A globális egészségügyi szektor kilátásai 2016-ban

Elemzések

A globális egészségügyi szektor kilátásai 2016-ban

Költségcsökkentés és az ellátás javítása

Az államok vezetői, az egészségügyi szolgáltatók, a biztosítók és a fogyasztók párbeszédét a világon mindenhol két egymással versengő prioritás jellemzi: az egészségügyi szolgáltatások iránti növekvő igény kielégítése a szolgáltatások költségének csökkentése mellett.

A költségek szerepe olyannyira meghatározó a globális egészségügyi rendszerben, hogy számos, a szektor érdekeltjeit 2016-ban érintő probléma (demográfiai, pénzügyi, működési, innovációs és szabályozási nehézségek) erre vezethető vissza. Ha kíváncsi, hogy 2016-ban milyen trendek fogják alakítani a globális egészségügyi szektort, és melyek lesznek a legfontosabb szempontok az érdekeltek számára, olvasson tovább.

Makrogazdasági kérdések

A globális egészségügyi szektor számára egyértelmű a jövő: az érdekelteknek új költségcsökkentési lehetőségeket kell feltárniuk, mivel az általános vélekedés szerint a jelenlegi növekedési tendencia fenntarthatatlan. A költségek alakulását három makrogazdasági kérdés befolyásolja:

Az iparág elaprózottsága - Az egészségügyi szektor a hagyományos, fragmentált szervezeti és pénzügyi szemlélettől eltávolodva egyre inkább az összevonások, a konszolidáció és az összekapcsolódás irányába halad.

A népesség egészségi állapota - Az érintettek úgy próbálják megfékezni a költségeket, hogy új, innovatív megközelítéseket alkalmaznak a népesség egészségügyi ellátásának biztosítása terén; emellett az egészségügyi és társadalombiztosítási ellátórendszereknek is együtt kell működniük, továbbá az állami és magánszektornak át kell állnia egy olyan pénzügyi modellre, amely az ellátás terén a "tűzoltás" helyett a megelőzést, prediktív egészségmegőrzést és az eredmények optimalizálását helyezi előtérbe.

Mennyiség helyett minőség - A költségek emelkedésével, valamint a teljesítmény- és minőségmutatókban mutatkozó jelentős eltérésekkel kapcsolatos aggályok miatt az érdekeltek az eredményalapú és értékalapú fizetési modellekre való áttérést sürgetik. Az ilyen struktúrákban az orvosokat és a kórházakat érintő pénzügyi ösztönzők és szankciók közvetlenül a költséggazdálkodástól, a minőségtől és az eredményektől függnek.

Figyelemfelhívó jelzés
Fő megállapítás

A költségek szerepe olyannyira meghatározó a globális egészségügyi rendszerben, hogy a fenti problémakörök mindegyike erre vezethető vissza.

Demográfia

Öregedő társadalom

Sem az egészségügy minősége, sem a megfelelő egészségügyi irányelvek és szolgáltatások fejlesztése nem tud lépést tartani az átlagos élettartam megnövekedésével.

Krónikus és fertőző betegségek

A krónikus betegségek terjedése a fejlett és a fejlődő országokban egyaránt komoly következményekkel jár. Eközben a fertőző betegségek elleni küzdelem tovább folytatódik, különösen a fejlődő országokban. Emellett a világ különböző tájain nagy különbségek mutatkoznak abban, hogy az emberek számára milyen egészségügyi ellátás, létesítmények és orvosok érhetők el - ezek a különbségek az alapvető infrastrukturális kérdésektől a komplexebb, költségcsökkentéssel kapcsolatos témákig mindenhol tetten érhetők.

Hozzáférés

Napjainkban az emberek tájékozottabbak és nagyobb pénzügyi felelősséggel rendelkeznek az egészségük kapcsán, és maguk is belefolynak az egészségükkel kapcsolatos döntésekbe, ezért többet is várnak az általuk igénybevett szolgáltatásoktól és az általuk kapott termékektől.

Demográfia
Fő megállapítás

A 2016-os év egyik legfontosabb feladata a társadalom öregedéséből eredő hatások kezelése lesz.

Pénzügyek

Állami szerepvállalás

Az egészségügy az egyik legnagyobb iparág a világon. A világ számos országában viszont a nehéz gazdasági körülmények miatt az államok számára komoly feladatot jelent az, hogy biztosítsák a megfelelő pénzügyi forrásokat az egészségügyi ellátás iránti egyre növekvő igény kielégítéséhez - különösen, ha figyelembe vesszük az évről évre emelkedő költségeket.

Az egészségügy megreformálása

Ezekre a kihívásokra válaszul sok országban átfogó költségcsökkentési programokat indítottak; ilyen kezdeményezések például az alábbiak:
Átfogó egészségügyi reformok megvalósítása
Alternatív pénzügyi modellek kidolgozása
A közszféra és a magánszektor együttműködése a problémák megoldásában

A gyógyszerárak szabályozása

Napjainkban folyamatosan zajlik az eredményközpontú, illetve értékalapú fizetési és elszámolási rendszerekre való áttérés, miközben egyre több ország vezet be reformokat a gyógyszerárak szabályozása terén. A gyógyszergyáraknak ezután is megfelelően meg kell majd indokolniuk a termékeik árképzését, többek között a piacon elérhető hasonló termékekhez viszonyított relatív hatékonyságot figyelembe véve.

Pénzügyek
Fő megállapítás

Ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltatók hosszú távon is nyereségesen tudjanak működni, minőségibb szolgáltatásokat kell nyújtaniuk alacsonyabb költség mellett.

