Digital Banking Maturity Study EMEA

Elemzések

Deloitte Digitális Banki Érettség felmérés az EMEA régióban

Felkészült az EMEA-régió bankszektora az új korszakra?

A 38 országra kiterjedő, 248 pénzügyi szervezet digitális érettségének átfogó vizsgálata komoly eltéréseket – és egyben lehetőségeket tárt fel.

A fogyasztói preferenciák változása, az induló FinTech vállalkozások által gerjesztett verseny, a szabályozás változása, valamint az Európai Unió pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelve (PSD2) arra készteti Európa, a Közel-Kelet és Afrika (EMEA) bankjait, hogy fejlesszék digitális képességeiket.

Egészen idáig nem voltak objektív adataink az egyes bankok digitális kínálatát illetően a termékek és funkcionalitások teljes skáláját figyelembe véve a piacok fogyasztói preferenciáinak tükrében. És itt jön a képbe a Deloitte EMEA Digitális Banki Érettség felmérése, rengeteg érdekes eredménnyel, amely digitális forgatókönyvként szolgálhat minden olyan pénzügyi intézet számára, amely a PSD2 utáni új világban babérokra tör.

Digital Banking Maturity EMEA

Legfontosabb megállapítások

  • A digitális bajnokok olyan bankok, amelyek a fogyasztók számára releváns funkciók széles skáláját nyújtják kiváló felhasználói élmény mellett (UX)
  • Az EMEA piacokat nagyjából négy csoportra lehet bontani: a digitális bajnokok, az ügyes követők, az alkalmazkodók és a digitálisan lemaradók
  • Az EMEA régió digitális bajnokainak létrejöttéért egyrészt a fogyasztói preferenciák által gyakorolt nyomás (elvárt szolgáltatások), másrészt a piaci verseny (a digitális csatornákkal versenypiaci előnyre törő bankok által indított „digitális fegyverkezési verseny”) felelős.
  • A PSD2 és a FinTech vállalkozások komoly kihívások elé állítják a bankokat, főleg azokon a piacokon, ahol a fogyasztói várakozások már eleve nagyok voltak és az inkumbensek nem tudnak megfelelni az újításoknak.
  • A versenyelőny megtartásának a nyílt bankolás és a bankon túli szolgáltatások területén kritikus jelentősége van abban, hogy kik lesznek a jövő digitális bajnokai. Digitalizált hagyományos bankok helyett saját és külső szolgáltatásokat nyújtó komplex platformokká kell alakulniuk.

 

Digitális Banki Érettség felmérés az EMEA régióban

Töltse le a jelentést (PDF)

A Deloitte EMEA térségben végzett Digitális Banki Érettség felmérése számokban

238 bank

10 FinTech cég

38 ország az EMEA régióban

136 tesztvásárló, akik valódi számlákat nyitottak

826 értékelt funkcionalitás

8.000 megkérdezett fogyasztó

6 lépés az ügyfélúton

3 digitális csatorna

197.000+ adatpont

A felmérésről

Az EMEA-régióban működő Deloitte tagvállalatok összefogtak a pénzintézetek digitális érettségére vonatkozó legátfogóbb és legobjektívebb értékelés elvégzése érdekében, hogy szétválaszthassák a valódi digitális bajnokokat az ügyes követőktől, az alkalmazkodóktól és a digitálisan lemaradóktól.

Mi határozza meg a digitális bajnokot? A „digitális bajnokot” meghatározó tényezők azonosítása érdekében a tanulmány négy kritikus jelentőségű területen mérte a pénzintézetek teljesítményét:

  1. Funkcionalitásra vonatkozó felülvizsgálat végrehajtása 38 ország 248 pénzintézeténél. Egy 136 „tesztvásárlóból” álló csapat tagjai folyószámlákat nyitottak, majd 826 funkció szerint értékelték az egyes bankok internetes és mobil banki csatornáinak kínálatát.
  2. Ezzel párhuzamosan ügyfélfelmérést végeztek ugyanebben a 38 országban, több mint 8000 banki ügyfél körében annak érdekében, hogy feltérképezzék az egyes bankok által biztosított funkciókat a piacukon tapasztalható fogyasztói elvárásokhoz képest.
  3. Ezt egészítette ki az ügyfelek mobil felhasználói élményének értékelése (UX) a felhasználói élményre vonatkozó kérdőív (UEQ) keretében.
  4. Az eredmények átláthatósága és a digitális bankolás egyes általános tendenciáinak meghatározása érdekében a tanulmány minden egyes ország eszközérték szerinti 5 legnagyobb bankját hasonlította össze. A tanulmány 238 bank és 10 FinTech cég adatait hasonlítja a 8000 banki ügyfél megkérdezésével körvonalazódott elvárásokhoz.

Az Önök bankja vagy FinTech cége hogyan áll ebben a versenyben?

A Digitális Banki Érettség felmérés eredményeinek tanulmányozása elengedhetetlen összetevő bármely bank stratégiai tervezésében a nyílt bankolás PSD2-t követő világában.

Ha részletesen szeretné megbeszélni az Önök pénzintézete számára releváns tapasztalatokat, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.