Human Capital Trends 2018

Elemzések

Globális Humán Erőforrás Trendek – 2018

A társadalomtudatos vállalat szerepe

A munka világa drámai átalakuláson megy keresztül, amelynek hátterében a technológiai és demográfiai változások, valamint a munkaerő folyamatosan átalakuló elvárásai állnak. A közelmúltban a vállalatok vállalatattitűdjében is komoly változás volt megfigyelhető, és gyökeresen átalakult a társadalomban betöltendő szerepük is.

Globális felmérésünk, amelyben 140 országból több mint 11.000 cégvezető és HR vezető vett részt, tíz olyan területre világít rá, amelyre a vállalatoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk annak érdekében, hogy hatékonyabban tudják megszervezni, irányítani, fejleszteni és összehangolni a munkavégzést. Melyek a legfontosabb trendek a humán erőforrások területén 2018-ban, és mit kell tenniük a cégvezetőknek ahhoz, hogy a vállalataik ki tudják aknázni a kínálkozó lehetőségeket?

A vállalatokat napjainkban már nem csupán a gazdasági teljesítményük, illetve a termékeik és szolgáltatásaik minősége alapján ítélik meg, hanem aszerint is, hogy miként viszonyulnak az alkalmazottaikhoz és ügyfeleikhez, milyen módon támogatják a helyi közösséget, és összességében milyen hatást gyakorolnak a társadalomra. Mindezek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a munkavállalók toborzása és megtartása, a jó hírnév erősítése és az ügyfélhűség növelése szempontjából. A Deloitte Globális Humán Erőforrás Trendek 2018-as kiadásának központi eleme a társadalomtudatos vállalat szerepe. Ha kíváncsi az idei évet jellemző trendekre, olvasson tovább.

(PDF, 6.25 MB)

Együttműködés a felsővezetésben

Ahhoz, hogy egy cég meg tudjon felelni a folyamatosan változó üzleti környezet kihívásainak, és szakterületeken átívelő megoldásokat tudjanak kínálni, szükség van a felsővezetők közötti együttműködésre. De miként tudnak kitörni a felsővezetők az elszigeteltségből, és hogyan tudják elérni, hogy a vállalati környezetet az összehangoltság és az együttműködés jellemezze? Olvassa el az erről szóló fejezetet.

Az egyénben rejlő erő

Ahogy az egyének egyre nagyobb szerephez jutnak, a cégeknek újra kell gondolniuk a munkaerő-menedzsmenttel, a juttatási rendszerekkel és a karriermodellekkel kapcsolatos elveiket, hiszen csak így tudnak megfelelni az egyre sokszínűbb munkaerő igényeinek.

Munkaerőpiaci ökoszisztéma: kapcsolat a cégen kívüli szegmenssel
Manapság a dolgozóknak sokkal inkább személyre szabott, modern és minden területre kiterjedő javadalmazási és juttatási rendszerekre van igényük. Bár a cégek tisztában vannak ezzel a tendenciával, a válaszadók mindössze 8%-a állította, hogy a javadalmazási és juttatási rendszerük „nagyon hatékony”. A legjobb vállalatok HR csapatai azon dolgoznak, hogy mindenre kiterjedő javadalmazási és juttatási elemeket kínáljanak, és azokat folyamatosan, minden dolgozói csoport esetében az egyéni preferenciákhoz igazítsák. Olvassa el az erről szóló fejezetet.

Személyre szabott, modern és mindenre kiterjedő új juttatási rendszerek
Manapság a dolgozóknak sokkal inkább személyre szabott, modern és minden területre kiterjedő juttatási rendszerekre van igényük. Bár a cégek tisztában vannak ezzel a tendenciával, a válaszadók mindössze 8%-a állította, hogy a juttatási rendszerük „nagyon hatékony”. Néhány cégnél kísérleti jelleggel azon dolgoznak, hogy mindenre kiterjedő juttatási elemeket kínáljanak, és azokat folyamatosan, minden dolgozói csoport esetében az egyéni preferenciákhoz igazítsák. Olvassa el az erről szóló fejezetet.

A karrierközpontúság helyett tapasztalatok: új utakon
A 21. századi karrier középpontjában az egyén és az általa megszerzett tapasztalat áll. Napjainkban az élenjáró cégek a lineáris előremenetel helyett egyre inkább egy olyan modellre térnek át, amelyben az egyének folyamatosan hasznos tapasztalatra tehetnek szert, újabb és újabb feladatkörökben tehetik próbára magukat, és új utakon járhatnak.Olvassa el az erről szóló fejezetet.

A vállalkozások új szerepe a társadalomban

A haladó vállalkozások olyan stratégiák kialakításán dolgoznak, amelyek különféle társadalmi problémákra (várható élettartam, egészségmegőrzés) is megoldást kínálnak, és mindezt úgy próbálják elérni, hogy közben javítják a termelékenységet és a teljesítményt is.

