Deloitte European PSD2 Surveys

Elemzések

A Deloitte európai PSD2 felmérései

A nyitott banki piac fogadtatása

A módosított pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv (PSD2) az Európai Unió fontos szabályozási kezdeményezése a pénzügyi szolgáltatási piacon az innováció és verseny ösztönzésére azáltal, hogy nyitott piacot biztosít a bankok, feltörekvő fintech cégek és egyéb harmadik felek számára. A cél az ügyfelek számára a jelenleginél szélesebb körű és magasabb minőségű online pénzügyi szolgáltatások nyújtása.

A felmérések

PSD2 Voice of the Banks & CEE PSD2 Voice of the Customer

Mivel a legtöbb európai országban a PSD2 2018. január 13-án életbe lép, igyekeztünk ügyfeleink és a szélesebb közönség számára is kézzelfogható módon bemutatni, hogy hogyan készül a banki piac az új „nyitott banki” korszakra, és hogy az új online szolgáltatások érdekében mennyire lennének hajlandóak az ügyfelek számlaadataikat más bankokkal megosztani

(PDF, 5.36 MB)

Vajon az új szereplők romboló hatással lesznek a piacra, ahogy azt gyakran jósolják? Valóban veszélyben vannak a hagyományos bankok?

Robbanásszerű eseményekre lehet számítani vagy olyan evolúcióra, amelyben kulcsfontosságú a bankok számára, hogy megtalálják helyüket az új nyitott banki rendszerben?

Készen állnak az ügyfelek a változásra, és értik, hogyan válhat előnyükre adataik megosztása?

Hogy választ kaphassunk ezekre, és sok más kérdésre is, a Deloitte két független felmérést végzett:

  • a European PSD2 Voice of the Banks (VoB) felmérés 90 EU-s bank bevonásával arra a kérdésre kereste a választ, hogy hogyan készül a banki világ az új „nyitott banki” korszak eljövetelére, különös tekintettel a KKE-i régióra
  • CEE PSD2 Voice of the Customer (VoC) felmérés a közép-kelet-európai banki ügyfelek digitális banki szokásait vizsgálta, és azt, hogy vajon mennyire készek a PSD2 által lehetővé tett új szolgáltatásokat használni
(PDF, 495 KB)

A felmérések kulcsmegállapításai

A KKE-i bankok jellemzően kevésbé agresszív PSD2 stratégiát folytatnak, mint nyugat-európai társaik

Közép- és Kelet-Európában két jól elhatárolható banki csoport alakult ki: – A ’kihívók’, akiket a jelenlegi nagy bankok képviselnek, a legnyitottabbak a PSD2 kínálta lehetőségekre. Jelentős többségük kooperatív stratégiát folytat más felek bevonásával. A ’minimalisták, jellemzően a közepes és kisebb szereplők, gyakran védekező, kizárólag a törvényi megfelelésre koncentráló stratégiát követnek. Ehhez képest a nyugat-európai bankok nagy része agresszív PSD2 stratégiát folytat, és minél nagyobb piaci részesedést igyekszik szerezni.

A lakossági banki szolgáltatások, pénzforgalom és hitelezés terén a legnagyobb változás az, hogy a bankok a fintech cégekkel való társulást fontolgatják

Sok KKE-i bank fejezte ki komoly érdeklődését fintech cégekkel vagy más harmadik felekkel való együttműködés iránt. Ez megfelel egyes fintech cégek szándékainak is, hogy a B2B üzleti modell irányába mozduljanak el. Mind a közép- és kelet-európai, mind a nyugat-európai bankok a PSD2 legnagyobb hatását a lakossági és KKV banki szolgáltatások terén várják, legjobb lehetőségnek pedig a pénzforgalom és hitelezés számít.

A legtöbb bank lehetőségnek tekinti a PSD2-t, de egyúttal tisztában van az üzleti modelljeiket fenyegető kockázatokkal is

Míg a KKE bankokat kicsit jobban aggasztják a fintech szereplők, a nyugat-európai bankok szerint a legnagyobb meglévő bankok profitálhatnak leginkább a PSD2-ből. Az új digitális bankok szintén esetleges veszélyforrásnak számítanak, de meglepő módon a BigTech cégek, mint a Google és az Amazon egyelőre nem minősül komoly versenytársnak, annak ellenére, hogy bizonyítottan képesek felforgatni a pénzforgalmi piacot.

A nyugat-európai bankok jellemzően előrébb járnak a PSD2 megvalósításában; a közép- és kelet-európai országok többsebességű mintát mutatnak

A nagy nyugat-európai bankok jellemzően előrébb járnak a PSD2 programokkal, mint közép- és kelet-európai társaik. A bankok eddig annak szentelték erőforrásaik nagy részét, hogy a PSD2-re jogszabályi megfelelés szempontjából tekintettek, és nem mint stratégiai lehetőségre. A KKE országok között is vannak komoly különbségek, részben a változó ütemű törvényhozási folyamatoknak köszönhetően – egyes országokban a szabályozás egészen 2018 közepéig vagy végéig várat magára, ami zsúfolt 2018-as évet jelent a régió bankjai számára.

