Jogi hírlevelek - 2012-2014

Elemzések

Jogi hírlevelek - 2012-2014

Az aktuális jogi kérdések üzleti kockázatai és lehetőségei

A Deloitte-tal együttműködő Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda hírlevele jelenlegi és jövőbeni ügyfeleink jogi vezetőinek szól azzal a céllal, hogy rendszeresen tájékoztassuk Önöket a szakterületüket érintő aktuális jogi kérdésekről, azok üzleti kockázatairól, illetve a bennük rejlő tervezési lehetőségekről.

2014

Munkaügyi ellenőrzések – kiemelt területek 2015-ben - 2014. december 17.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának aktuális 2015. évi országos hatósági ellenőrzési tervét. Az ellenőrzési tervben ebben az évben is megfogalmazzák a kiemelt célokat, időszakokat valamint a célzott ellenőrzési területeket.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Az új Ptk. felvásárolásokra és közös vállalatokra vonatkozó főbb változásai - 2014. november 20.

A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv („Új Ptk.”) számos rendelkezése hatással van a felvásárlásokra és a közös vállalatokra (joint ventures). A március óta eltelt időszak megmutatta, hogy milyen kérdések merültek fel az ilyen tranzakciók gyakorlatában. Ezek ismeretében emelünk ki a legfontosabb változások közül néhány példát Tisztelt Ügyfeleink részére.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Elszámolási törvény – Hogyan felelnek a pénzügyi intézmények? - 2014. október 15.

Jelen hírlevelünkben a 2014. október 6. napján kihirdetett ún. „elszámolási törvénnyel” foglalkozunk, amely alapján a pénzügyi intézményeknek el kell számolniuk ügyfeleikkel az árfolyamrés semmissége és az egyoldalú szerződésmódosítások miatt keletkezett túlfizetéseiket. Az elszámolási törvény az elszámolások kereteit adja meg, azonban a visszatérítés pontos összegének megállapításához szükséges képlet kidolgozása, valamint annak ellenőrzésére, hogy a pénzügyi intézmények megfelelően teljesítik-e a visszafizetési kötelezettségüket, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hatáskörébe tartozik. Az MNB elnöke rendeletben határozza meg az elszámoláshoz szükséges képletet.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Bizonytalanságok a gazdasági társaságok egyesülésének és szétválásának bejegyzésével kapcsolatban - 2014. szeptember 30.

Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény a cégek egyesülésének és szétválásának (a továbbiakban külön-külön és együttesen: Átalakulás) bejegyzésével kapcsolatos új rendelkezést iktatott a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénybe (a továbbiakban: Ctv.)

(PDF, magyar nyelven, 3 oldal)

Változások a fúziók és a kartell-ügyek szabályozásában - 2014. szeptember 17.

2014. július 1-i hatállyal több ponton változott a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (a továbbiakban: Tpvt.). Az alábbiakban a vállalkozások összefonódásának bejelentésével, az engedékenységi politikával, az iratbetekintéssel, valamint az üzleti és ügyvédi titkok kezelésével kapcsolatos, a gyakorlatot véleményünk szerint leginkább érintő változásokra hívjuk fel a figyelmet.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

A munkahelyi ellenőrzés eszközei - A főnök szeme mindent lát? - 2014. június 18.

Jelen hírlevelünkben a munkahelyi ellenőrzés eszközeivel és gyakorlati kérdéseivel foglalkozunk. A munkáltató egyik alapvető gazdasági érdeke, hogy a munkavállalók a munkaidő lehető legnagyobb részét ténylegesen munkavégzésre fordítsák. Emellett különösen fontos, hogy a munkavállalók megőrizzék és bizalmasan kezeljék a munkáltató működésével összefüggő információkat.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései - 2014. május 14.

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló Európai Uniós irányelv rendelkezéseivel összhangban 2013. július 1-től kezdődően Magyarországon is kötelező a 40 eurónak megfelelő összegű behajtási költségátalány alkalmazása. Jelen hírlevelünkben a behajtási költségátalány alkalmazásának, megfizetésének és érvényesíthetőségének gyakorlati kérdéseivel foglalkozunk.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

A kereskedőket érintő legfontosabb változások az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése kapcsán - 2014 április 17.

Jelen hírlevelünkben azokat a változásokat foglaltuk össze, amelyek elsősorban a fogyasztóknak közvetlenül értékesítő kereskedőket érintik. A fogyasztói szerződésekre a Ptk. rendelkezései mellett egy 2014. június 13-án hatályba lépő kormányrendelet szabályait is alkalmazni kell majd. A megváltozott szabályok elsősorban az Európai Unió fogyasztók jogairól szóló irányelve rendelkezéseinek való megfelelést szolgálják.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? - 2014. március 19.

