Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda - Hírlevelek

Elemzések

Jogi hírlevelek

Az aktuális jogi kérdések üzleti kockázatai és lehetőségei

A Deloitte-tal együttműködő Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda hírlevele jelenlegi és jövőbeni ügyfeleink jogi vezetőinek szól azzal a céllal, hogy rendszeresen tájékoztassuk Önöket a szakterületüket érintő aktuális jogi kérdésekről, azok üzleti kockázatairól, illetve a bennük rejlő tervezési lehetőségekről.

Jogi hírlevelek

2016

Módosul a Ptk. és a SZIT törvény - 2016. június 15.

A napokban hirdetik ki mind a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: a „Ptk”) módosítását, mind pedig a 2017-es évre vonatkozó adótörvény-csomagot. Utóbbiban találjuk a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. Törvény („SZIT Törvény”) módosítását is. Olvassa el kapcsolódó hírlevelünket!

(PDF, magyar nyelven, 9 oldal)

Az ellenséges tőkepiaci felvásárlások elleni védekezés költségeinek adózási megítéléséről döntött a Kúria - 2016. május 30.

A Kúria ítéletet hirdetett egy kiemelt fontosságú, az ellenséges felvásárlások elleni védekezés költségeinek adózási megítéléséről szóló perben. A Kúria, szemben a NAV jogértelmezésével, minden tekintetben osztotta azt az adózói álláspontot, hogy a tőkepiaci szereplők részéről az ellenséges felvásárlások elleni védekezés ésszerű gazdasági magatartás lehet, ezért az ilyen védekezés költségei elszámolhatók a társaságiadó-alap terhére, és a kapcsolódó általános forgalmi adó is levonható. A döntés precedens értékű, mert sem az Európai Unió Bírósága, sem az európai országok legfelsőbb bíróságai nem hoztak még ebben a kérdéskörben döntést.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Kedvező változások a SZIT szabályozásban - 2016. május 11.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény („SZIT törvény”) 2011. júliusi kihirdetése óta egyetlen szabályozott ingatlanbefektetési társaság („SZIT”) alapítására sem került sor. Ennek legfőbb oka az, hogy a szabályozás több olyan gyakorlati nehézséget okozó rendelkezést tartalmazott, amelyek bizonytalanná tették a SZIT-ek alapítását és működtetését.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Az elektronikus aláírás új szabályai - 2016. április 28.

Világszerte, így az Európai Unióban és Magyarországon is egyre jellemzőbb, hogy a papír alapú dokumentumok helyét átveszi az elektronikus okirat és a hagyományos, papír alapon történő szerződéskötés vagy hatósági eljárás helyett teret nyer az elektronikus szerződéskötés és ügyintézés. Az elektronikus eljárások egyik kiemelt kérdése az eljárás során keletkező elektronikus iratok hitelessége, bizonyító ereje.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Változnak a behajtási költségátalány szabályai - 2016. március 24.

Kikerült a Polgári Törvénykönyvből és megváltozott a behajtási költségátalány szabályrendszere. A változás számviteli és adózási szempontból egyaránt érinti a behajtási költségátalány jelenlegi joggyakorlatát.

(PDF, magyar nyelven, 7 oldal)

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések 2016. évi programja - 2016. január 20.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság közzétette 2016. évre vonatkozó ellenőrzési programját (a továbbiakban: Program). A gyakori fogyasztóvédelmi ellenőrzésekre való felkészülés érdekében jelen hírlevelünkben áttekintjük a Program 2016-ra kijelölt vizsgálati területeit és az e területeken észlelt leggyakoribb hibákat.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Jogi hírlevelek

2015

Új rendelkezések a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról - 2015. december 17.

