Deloitte European PSD2 Surveys

Elemzések

A Deloitte európai PSD2 felmérései

Friss információ arról, hogyan fogadják a bankok és az ügyfelek a nyitott banki piacot.

A módosított pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv (PSD2) az Európai Unió fontos szabályozási kezdeményezése a pénzügyi szolgáltatási piacon az innováció és verseny ösztönzésére azáltal, hogy nyitott piacot biztosít a bankok, feltörekvő fintech cégek és egyéb harmadik felek számára. A cél az ügyfelek számára a jelenleginél szélesebb körű és magasabb minőségű online pénzügyi szolgáltatások nyújtása.

Európai PSD2 Voice of the Banks felmérés & CEE PSD2 Voice of the Customer felmérés

Mivel a legtöbb európai országban a PSD2 2018. január 13-án életbe lép, igyekeztünk ügyfeleink és a szélesebb közönség számára is kézzelfogható módon bemutatni, hogy hogyan készül a banki piac az új „nyitott banki” korszakra, és hogy az új online szolgáltatások érdekében mennyire lennének hajlandóak az ügyfelek számlaadataikat más bankokkal megosztani

Vajon az új szereplők romboló hatással lesznek a piacra, ahogy azt gyakran jósolják? Valóban veszélyben vannak a hagyományos bankok?

Robbanásszerű eseményekre lehet számítani vagy olyan evolúcióra, amelyben kulcsfontosságú a bankok számára, hogy megtalálják helyüket az új nyitott banki rendszerben?

Készen állnak az ügyfelek a változásra, és értik, hogyan válhat előnyükre adataik megosztása?

Hogy választ kaphassunk ezekre, és sok más kérdésre is, a Deloitte két független felmérést végzett:

  • a European PSD2 Voice of the Banks (VoB) felmérés 90 EU-s bank bevonásával arra a kérdésre kereste a választ, hogy hogyan készül a banki világ az új „nyitott banki” korszak eljövetelére, különös tekintettel a KKE-i régióra
  • CEE PSD2 Voice of the Customer (VoC) felmérés a közép-kelet-európai banki ügyfelek digitális banki szokásait vizsgálta, és azt, hogy vajon mennyire készek a PSD2 által lehetővé tett új szolgáltatásokat használni

A felmérések kulcsmegállapításai

A KKE-i bankok jellemzően kevésbé agresszív PSD2 stratégiát folytatnak, mint nyugat-európai társaik.
Közép- és Kelet-Európában két jól elhatárolható banki csoport alakult ki: – A ’kihívók’, akiket a jelenlegi nagy bankok képviselnek, a legnyitottabbak a PSD2 kínálta lehetőségekre. Jelentős többségük kooperatív stratégiát folytat más felek bevonásával. A ’minimalisták, jellemzően a közepes és kisebb szereplők, gyakran védekező, kizárólag a törvényi megfelelésre koncentráló stratégiát követnek. Ehhez képest a nyugat-európai bankok nagy része agresszív PSD2 stratégiát folytat, és minél nagyobb piaci részesedést igyekszik szerezni.

A lakossági banki szolgáltatások, pénzforgalom és hitelezés terén a legnagyobb változás az, hogy a bankok a fintech cégekkel való társulást fontolgatják.
Sok KKE-i bank fejezte ki komoly érdeklődését fintech cégekkel vagy más harmadik felekkel való együttműködés iránt. Ez megfelel egyes fintech cégek szándékainak is, hogy a B2B üzleti modell irányába mozduljanak el. Mind a közép- és kelet-európai, mind a nyugat-európai bankok a PSD2 legnagyobb hatását a lakossági és KKV banki szolgáltatások terén várják, legjobb lehetőségnek pedig a pénzforgalom és hitelezés számít.

A legtöbb bank lehetőségnek tekinti a PSD2-t, de egyúttal tisztában van az üzleti modelljeiket fenyegető kockázatokkal is.
Míg a KKE bankokat kicsit jobban aggasztják a fintech szereplők, a nyugat-európai bankok szerint a legnagyobb meglévő bankok profitálhatnak leginkább a PSD2-ből. Az új digitális bankok szintén esetleges veszélyforrásnak számítanak, de meglepő módon a BigTech cégek, mint a Google és az Amazon egyelőre nem minősül komoly versenytársnak, annak ellenére, hogy bizonyítottan képesek felforgatni a pénzforgalmi piacot.

A nyugat-európai bankok jellemzően előrébb járnak a PSD2 megvalósításában; a közép- és kelet-európai országok többsebességű mintát mutatnak.
A nagy nyugat-európai bankok jellemzően előrébb járnak a PSD2 programokkal, mint közép- és kelet-európai társaik. A bankok eddig annak szentelték erőforrásaik nagy részét, hogy a PSD2-re jogszabályi megfelelés szempontjából tekintettek, és nem mint stratégiai lehetőségre. A KKE országok között is vannak komoly különbségek, részben a változó ütemű törvényhozási folyamatoknak köszönhetően – egyes országokban a szabályozás egészen 2018 közepéig vagy végéig várat magára, ami zsúfolt 2018-as évet jelent a régió bankjai számára.

