Sajtóközlemények

A világjárvány hatásai Közép-Európa ingatlanpiacára

A Deloitte legfrissebb kutatása szerint tíz válaszadó közül csaknem kilenc számít arra, hogy 2020-ban csökken az ingatlanpiaci aktivitás. Idén január és április között radikálisan változott a szektor szereplőinek vélekedése. A válaszadók több mint fele ugyan csak rövid távú gazdasági hatásra számít, de 90 százalékuk fogalmazott meg pesszimista véleményt a gazdaság egészéről. A legnagyobb kihívásokkal a kiskereskedelmi szektor néz szembe, befektetési és fejlesztői szempontból egyaránt, míg a nyertes a logisztikai ágazat lehet.

Budapest, 2020. június 25.

A Deloitte felmérését Kohári Gábor, MRICS, a Deloitte Magyarország ingatlantanácsadási szakértője ismertette. A tanulmány a régió ingatlanpiaci szereplőinek véleményét hasonlítja össze két idősíkban: a válaszadók 2020 januári, vagyis a COVID-19 járvány európai berobbanása előtti hangulatát hasonlítja össze a három hónappal későbbi véleményükkel, amikor a járvány okozta hatás a legerőteljesebb volt – majd ezeket az adatokat a tavalyi kutatás eredményeivel is összehasonlítja.


Radikális szemléletváltás

A kutatásban befektetők, finanszírozók, fejlesztők és piaci tanácsadók vettek részt. Közép-Európa gazdasági mutatói 2020 elején pozitív kilátásokat mutattak, így ekkor még a szektor szereplőinek 82% -a arra számított, hogy a gazdasági helyzet stabil marad, vagy javul.

Néhány héttel később azonban élesen megváltozott a kép: akkor már a válaszadók 88% -a számított arra, hogy az ingatlanpiacon az elkövetkező hónapokban csökken az aktivitás és a gazdaságról összesen 93% -uk fogalmazott meg pesszimista véleményt. A januári és áprilisi alábbi válaszok összehasonlítása világosan szemlélteti a két időpont közötti radikális változást:

  • 2020 januárjában még a válaszadók 82%-a vélte úgy, hogy a banki finanszírozás elérhetősége javul, vagy változatlan marad. Áprilisban a válaszadók mindössze 25%-a gondolta így;
  •  Januárban a válaszadók több mint egynegyede (27%) várta azt, hogy 2020-ban növekedni fog a tranzakciók mérete, míg áprilisban egyetlen válaszadó sem vélekedett így.

Következmények és hosszútávú kilátások

2020 áprilisában a Deloitte azt kérte a válaszadóktól, hogy vizsgálják meg a COVID-19 járvány stratégiájukra és a regionális gazdaságukra gyakorolt hatásait. Az ingatlanfejlesztők túlnyomó többsége (81%) nyilatkozta azt, hogy a világjárvány közvetlen következményeként változott meg a 2020-ra előirányzott stratégiai tervük.

Jó hír, hogy a válaszadók egyértelmű többsége (60%) véli úgy, hogy a jelenlegi helyzetnek csak rövid távú gazdasági hatása lesz. Ebben a tekintetben a befektetők és finanszírozók a legpesszimistábbak: 35%-uk számít olyan hosszútávú hatásokra, amelyek globális gazdasági válsághoz vezetnek. Az ingatlanfejlesztők ennél optimistábbak, mindössze 25%-uk vár ilyen hosszútávú hatást.

Öröm az ürömben: növekvő befektetési lehetőségek

Az egyik olyan terület, ahol idén áprilisban növekvő optimizmus volt megfigyelhető a résztvevők válaszai alapján mind a januári szakasz, mind a 2019-es felmérés óta, az új befektetési lehetőségek. A válaszadók több mint fele (53%) áprilisban arra számított, hogy a következő három évben nő a piaci kínálat. Idén januárban 35%, míg a tavalyi felmérésben 36% gondolta így.
A világjárvány súlyosan érintette a befektetési piacot. 2020 januárjában még a válaszadók körülbelül fele (51%) keresett új befektetési lehetőségeket, de a világjárvány ezt jelentősen megváltoztatta. 2020 áprilisában a válaszadóknak csak mintegy harmada tervezett új befektetéseket és 62% inkább a meglévő portfóliójának kezelésére összpontosít.

Veszélyben a befektetések megtérülése, a kiskereskedelmi fejlesztés most kockázatos lehet

A januári felmérésben az ingatlanfejlesztők a legnagyobb kihívásnak a földterület vásárlást tekintették, ezen túl az építési költségeket és a munkaerő költségek növekedését is jelentős problémának tekintették. A járvány hatására ez megváltozott, már a finanszírozás biztosítását, az ügyfélszerzést és a hozamok stabilizálását tekintették a legnagyobb kihívásnak.
Jelentős eltolódás történt az ingatlanfejlesztési elképzelésekben is: Az irodai ingatlanokat fejleszteni tervezők aránya kilenc százalékponttal, a kiskereskedelmi ingatlanokat fejlesztőké 10 százalékponttal csökkent. A megkérdezettek közül senki nem mondta, hogy kiskereskedelmi fejlesztési tervei lennének. A lakóingatlanokat és az ipari ingatlanokat fejleszteni tervezők aránya 12, illetve 7 százalékponttal nőtt.

Növekvő trendek a logisztikai ágazatban

A legnagyobb csökkenés a kiskereskedelmi szektorban tapasztalható. A megkérdezett befektetők közül egy válaszadója sem tekintette vonzónak a kiskereskedelemi ágazatot. Némiképp meglepő eredménye a felmérésnek, hogy a kiskereskedelemi szektornak ezzel a turisztikai ingatlanoktól is kedvezőtlenebb megítélése lett.

A világjárvány okozta helyzetből előnyösen került ki az e-kereskedelem, ill. a változó vásárlói magatartás által hajtott logisztikai ágazat. Áprilisban a befektetők és tanácsadók mintegy 50%-a vélte úgy, hogy idén ez lesz a legversenyképesebb ágazat.
 

Deloitte CE Real Estate Confidence Survey
Hasznosnak találta?