017-ben

Fejlődés a rendszeres kihívások ellenében

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának és finanszírozásának problémái világszerte alig változtak az utóbbi években -- és nem is valószínű, hogy változnának 2017-ben. De hogyan lehet ezeket a problémákat leküzdeni?

A globális egészségügyi szektort befolyásoló tényezők közé tartozik az öregedő populáció okozta kereslet és az ehhez kapcsolódó növekvő költségek, a krónikus és halmozott betegségek, a költséges klinikai innováció, a tájékozottság és elvárások növekedése, valamint a fennálló gazdasági bizonytalanság. Ha kíváncsi, hogy 2017-ban milyen trendek fogják alakítani a globális egészségügyi szektort, és melyek lesznek a legfontosabb szempontok az érdekeltek számára, olvasson tovább.

(PDF, 2.63 MB)

A globális egészségügyi szektor kilátásai 2017-ben

Használja a "lefelé" nyilat a fenti, fekete eszköztárban a teljes méretű képért, vagy válassza a "letöltés" gombot.

Költségek

A világ legnagyobb régióiban az egészségügyi költés 2015 és 2020 között 2,4% és 7,5% között növekszik. Jóllehet világszerte igyekeznek kiterjeszteni az egészségügyi ellátásra való jogosultságot és az egyetemes ellátást, az állami egészségügyi rendszereknek egyre nehezebb dolguk van, ha fenn akarják tartani a szolgáltatás jelenlegi elérhetőségét és megfizethetőségét.

Költségszigorító intézkedések

Az érdekelt felek költségszigorító intézkedéseket vezetnek be a klinikai és adminisztratív veszteség csökkentésére, és a működési hatékonyság növelésére, pl. konszolidáció, vertikális integráció, elmozdulás az ellátás alacsonyabb költségű és nem hagyományos változatai felé, stratégiai beszerzési modellek, egységesített klinikai folyamatok, generikus anyagok használata, megosztott szolgáltatási központok, és technológiai kezdeményezések.

Új pénzügyi modellek

A gazdasági ösztönzők újragondolása és átalakítása oly módon, hogy az egészségügyi szervezeteket érdekeltté tegyék abban, hogy a megfelelő időben a megfelelő lépésekkel védjék betegeik egészségét az eredmény és értékalapú kifizetési programokban.

Népegészségügy

A szektor legfőbb szereplői, különösen a fejlett egészségügyi rendszerekben az egyszerű „tűzoltás” modell helyett előtérbe helyezik a megelőzést és a lakosság általános, holisztikus egészségét, ellentétben az epizodikus, alkalomszerű kezelésekkel.

Helyi egészségügy

A központosított egészségügy helyett egyre több országban lokalizálják az egészségügyi ellátás folyamatát, hogy egyedileg reagáljanak a helyi demográfiai, kormányzati, klinikai és pénzügyi tényezőkre.

Cost-containment measures

A legfontosabb tanulság:

A szolgáltatóknak nehézséget okoz a további költség- és működési hatékonyság elérése. Az első lépések után alaposabb átalakításokra lesz szükség ha meg akarják fékezni a költségeket.

Ellátások

Az alapvető egészségügyi szolgáltatások hiánya, illetve azok változó minősége állandó problémát jelent a világ számos régiójában -- nemcsak ott, ahol a népesség legnagyobb része állami ellátásra jogosult, hanem a fejlett piacokon is. A hiányosságok finanszírozása más piaci tényezőkkel párosítva gyakran eredményez olyan helyzeteket, amelyek negatívan befolyásolják az ellátást. Ehhez hozzáadódik a betegségeket diagnosztizáló és kezelő orvosok hiánya. A menekültválság, az emberek tömeges mozgása, és a gyorsan terjedő betegségek megfékezése (pl. Ebola, Zika) komoly megterhelést jelentenek a társadalombiztosítási rendszereknek, amelynek nyomán világszerte nő a kereslet az egészségügyi szakemberek iránt.

Társadalmi tényezők

A kormányok, kifizetők és szolgáltatók egyre inkább felismerik, hogy a népegészség javítása és a növekvő költségek fékentartása miatt az egészség és jóllét társadalmi oldalait is figyelembe kell venniük. Az egészségügybe a társadalmi tényezőket is bele kell számítani.

Adding social determinants to the care equation

A legfontosabb tanulság:

Napjaink egészségügyi kihívásai összetettek és összefüggenek egymással, így nagyobb eséllyel hoznak pozitív eredményt azok az ellátási modellek, amelyek sokrétűek, együttműködésre és technológiára alapozottak. Lehetséges megoldás az állami-magán partnerkapcsolatok (PPP) alkalmazása az egészségügyi infrastruktúra hiányosságainak pótlására, a hozzáférés egyszerűsítése a PPP kettős rendszerével, illetve a technológia alapú virtuális gondozás. Szintén javíthatják az eredményeket és csökkenthetik a költségeket a társadalmi tényezőket is figyelembe vevő szellemi és fizikai egészséget célzó programok.

Innováció

Klinikai és költség szempontból is áttörést jelent az innovatív technológia. A robotsebészet, a 3D-s nyomtatás, a beültethető eszközök és más, a megelőzést, nyomon követést és kezelést célzó digitális és technológia alapú innovációk javíthatják az eredményeket és csökkenthetik költségeket. Ezen kívül új lehetőségeket kínálnak a K+F módszerek és az adatelemzés, miközben az érdekelt feleknek a költségcsökkentésre is törekedniük kell.