Felkészültek az ügyfelek? A digitális banki csatornák használata a közép-kelet-európai ügyfelek körében lényeges különbségeket mutat
A legtöbb KKE ügyfél még mindig több banki csatornát is használ, a digitális és mobil felé való eltolódás ellenére. A KKE régió két jól elkülöníthető csoportra bomlik: míg Romániában és Bulgáriában 20% alatt marad a digitális banki csatornák aránya, vannak digitálisan fejlettebb piacok, mint Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország, ahol ez az arány a 70%-ot is eléri.

A KKE banki ügyfelek csaknem ötöde egyelőre a fiókban történő vagy internetes bankolás rabja – kiváló lehetőséget nyújtva a PSD2 digitális szolgáltatásainak.
A sok országra jellemző nagy internet és mobil penetráció ellenére több mint 11 millió KKE banki ügyfél a bankfiókok vagy internet rabja, hiszen hiába szeretné összes banki tevékenységét online vagy mobilon intézni, kénytelen bemenni a fiókba, mert sok ügylet egyelőre digitálisan nem elérhető, vagy nem támogatja a mobil banki alkalmazás. Ez a szegmens egyértelmű lehetőséget kínál a PSD2 ’kihívók’ számára, hogy fejlett digitális szolgáltatásaikkal közvetlen ügyfélkapcsolatokat alakítsanak ki. A közép- és kelet-európai többcsatornás és digitális ügyfelek 42%-a szerint a fejlettebb digitális csatornák megléte az első 5 ok között szerepel a döntésben, amikor másik pénzügyi szolgáltatóra váltanak.

A PSD2-t leginkább kihasználó cégeknek előbb bizalmat és tudatosságot kell építeniük az ügyfelek körében ahhoz, hogy kihasználhassák a piaci lehetőségeket.
A PSD2 szélesebb körű sikeréhez szükség van arra, hogy az ügyfelek elfogadják az új lehetőségeket, és hajlandóak legyenek számlaadataikat más felekkel megosztani. Annak ellenére, hogy a KKE-i országok banki ügyfeleinek (országtól függően) 26%-35%-a jelezte, hogy új online szolgáltatások érdekében hajlandó lenne számlaadatait más bankkal megosztani, a nyílt bankolás és annak előnyei még nem ismertek az átlagos ügyfelek számára a régióban. Egyértelmű, hogy a PSD2 kínálta piaci előnyök kihasználása érdekében a ’kihívóknak’ az ügyfelek bizalmának megnyerésén kívül a közvéleménnyel is meg kell ismertetniük a digitális PSD2 megoldások előnyeit.

Nem várható robbanásszerű változás a PSD2 nyomán – a legnagyobb piaci hatás csak egy – három éven belül várható.
A PSD2 egyértelműen áttörési lehetőséget jelent, de a piaci bevezetés hosszadalmas folyamat lesz: a legtöbb közép- és kelet-európai és nyugat-európai bank a legnagyobb hatásra a bevezetéstől számított 1– 3 éven belül számít. Egyes nyugat-európai bankok a régió érettebb fintech szektora miatt optimistábbak, és már az első évben előrelépést várnak. Az átlagos elképzelés szerint azonban a PSD2 hatása nem lesz robbanásszerű. Sokkal inkább fokozatos és visszafordíthatatlan hatásokra számítunk.

Számos kihívást rejt még az út
A bankok által tapasztalt kihívások oka gyakran egyszerűen csak a PSD2 szabályozás összetettsége és terjedelme. A legfőbb gond azonban a szabályozói keret jelenlegi hiányossága, egyértelmű iránymutatás szükségessége az átmeneti időszakot illetően, az API standardok egységesítésének igénye, amelyet a valós banki–harmadik fél kapcsolatok tesztelése követ. Végül, de nem utolsó sorban a leggyakrabban emlegetett nehézség a megfelelő egyensúly megtalálása a biztonság fenntartása és a pozitív ügyfélélmény között, valamint az ügyfelek szükséges képzése.

 

További információkért töltse le felméréseinket (január 15. után elérhető):

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy hogyan befolyásolja a PSD2 pénzintézetét, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Hallgassa meg PSD2 Podcastunkat

„Meglátásunk szerint a PSD2 nem robbanásszerű, inkább fokozatos változásokat hozhat a pénzügyi szolgáltatási szektorban, ugyanakkor ezek a változások visszafordíthatatlanok lesznek. Aki az új szabályozás által kínált piaci lehetőségeket ki akarja használni, annak bizalmat és tudatosságot kell építenie az ügyfelek körében"

Mérth Balázs, a Deloitte Magyarország pénzintézetekért felelős vezetője

A felmérés során alkalmazott módszerek

European PSD2 Voice of the Banks: A Deloitte részletes online és személyes lekkérdezést végezett arról, hogy mi a véleménye 24 nyugat-európai és 66 közép-kelet-európai banknak a PSD2-ről, és milyen lépéseket terveznek az új kihívások kapcsán – jogszabályi megfelelőségi és stratégiai szempontból egyaránt.

CEE PSD2 Voice of the Customer: A Deloitte részletes online kutatást végzett közép-kelet-európai országonként 1.000 banki ügyfél bevonásával (Bulgária, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia) az ügyfelek banki csatorna és adatvédelmi preferenciáiról, valamint a bankok és más cégek által a PSD2 nyomán kialakított megoldásokkal szembeni aggályaikról.