A 2016. évi adótörvények változásairól szóló jogszabályok számos érdekességet tartalmaznak, ezek között találhatóak az új típusú Munkavállalói Résztulajdonosi Programról (a továbbiakban: „MRP”) szóló új rendelkezések is, amelyek kibővítik a munkavállalók ösztönzésének és javadalmazásának eszköztárát. Az új szabályok a javadalmazási politika keretében megszerezhető értékpapírok kezelése érdekében is lehetővé teszik a program indítását és jelentős megtakarítást eredményezhetnek mind a munkáltatói, mind pedig a munkavállalói oldalon. Jelen hírlevelünkben az új típusú MRP-re vonatkozó főbb rendelkezéseket mutatjuk be.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

A távmunka jogi kérdései - 2015. november 18.

Napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bír a távmunka intézménye. A skandináv országokban, továbbá Belgiumban és Hollandiában például a munkavégzés a magyarországi gyakorlathoz képest jelentős mértékben távmunka keretén belül valósul meg. Magyarországon tapasztalataink szerint sok céget érint ez a fajta munkavégzési forma, azonban a piac szereplői nem minden esetben vannak tisztában a háttérszabályokkal, illetve sok gyakorlati kérdésre nem találnak választ a jogszabályokban. Jelen hírlevelünkben áttekintjük a távmunkára irányadó főbb rendelkezéseket, gyakorlati megoldásokat.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Kötelező törzstőkeemelés korlátolt felelősségű társaságoknál - 2015. október 21.

2014. március 15-én lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.), melynek újdonságairól korábban már több hírlevélben is beszámoltunk. Közeleg azonban egy határidő a korlátolt felelősségű társaságok (kft.) vonatkozásában, amire fontosnak tartjuk ismételten felhívni ügyfeleink figyelmét.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Könnyebb adattovábbítás az EU-n kívülre - 2015. szeptember 16.

Október 1-jén lép hatályba az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) módosítása, mely bevezeti a kötelező szervezeti szabályozás (angolul: binding corporate rules, BCR) jogintézményét a magyar adatvédelmi jogba. A BCR használata jelentősen megkönnyítheti a külföldre és azon belül is elsősorban az EU-n, illetve EGT-n kívüli országokba történő adattovábbítást a több ország területén működő vállalatcsoportok számára.

PDF, 607 KB

A magáncsőd - 2015. július 22.

2015. szeptember 1-jén lép hatályba a magáncsőd intézményét bevezető törvény. Jelen hírlevelünkben – a törvény terjedelmére, és a szerkesztés alatt lévő végrehajtási rendeletekre tekintettel – a magáncsőd alapvető jellemzőire kívánjuk felhívni figyelmüket.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

A birtokvédelmi eljárás megváltozott szabályai - 2015. április 15.

Jelen hírlevelünkkel a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) által bevezetett változásokról és az általa felvetett gyakorlati kérdésekről szeretnénk tájékoztatni tisztelt Ügyfeleinket. Hírlevelünkben rövid összefoglalót találhatnak a legfontosabb újdonságokról.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Projektfinanszírozási aktualitások - 2015. március 19.

Beszámoló a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda és a Loan Market Association közös üzleti reggelijéről.

(PDF, magyar nyelven, 6 oldal)

Bt.-k és kkt.-k: március 15-én lejár a határidő a társasági szerződés módosítására - 2015. feburár 18.

Habár a bt.-k és a kkt.-k esetében az új Ptk. nem hozott jelentős számú változást a régi Társasági Törvényhez képest, az új Ptk. diszpozitív, azaz eltérést engedő szabályai a „kistársaságoknál” is felvetnek kérdéseket. Jelen hírlevelünkben a gyakorlatban előforduló legfontosabb változásokra, kérdésekre szeretnénk felhívni Ügyfeleink figyelmét.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Az üzletek nyitva tartásának új szabályai - 2015. január 15.

Jelen hírlevelünkkel tájékoztatjuk Ügyfeleinket a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Törvény) által bevezetett változásokról és a Törvény által felvetett gyakorlati kérdésekről.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

A "Deloitte Legal" a globális Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagvállalatainak leányvállalataként vagy velük együttműködő jogi szolgáltatásokat kínáló ügyvédi irodák hálózata. Nem minden tagvállalat országában található ügyvédi iroda.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Hasznosnak találta?