Felkészültek az ügyfelek? A digitális banki csatornák használata a közép-kelet-európai ügyfelek körében lényeges különbségeket mutat

A legtöbb KKE ügyfél még mindig több banki csatornát is használ, a digitális és mobil felé való eltolódás ellenére. A KKE régió két jól elkülöníthető csoportra bomlik: míg Romániában és Bulgáriában 20% alatt marad a digitális banki csatornák aránya, vannak digitálisan fejlettebb piacok, mint Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország, ahol ez az arány a 70%-ot is eléri.

A KKE banki ügyfelek csaknem ötöde egyelőre a fiókban történő vagy internetes bankolás rabja – kiváló lehetőséget nyújtva a PSD2 digitális szolgáltatásainak

A sok országra jellemző nagy internet és mobil penetráció ellenére több mint 11 millió KKE banki ügyfél a bankfiókok vagy internet rabja, hiszen hiába szeretné összes banki tevékenységét online vagy mobilon intézni, kénytelen bemenni a fiókba, mert sok ügylet egyelőre digitálisan nem elérhető, vagy nem támogatja a mobil banki alkalmazás. Ez a szegmens egyértelmű lehetőséget kínál a PSD2 ’kihívók’ számára, hogy fejlett digitális szolgáltatásaikkal közvetlen ügyfélkapcsolatokat alakítsanak ki. A közép- és kelet-európai többcsatornás és digitális ügyfelek 42%-a szerint a fejlettebb digitális csatornák megléte az első 5 ok között szerepel a döntésben, amikor másik pénzügyi szolgáltatóra váltanak.

A PSD2-t leginkább kihasználó cégeknek előbb bizalmat és tudatosságot kell építeniük az ügyfelek körében ahhoz, hogy kihasználhassák a piaci lehetőségeket

A PSD2 szélesebb körű sikeréhez szükség van arra, hogy az ügyfelek elfogadják az új lehetőségeket, és hajlandóak legyenek számlaadataikat más felekkel megosztani. Annak ellenére, hogy a KKE-i országok banki ügyfeleinek (országtól függően) 26%-35%-a jelezte, hogy új online szolgáltatások érdekében hajlandó lenne számlaadatait más bankkal megosztani, a nyílt bankolás és annak előnyei még nem ismertek az átlagos ügyfelek számára a régióban. Egyértelmű, hogy a PSD2 kínálta piaci előnyök kihasználása érdekében a ’kihívóknak’ az ügyfelek bizalmának megnyerésén kívül a közvéleménnyel is meg kell ismertetniük a digitális PSD2 megoldások előnyeit.

Nem várható robbanásszerű változás a PSD2 nyomán – a legnagyobb piaci hatás csak egy – három éven belül várható

A PSD2 egyértelműen áttörési lehetőséget jelent, de a piaci bevezetés hosszadalmas folyamat lesz: a legtöbb közép- és kelet-európai és nyugat-európai bank a legnagyobb hatásra a bevezetéstől számított 1– 3 éven belül számít. Egyes nyugat-európai bankok a régió érettebb fintech szektora miatt optimistábbak, és már az első évben előrelépést várnak. Az átlagos elképzelés szerint azonban a PSD2 hatása nem lesz robbanásszerű. Sokkal inkább fokozatos és visszafordíthatatlan hatásokra számítunk.

Számos kihívást rejt még az út

A bankok által tapasztalt kihívások oka gyakran egyszerűen csak a PSD2 szabályozás összetettsége és terjedelme. A legfőbb gond azonban a szabályozói keret jelenlegi hiányossága, egyértelmű iránymutatás szükségessége az átmeneti időszakot illetően, az API standardok egységesítésének igénye, amelyet a valós banki–harmadik fél kapcsolatok tesztelése követ. Végül, de nem utolsó sorban a leggyakrabban emlegetett nehézség a megfelelő egyensúly megtalálása a biztonság fenntartása és a pozitív ügyfélélmény között, valamint az ügyfelek szükséges képzése.

 

További információkért töltse le felméréseinket (január 15. után elérhető):

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy hogyan befolyásolja a PSD2 pénzintézetét, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Hallgassa meg PSD2 Podcastunkat

„Meglátásunk szerint a PSD2 nem robbanásszerű, inkább fokozatos változásokat hozhat a pénzügyi szolgáltatási szektorban, ugyanakkor ezek a változások visszafordíthatatlanok lesznek. Aki az új szabályozás által kínált piaci lehetőségeket ki akarja használni, annak bizalmat és tudatosságot kell építenie az ügyfelek körében"

Mérth Balázs, a Deloitte Magyarország pénzintézetekért felelős vezetője

A felmérés során alkalmazott módszerek

European PSD2 Voice of the Banks: A Deloitte részletes online és személyes lekérdezést végezett arról, hogy mi a véleménye 24 nyugat-európai és 66 közép-kelet-európai banknak a PSD2-ről, és milyen lépéseket terveznek az új kihívások kapcsán – jogszabályi megfelelőségi és stratégiai szempontból egyaránt.

CEE PSD2 Voice of the Customer: A Deloitte részletes online kutatást végzett közép-kelet-európai országonként 1.000 banki ügyfél bevonásával (Bulgária, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia) az ügyfelek banki csatorna és adatvédelmi preferenciáiról, valamint a bankok és más cégek által a PSD2 nyomán kialakított megoldásokkal szembeni aggályaikról.