Top 10 innováció az egészségügy javítására

  • Új generációs szekvenálás
  • 3D nyomtatással készült eszközök
  • Immunterápia
  • Mesterséges Intelligencia
  • Az ellátás helyén alkalmazott diagnosztika
  • Virtuális valóság
  • Közösségi médiumok
  • Bioszenzorok és aktivitásmérők
  • Kényelmes ellátás
  • Távgyógyászat
Top 10 innovations to achieve more for less in health care

A legfontosabb tanulság:

Az egészségügyi vezetőknek olyan ökoszisztémákat kellene létrehozniuk, amelyek a hagyományostól eltérő szereplőknek és tudásnak is teret engednek.

Működés

Az állami és magán egészségügyi rendszereknek előreláthatóan új üzleti és klinikai működési modelleket kell bevezetniük a méretezhető, hatékony és jó minőségű ellátás érdekében, amellyel egyúttal csökkenthetők a rendszer fenntarthatóságát veszélyeztető veszteségek és költségek is. Biztonságos, egységesített és bizonyíték alapú folyamatokra van szükség ahhoz, hogy megfelelő egészségügyi ellátást kapjanak azok, akiknek szüksége van rá, akkor és ott, ahol kell, az erőforrások fölösleges elhasználása nélkül, kompetens, jól képzett munkaerő segítségével, akik biztonságos, reszponzív, megfelelő és hatékony ellátást nyújtanak, az innovatív technológiák eredményes alkalmazásával. Egyéb tendenciák:

Vertikális és horizontális konszolidáció – a fokozódó versenyben és növekvő költségek mellett kevés piaci szereplő veszi fel a harcot egyedül. Ehelyett inkább összefognak és nagyobb egészségügyi rendszereket vagy láncolatokat alkotnak a méretgazdaságosság kihasználására és a szélesebb körű szolgáltatások érdekében, hogy kevésbé szorítsa őket a növekvő klinikai, pénzügyi és szabályozói nyomás.

Piaci áttörések – A high-tech, kereskedelemi, telekommunikációs, fogyasztói és ipari szektorokból származó, hagyományostól eltérő egészségügyi szolgáltatások és technológiai szolgáltatók megjelenése az egészségügyi piacot is fellendíti. Az innovátorok megjelenése (amelyek gyakran erős anyagi háttérrel is rendelkeznek) potenciálisan átalakíthatja azt, ahogy a fennálló intézmények megelőzik, diagnosztizálják, monitorozzák és kezelik a betegségeket.

Betegek bevonása – A betegek klinikai, pénzügyi és érzelmi várakozásai a pénzügyi nyomás hatására a középpontba kerültek; elmozdult a piac az értékalapú, betegközpontú minőségi ellátás felé. A betegek tapasztalatai a kórházak teljesítménymérésére szolgálnak, hiszen nő a lojalitás, javul a hírnév és kihasználtság.

Vertical and horizontal consolidation

A legfontosabb tanulság:

Tanulni kell mások tapasztalataiból, beleértve azokat is, akik nem az egészségügyben működnek. A gazdasági szereplőkhöz hasonlóan a a szolgáltatóknak és egészségügyi alapoknak eszközökbe és folyamatokba kellene fektetniük, hogy jobban megismerjék a célpiacot és ügyfeleiket, és javítsák a betegek elégedettségét mielőtt növelik a számokat, meg kell tanulniuk kihasználni a változást, a technológiai újításokat és felmérni az új bevételi forrásokat.

Szabályozói megfelelés

Az egészségügy az egyik legszabályozottabb iparág a világon. Az elsődleges szempont a betegek egészsége és biztonsága, azonban a hatóságok erre irányuló megközelítése igen változó – az egészségügyi szakemberek képzettségének ellenőrzése és szabályozása például egy nagyon bonyolult folyamat, amely országonként eltérő. Ezt tovább bonyolítják a gyors klinikai és technológiai változások, az eredményalapú kifizetési modell miatti fokozott pénzügyi és teljesítménybeli átláthatóság, a szofisztikáltabb kockázatkövetési technikák, valamint a szolgáltatók és régiók közötti koordináció. Az elsődleges szabályozói területek a következők:

Klinikai minőség és biztonság – A gyógyszerek és orvosi műszerek minőségének, biztonságának és hatékonyságának értékelését globálisan harmonizálni kell a költségek csökkentése érdekében.

Kiberbiztonság – Az adatlopás és kémkedés továbbra is veszélyezteti a titoktartást és az érzékeny egészségügyi adatokat.

Hamisított gyógyszerek – Évente számos haláleset írható a hamisított gyógyszerek számlájára.

Korrupció – A jogsértések, pl. az élettudományi cégek megvesztegetései továbbra is gondot okoznak és bírságokhoz, vagy ami még rosszabb, hitelromláshoz vezethetnek.

szabályozói megfelelés

A legfontosabb tanulság:

Napjaink erősen szabályozott globális egészségügyi környezetében a jogszabályokhoz, megvalósításhoz és nyomon követéshez való egységesített, következetes hozzáállás üzletileg és orvosilag is kifizetődő. A cégeknek – akár kicsik, akár nagyok – komplex, folyton változó globális, regionális , országos és iparágspecifikus jogszabályok között kell kiigazodniuk.

Hasznosnak találta?