2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv („Új Ptk.”). Ennek kapcsán szeretnénk felhívni Tisztelt Ügyfeleink figyelmét az Új Ptk. hatálybalépésével összefüggő rendelkezésekre, azaz, hogy milyen esetekben szükséges a korábbi, 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit („Régi Ptk.”), illetve mikor az Új Ptk. szabályait alkalmazni.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Drasztikusan változik a vezetők felelőssége az új Ptk. szerint - 2014. február 19.

2014. március 15-étől, az új Ptk. hatálybalépésétől kezdődően szigorodik a vezető tisztségviselők felelőssége az általuk irányított társasággal szemben a vezető tisztségviselő ellenőrzési körébe eső ügyekben. Saját személyes vagyonukkal felelhetnek például a vezető tisztségviselők a szavatossági igények, késedelmes teljesítés, hibás pénzügyi döntések (befektetések) vagy hibás gazdasági döntés (árazás, szállító kiválasztása) kapcsán.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Az új hitelintézeti törvény Magyarországon - 2014 február 3.

2014. január 1-jén hatályba lépett Magyarországon a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, amely a korábbi 1996-os hitelintézeti törvény helyébe lép.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

„Whistleblowing” a hazai gyakorlatban - 2014. január 16.

Jelentős változás történt a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerek („whistleblowing”) hazai szabályozásában, mivel ez év január 1-jén hatályba lépett a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV törvény (a továbbiakban: Törvény). Az új jogszabály a korábbinál jóval részletesebben, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre is kiterjedően szabályozza a magánszférában működő visszaélés-bejelentési rendszereket.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

2013

A termőföld megszerzését és használatát érintő, hamarosan hatályba lépő változások - 2013. december 18.

A mező- és erdőgazdasági földek (a továbbiakban: termőföld) forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) közelgő, 2013. december 15-i, 2014. január 1-i és 2014. május 1-i hatálybalépési időpontjai, valamint a Törvény egyes rendelkezései által felvetett alkotmányossági aggályok kapcsán kialakult szakmai vita indokolja, hogy bemutassuk tisztelt Ügyfeleinknek a Törvény legfontosabb rendelkezéseit.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Az új Ptk. rendelkezései a társaságok belső finanszírozása tekintetében - 2013. november 21.

A nyár folyamán már hírt adtunk Tisztelt Ügyfeleinknek arról, hogy a jelenleg külön törvényben szereplő társasági jogi szabályok is bekerülnek az új Polgári Törvénykönyvbe. Aktuális hírlevelünkben áttekintjük, hogy milyen újdonságokat hoz az új Ptk. a társaságok belső finanszírozása kapcsán.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Az új Polgári Törvénykönyv biztosítási szerződésekre vonatkozó rendelkezései - 2013. október 17.

Jelen hírlevelünkkel fel kívánjuk hívni Ügyfeleink figyelmét a 2014. március 15. napján hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv biztosítási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseire, melyek számos újítást tartalmaznak a jelenleg hatályos szabályokhoz képest.

(PDF, magyar nyelven, 7 oldal)

Új Polgári Törvénykönyv: Változások a hitelbiztosítékok körében - 2013. szeptember 18.

Az Új Ptk. változásai közül jelen hírlevelünkben a hitelbiztosítéki szabályok legfontosabb változásaira kívánjuk felhívni a Tisztelt Ügyfeleink figyelmét.
Az Új Ptk. alapjaiban változtatja meg a finanszírozások korábban alkalmazott biztosítéki rendszerét azzal, hogy megtiltja a bizalmi elemet tartalmazó biztosítéki szerződések kötését és a zálogjogot tekinti alapvető hitelbiztosítéknak. A hitelbiztosítéki rendszer átalakításán túl a hitelezést érintő fontos változás még az új hitelbiztosítéki nyilvántartás megteremtése, illetve a zálogjogosulti bizományos és az „önálló” elidegenítési tilalom bevezetése is.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

A szerződéses gyakorlatot módosító rendelkezések az új Polgári Törvénykönyvben - 2013. augusztus 27.

Az új Polgári Törvénykönyv több ponton is átalakítja a szerződésekre vonatkozó szabályozást. Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, néhány olyan változást gyűjtöttünk össze, amelyekre figyelemmel kell lenni új szerződések megkötésénél, vagy amelyek akár meglevő szerződések felülvizsgálatát is indokolhatják.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

A vezető tisztségviselők helyzetének szabályozása az új Ptk. társasági jogi fejezetében - 2013. július 18.

A jelenleg hatályos gazdasági társaságokról szóló törvény kógens, vagyis „kötelező erejű” szabályozási módszeréhez képest jelentős újdonság, hogy a 2014. március 15-én hatályba lépő, a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseket is magában foglaló Polgári Törvénykönyv (Ptk.) társasági jogi szabályozása diszpozitív, azaz bizonyos kivételektől eltekintve a törvény szabályaitól el lehet térni, ha az eltérést a törvény kifejezetten nem tiltja. Az új szabályozási módszerrel többek között megnyílik a lehetőség arra is, hogy a cégek az eddig megszokott ügyvezetési struktúrákat a saját igényeikhez igazítsák.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Változások az adatvédelmi szabályozásban - 2013. május 15.

