Hírek

Január 5-én lejárt az EU gyártók, importőrök, forgalmazók és összeszerelők új SCIP notifikáció teljesítési kötelezettségének első teljesítési határideje

2021. január 5. óta minden árucikk gyártó, összeszerelő, importőr és forgalmazó, amely termékei jelöltlistán szereplő, ún. „különös aggodalomra okot adó” anyagot 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban tartalmaznak, köteles SCIP notifikációt teljesíteni. A határidőre mintegy 5 millió notifikáció érkezett az Európai Vegyianyag Ügynökséghez (ECHA). A bejelentési kötelezettséget a SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) adatbázisban szükséges teljesíteni.

Kik kötelezettek?

A jelöltlistán szereplő, különös aggodalomra okot adó anyagot, 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban tartalmazó árucikkek 1  vagy összetett tárgyak (egynél több árucikkből készült tárgy), beleértve a csomagolóanyagot, szállítói kötelesek teljesíteni a SCIP-bejelentést.
A REACH 2 rendelet 3. cikkének 33. pontja szerint “ “Árucikkek szállítója”: egy árucikk gyártója vagy importőre, egy árucikket piaci forgalomba hozó forgalmazó vagy más szereplő a szállítói láncban”. Következésképpen a kiskereskedők - kivéve az importáló és/vagy előállító kiskereskedőket - és az ellátási lánc egyéb szereplői, akik közvetlenül a fogyasztókat látják el, nem kötelezettek a bejelentés teljesítésére.

A kötelezettség az Európai Unió területén kívüli gyártókra/ összeszerelőkre/importőrökre/forgalmazókra nem vonatkozik és ezek számára nem engedélyezett a SCIP-bejelentés teljesítése, kivéve, az Unió területére importáló entitásokat, melyek a fent is bemutatottak szerint kötelezettek.

Mit szükséges bejelenteni?

A gyártók/összeszerelők/importőrök/forgalmazók a következő információt kötelesek megosztani:

  • az árucikk azonosítását lehetővé tevő információk,
  • az adott árucikkben található, jelöltlistán szereplő anyag(ok) neve, koncentrációtartománya és helye,
  • az árucikk biztonságos felhasználását lehetővé tevő egyéb információk – különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra

A fenti információk megosztása csak a jelöltlistán szereplő anyagot tartalmazó árucikkek esetében szükséges.

Hogyan végezhető el a bejelentés?

A SCIP-adatbázisba történő bejelentés előtt a kötelezettnek érvényes ECHA-fiókkal kell rendelkeznie. Amennyiben a gyártó/importőr/összeszerelő/forgalmazó még nem rendelkezik ECHA-fiókkal, úgy regisztrálnia kell az ECHA weboldalán.

A bejelentés a következő módokon készíthető elő:

  • Online, az IUCLID 3 Cloud használatával;
  • Offline, az IUCLID segítségével;
  • Egy, a SCIP bejelentésre kialakított, az IUCLID-del kompatibilis formátumot használó belső rendszer segítségével.

A SCIP-bejelentés elvégezhető:

  • Online, az ECHA Bejelentési portálján;
  • Online, a bejelentésre kötelezett vállalat saját rendszeréből, a bejelentési rendszerbe való adatátadással.

Amennyiben további kérdései merülnének fel, a Deloitte szakértői állnak rendelkezésére.
 

1 Az árucikk olyan tárgy, amely az előállítás során a funkcióját a kémiai összetételnél nagyobb mértékben meghatározó különleges formát, felületet vagy alakot kap. (REACH 3.cikk 3. pont)

2 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete.

3 Az IUCLID, az ECHA és az OECD által közösen fejlesztett ingyenes szoftver, ami a vegyi anyagok lényeges és veszélyességi jellemzőivel és felhasználásaival kapcsolatos adatok megszerzésére, tárolására, karbantartására és kicserélésére szolgál. Az ECHA-nak benyújtandó információ kötelezően IUCLID formátumban nyújtandó be.
 

Hasznosnak találta?