Az emelkedő várható élettartam előnyei: milyen lesz a munka világa, ha száz évig élünk?
A haladó vállalkozások esélyt látnak a várható élettartam emelkedésében és a népesség elöregedésében is. Az idei felmérésben részt vevők húsz százaléka nyilatkozott úgy, hogy idősebb alkalmazottaikkal együttműködve új karriermodellek kialakításán dolgoznak. Ezek a tendenciák egyszerre kínálnak lehetőséget a cégeknek arra, hogy segítsenek egy sürgető társadalmi probléma kezelésében, másrészt arra, hogy egy tapasztalt, eltökélt és változatos összetételű munkavállalói csoportot foglalkoztassanak. Ehhez azonban olyan, innovatív gyakorlatokra és módszerekre van szükség, amelyek nem csupán a hosszabb ideig tartó foglalkoztatást teszik lehetővé, de segítik a cégvezetők és az alkalmazottak közötti együttműködést is a közös problémák (pl. a fiatal munkaerő preferálása, alacsony nyugdíjmegtakarítások) megoldása érdekében. Olvassa el az erről szóló fejezetet.

Társadalmi felelősségvállalás: a társadalom tükröt tart a vállalkozások elé
A cégek társadalmi szerepvállalási gyakorlata napjainkban már közvetlenül kihat az identitásukra és stratégiájukra. Ha egy cég nagy figyelmet tulajdonít olyan témáknak, mint a sokszínűség, a nemek közötti béregyenlőség, a jövedelmi egyenlőtlenségek, a migráció, vagy épp a klímaváltozás, akkor egyszerre javíthatja a gazdasági teljesítményt és növelheti a márkaértéket, míg ennek elmulasztása a jó hírnév csorbulását és a fő célcsoportok elidegenedését eredményezheti. Olvassa el az erről szóló fejezetet.

Egészségmegőrző programok: egyszerre stratégia és társadalmi szerepvállalás
Napjainkban egyre inkább elmosódik a határvonal a munka és a magánélet között, a dolgozóknak pedig egyre nagyobb igényük van arra, hogy a munkáltatóik szélesebb körű juttatásokat biztosítsanak számukra a fizikai, szellemi egészség illetve anyagi és lelki egyensúly megőrzése érdekében. Erre válaszul a munkáltatók egyre több anyagi forrást fordítanak az egészségmegőrzéssel kapcsolatos kezdeményezésekre, egyrészt a társadalmi felelősségvállalás jegyében, másrészt pedig a HR stratégiájuk részeként. Olvassa el az erről szóló fejezetet. Olvassa el az erről szóló fejezetet.

A technológia a fenntartható növekedés szolgálatában

A vállalatok számára komoly előnyökkel járhat a mesterséges intelligencián alapuló szoftverek, a robotika, az interaktív munkahelyi eszközök és a HR-es adatelemző megoldások alkalmazása. Ezek az eszközök segíthetnek a munka átszervezésében, a termelékenység javításában és a HR tevékenység hatékonyságának növelésében. A vállalatoknak azonban arra is ügyelniük kell, hogy mindez összességében milyen hatással van a munkaerőre.

Mesterséges intelligencia, robotika és automatizálás: az ember helye a folyamatban
Az elmúlt egy évben a vállalatoknál rohamosan felgyorsult a mesterséges intelligencia, a robotika és az automatizálás elterjedése, és ezáltal jelentősen megváltozott, hogy milyen feladatok ellátására, illetve milyen képességekre van szükség a cégek falain belül és azokon kívül. Talán meglepő, hogy ezek a feladatok és képességek elsősorban az emberekhez kötődnek, nem pedig a technikai megoldásokhoz. Annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb kiaknázzák az említett technológiákban rejlő lehetőségeket, és egyúttal minimalizálják a munkaerőre esetlegesen gyakorolt hosszú távú hatásokat, a vállalatoknak meg kell találniuk az ember helyét a folyamatban – ehhez pedig át kell szervezni a munkát, át kell képezni a munkaerőt, és át kell alakítani a szervezetet. Olvassa el az erről szóló fejezetet.

Hiperkonnektivitás a munkahelyen
Az új kommunikációs eszközök a munkahelyeket is elérték. Mivel azonban ezeket az eszközöket a magánéletből emeltük át a munka világába, a vállalatoknak HR, célkitűzés és képeségfejlesztés terén is koncentrálniuk kell arra, hogy valóban a teljesítmény fokozását szolgálják. A külvilághoz hasonlóan, a munkahelyeken is a hiperkonnektivitás érvényesül, de vajon együtt jár ez a hipertermelékenységgel? Olvassa el az erről szóló fejezetet. Olvassa el az erről szóló fejezetet.

HR adatok: meddig szabad menni?
Az adatok elérhetőségének gyors fejlődése, és a korszerű adatelemzés kiváló lehetőségeket jelent a HR számára – azonban a kapcsolódó kockázatok is jelentősek. A vállalatoknak óvatosnak kell lenniük: Ha el akarják kerülni, hogy a helyzet visszájára forduljon, részletes szabályzatokat, biztonsági intézkedéseket, átláthatósági intézkedéseket kell életbe léptetniük, és folyamatosan tájékoztatást nyújtaniuk az adatok felhasználásáról. Olvassa el az erről szóló fejezetet.
 

Hasznosnak találta?