Jogi hírlevelek 2009 - 2011

Elemzések

Jogi hírlevelek - 2009-2011

Az aktuális jogi kérdések üzleti kockázatai és lehetőségei

A Deloitte-tal együttműködő Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda hírlevele jelenlegi és jövőbeni ügyfeleink jogi vezetőinek szól azzal a céllal, hogy rendszeresen tájékoztassuk Önöket a szakterületüket érintő aktuális jogi kérdésekről, azok üzleti kockázatairól, illetve a bennük rejlő tervezési lehetőségekről.

2011

A Munka Törvénykönyvét érintő legfontosabb változások - 2011 június

Az Országgyűlés június 14-én kezdi meg az általános vitáját annak a nemzetgazdasági miniszter által benyújtott törvényjavaslatnak, amely az egyes munkaügyi és más kapcsolódó törvények módosítását célozza.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

2010

Az elektronikus fizetési meghagyás - 2010. június

Jelen hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Ügyfeleinket a 2010. június 1. napjával gyökeresen megváltozó fizetési meghagyásos eljárás főbb újdonságairól.

(PDF, magyar nyelven, 4 oldal)

A közzétételi kötelezettség elmulasztása - 2010. április

A Számviteli törvény és a Cégnyilvánosságról szóló törvény rendelkezései szerint minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles a Számviteli törvény szerint készített beszámolóját (i) éves, egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül, míg (ii) éves konszolidált beszámoló esetén az üzleti év mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül letétbe helyezni és közzétenni.

(PDF, magyar oldal, 4 oldal)

Az ingatlanfinanszírozás gyakorlati kérdései - 2010. február

Az Alkotmánybíróság 51/2009. sz. határozatával megsemmisítette az ingatlan-nyilvántartási törvény („Törvény”) azon rendelkezését, ami 60 napban maximalizálta a törlési kereset megindítására nyitva álló határidőt. A döntés azonban számos „mellékhatást” okozott a gyakorlatban, és alapvetően rengette meg az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének intézményét.

(PDF, magyar nyelven, 7 oldal)

2009

A peres és a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos újdonságokról - 2009. december

Ez alkalommal a peres eljárások során figyelembe veendő legújabb Legfelsőbb Bírósági Polgári Kollégiumi véleményről, valamint az Európai Bizottságnak a Magyarországgal szemben a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan kezdeményezett kötelezettségszegési eljárásáról nyújtunk tájékoztatást.

(PDF, magyar nyelven, 4 oldal)

Az új polgári törvénykönyv - 2009. december

Hírlevelünk célja, hogy Ügyfeleink számára kiemeljünk néhány olyan jogi újdonságot, melyek az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépésével jelennek majd meg az üzleti életben. Sorozatunkban a tervek szerint bizonyos részeiben 2010. május 1-jétől, illetve azt követően több hullámban hatályba lépő rendelkezések közül főként a szerződéses-, ingatlan-, és pénzügyi jogi vonatkozású új szabályokra hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

A "Deloitte Legal" a globális Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagvállalatainak leányvállalataként vagy velük együttműködő jogi szolgáltatásokat kínáló ügyvédi irodák hálózata. Nem minden tagvállalat országában található ügyvédi iroda. Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.
Hasznosnak találta?