A tavalyi évben hatályba lépett új adatvédelmi törvény alapján sok cégnek kötelező az adatvédelmi nyilvántartásba regisztrálnia, annak elmulasztása esetén a vállalkozások különböző kockázatokkal és szankciókkal számolhatnak. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján a múlt évben önálló hatóságként kezdte meg működését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Hatóság). Az Infotv. számos újítást vezetett be az adatkezelésre vonatkozóan a korábbi adatvédelmi törvényhez képest, melyet a Hatóság gyakorlata az elmúlt év során tovább alakított. Az Infotv. legújabb módosítása szerint pedig lehetővé válik, hogy az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót vegyenek igénybe.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

2012

A társasági és cégeljárási törvénnyel kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek - 2012 december 17.

Az idei társasági jogi változásokról szóló januári hírlevelünkben már tájékoztattuk Ügyfeleinket a társasági és a cégeljárási törvényeket módosító törvény főbb rendelkezéseiről. A jogszabály jelentős adminisztrációs terhet ró a cégekre azáltal, hogy további okiratok benyújtását és adatok bejelentését írja elő a 2012. március 1-jét követő első változásbejegyzéskor, de legkésőbb 2013. február 1-jéig. A jövő év februári határidő közeledésére tekintettel a szükséges tennivalókra szeretnénk Önöket emlékeztetni.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

A munkaügy ellenőrzés 2012-es irányai - 2012. április 6.

Jelen hírlevelünkkel arról tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának közleménye alapján várhatóan mi áll majd a 2012-ben lefolytatott munkaügyi ellenőrzések középpontjában, melyek azok az ágazatok és területek, amikre kiemelten kell figyelnie a cégeknek.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Az új Munka Törvénykönyvének legfontosabb változásai - 4. rész - 2012. március 13.

Legutóbbi hírlevelünk alkalmával azokat a témákat tekintettük át, amikkel a munkaviszonyok ideje alatt feltehetoen minden cégnek foglalkoznia kell. Jelen tájékoztató a munkaszerzodések lezárásával kapcsolatos fobb kérdésköröket és újdonságokat veszi számba. Az új szabályok ismerete minden felelos vállalatirányítás számára elengedhetetlen, hiszen az eloírások megfelelo használatával számos jövobeli vitát elkerülhetnek a társaságok, a már kialakult vitákat pedig magabiztosan tudják kezelni.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Az új Munka Törvénykönyvének legfontosabb változásai - 3. rész - 2012. feburár 23.

Legutóbbi hírlevelünk alkalmával arról tájékoztattuk Ügyfeleinket, hogy a munkaszerzodés kötelezo elemeinek átgondolásával és megfelelo megfogalmazásával hogyan tudják átformálni munkaviszonyaikat. Jelen tájékoztatónkban a munkaviszony ideje alatt bizonyosan felmerülo témákat tekintjük át az Új Munka
Törvénykönyvének szemszögébol és számolunk be az ehhez kapcsolódó újdonságokról.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Az új Munka Törvénykönyvének legfontosabb változásai - 2. rész - 2012. február 8.

Mint arról már tájékoztattuk Ügyfeleinket, ez év július 1-jétol új Munka Törvénykönyve lép hatályba. Legutóbbi munkajogi hírlevelünkkel már ízelítot adtunk a számtalan változásból, a sorozat jelen része azokra a lehetoségekre hívja fel a munkáltatók figyelmét, amiket mindenképpen hasznos figyelembe venniük nyártól a munkaszerzodések megkötésekor, módosításakor.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Társasági jogi változások - 2012. január 26.

A tavalyi év utolsó pillanataiban került kihirdetésre az a „salátatörvény”, amely jelentosen módosítja a társasági jogi
és cégeljárási szabályokat. Az alábbiakban a módosító törvény legfontosabb következményeire hívjuk fel Ügyfeleink
figyelmét. A szabályok többsége 2012. március 1-jén lép hatályba.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Az új Munka Törvénykönyvének legfontosabb változásai - 1. rész - 2012 január 18.

Jelen hírlevelünkkel néhány olyan újdonságról tájékoztatjuk Önt, amelyek bevezetése eloreláthatólag jelentosebben megváltoztatja a munkaviszonyok szabályozását, és amelyekre már most érdemes elkezdeni felkészülni. Az új Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit tematikusan fogjuk ismertetni Ügyfeleinkkel egy több részbol álló hírlevél-sorozat formájában, jelen hírlevelünk ennek a sorozatnak a bevezetője.

(PDF, magyar nyelven, 8 oldal)

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

A "Deloitte Legal" a globális Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagvállalatainak leányvállalataként vagy velük együttműködő jogi szolgáltatásokat kínáló ügyvédi irodák hálózata. Nem minden tagvállalat országában található ügyvédi iroda. Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.
Hasznosnak találta?