Működés

Az egészségügyi szolgáltatók a jövőben arra kényszerülhetnek, hogy egy olyan működési modellre térjenek át, amely figyelembe veszi az eltérő ellátási módok közötti különbségeket, és amelyben az orvosok első számú prioritása a fogyasztó-, illetve betegközpontú ellátás. A szolgáltatóknak számára fontos lehet továbbá, hogy szélesebb körű ellátást és szolgáltatásokat kínáljanak, és ezáltal a lehető legtöbb területet lefedjék az egészségügyi ellátás rendszerében.

Hulladék

Az érdekeltek folyamatosan azon dolgoznak, hogy módot találjanak a rendszer által termelt hulladék minimalizálására. Ugyanakkor a költségcsökkentési nyomás, az új HR modellek, a technológiai fejlesztések és a fogyasztói preferenciák átalakulása miatt egyre inkább kitolódnak az egészségügyi ellátás térbeli és időbeli határai, az olyan alternatív ellátási formáknak és működési modelleknek köszönhetően, mint a nyilvános klinikák, az otthoni ellátás, a távgyógyászat és az egészségügyi turizmus. Ezzel együtt a népesség és az egészségügyi ellátás iránti kereslet növekedésével az országok vezetői csak egyre nagyobb nehézségek árán tudják kielégíteni a képzett egészségügyi szakemberek iránti igényt.

Fúziók és felvásárlások

A piaci verseny, a pénzügyi kihívások és az állandó szabályozási nyomás hatására egyre több egészségügyi szolgáltató dönt a kórházak összevonása mellett (különösen az Egyesült Államokban), ezt pedig fúziók és felvásárlások, partneri együttműködések és szövetségek révén érik el. Ezzel olyan egészségügyi ellátó rendszereket hoznak létre, amelyek méretgazdaságossági előnyöket és nagyobb lefedettséget biztosítanak.

Működés
Fő megállapítás

Az egészségügyi ellátás terén a változás ütemének fel kell gyorsulnia. A jelszó a hatékonyság. A jövőben az adatelemzés és a digitális technológia eszközei várhatóan fontos szerepet fognak játszani.

Innováció

Előrelépések az orvostudományban

Az egészségügyben az innováció magas költségekkel jár. A gyógyszerek és műszerek alkalmazását a költséghatékony diagnosztikai eszközökkel, betegségkezelési programokkal és klinikai döntéstámogató rendszerekkel megfelelően ötvöző szolgáltatásokat támogató állami és magánbefektetések minden bizonnyal lehetővé teszik majd a személyre szabott és precíziós ellátás széleskörű elterjedését, valamint a klinikai szolgáltatásoknak a tömegesen nyújtott szolgáltatástól a tömeges személyre szabás irányába történő eltolódását. A betegek genetikáján és kórtörténetén alapuló személyre szabott ellátás olyan új terápiás módszerek kifejlesztését is segítheti, amelyek radikális javulást eredményezhetnek a kezelés eredményességében.

Digitális és interaktív egészségügy

Az értéknövelt szolgáltatások iránti igény és a piaci verseny éleződése folyamatosan arra kényszeríti az egészségügyi szolgáltatókat, hogy új és hatékonyabb módszereket találjanak az ellátás minőségének javítására. Ezek közé tartozik például a távgyógyászat, a mobil egészségügyi alkalmazások, az elektronikus kórlapok, a hordható elektronikai eszközök és a közösségi médiumok, amelyek használata egyre inkább elterjed, így jelentősen átalakíthatják az egészségügyi szektor jövőjét.

Adatkezelés és adatelemzés

Az árrések csökkenése, a költséggazdálkodás szigorodása és a fizetési modellek átalakulása közepette az adatkezelési és adatelemzési eszközök együttes alkalmazása sokak szerint egy új, hatékony értéknövelő eszköz lehet.

Innováció
Fő megállapítás

Az új technológiákban, kezelési módokban és betegellátási módszerekben rejlő lehetőségek kiaknázása, valamint az értékláncon belüli partnerkapcsolatok kialakítása révén a cégek csökkenthetik a költségeiket, és maguk mögé utasíthatják a versenytársaikat.

Szabályozás

Betegbiztonság és termékbiztonság

Az egészségügyi szabályozások jelentős része a betegbiztonsággal és a termékbiztonsággal kapcsolatos. A szabályozó hatóságok továbbra is komoly nyomást gyakorolnak a gyógyszeripari, biotechnológiai és orvostechnológiai cégekre, elsősorban az alábbi területeken:

  • Az engedélyezettől eltérő gyógyszerfelhasználás reklámozása
  • A biztonsági kockázatok közlésének elmulasztása
  • A klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos aggályok

Kiberbiztonság

Az egészségügyi fejlesztésekkel párhuzamosan elszaporodnak az állandó fenyegetést jelentő és általánosan jelentkező kiberkockázatok is, amelyek nem csak jelentős veszteségeket okozhatnak, de a jó hírnevet is alááshatják. Az üzleti kapcsolatok nyomon követése és elemzése hatékony eszköz a gyanús kapcsolatokból és jogtalan befolyásolásból eredő csalások megelőzésére.

Szabályozás
Fő megállapítás

A kiberbiztonság és az adatvédelem továbbra is kiemelt figyelmet érdemel. Az információmegosztás és a partnerkapcsolatok építése segíthet a működési és szabályozási kockázatok mérséklésében.

Az egyes térségek és országok kilátásai

Az egészségügyi szektor szereplőinek és érdekeltjeinek 2016-ban nem csak az egyre inkább globalizálódó piac kihívásaival kell majd megküzdeniük, hanem regionális és országspecifikus problémákkal is szembe kell nézniük. Ha kíváncsi a részletekre, olvassa el a teljes jelentést.

Hasznosnak találta?