legal

About us

Deloitte Legal Iparágak

A Deloitte Legal iparági csapatai speciális iparági ismereteiket széles körű jogi ismeretekkel kombinálva kínálnak testre szabott, ügyfélcentrikus szolgáltatásokat hazai és multinacionális ügyfelek számára. A Deloitte Legal iparági szakértői alaposan felmérik az általuk felölelt iparában működő ügyfelek sajátos igényeit, követik azok változásait, valamint nyomon követik az aktuális iparági trendeket és változásokat. Együttműködő hálózatunk ügyfeleinknek több mint 70 országban nyújt szolgáltatásokat.

Bankszektor és értékpapírpiac

Globális hálózatunkra alapozva a Deloitte Legal szakemberei a pénzügyi szolgáltatások piacán működő ügyfeleinknek különféle bank- és értékpapírpiaci jogi megoldásokat kínálnak. Legyen szó bankról, szabályozott nem banki szervezetről, értékpapírokról vagy pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezetek fúziójáról és/vagy felvásárlásáról, körülbel 140 tapasztalt jogászból álló csapatunk a tagvállalatok hálózatán keresztül garantálja, hogy az ügyfelek bármely gazdasági jogi kérdésére megoldást találjunk. A csapat kiválóan együttműködik a Deloitte bank- és értékpapírpiaci szakértőinek szélesebb hálózatával, akik mind a helyi, mindg pedig a határokon átívelő projektekben segítséget tudnak nyújtani, valamint olyanokban is, melyek komplex, multidiszciplináris megközelítést igényelnek.

Szolgáltatásaink:

Bank- és pénzügyjog

 • Hitelügyleti támogatás (hitelezői/hitelfelvevői oldal)
  • Finanszírozási szerződések
  • Hitelszerződés-módosítás/hitel-restrukturálás
 • Nem teljesítő hitelekkel kapcsolatos megállapodások
 • Hitel- és pénzügyi intézmények támogatása az engedélyezési eljárások és a jogszabályi megfelelés folyamatában

Fúziók és felvásárlások (pénzügyi szolgáltatóké is)

 • Engedélyezett jogi személyek (hitel- és pénzintézetek) fúziói és felvásárlásai
 • Engedélyezett jogi személyek átszervezése csoporton belüli fúziókkal/kiválásokkal

Értékpapírpiaci jog

 • Szabályozott/ATS piacokon kereskedő cégek, valamint engedélyezett biztosításközvetítő- és befektetőcégek támogatása
  • Támogatás tőzsdei bevezetés előtt/után
  • Részvénykibocsátás
  • Értékpapírpiaci törvények (többek között az átláthatósági és paicai visszaélés elleni szabályoknak) való megfelelés
  • Piaci visszaéléses esetek
  • Részvényopciós terv

A Deloitte Legal ban- és értékpapírpiaci csapatát Andrei Burz-Pinzaru,  a Reff & Associates SCA (a Deloitte Legal hálózat tagja) partnere vezeti.

Ugrás az oldal elejére

Energiaipar

A Deloitte Legal globális hálózata energiaipari ügyfelei részére világszerte nyújtja szolgáltatásait. Szakértőink különféle területekre specializálódtak: olaj- és gázipar, energetika, vízenergia, bányászat, hajózás és kikötők. A csapat szoros egyttműködik a Deloitte energiaiaprral kapcsolatos kérdések szakértőinek tágabb hálózatával.

Szolgáltatásaink

 • Tanácsadás fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban, fúziók és felvásárlások jogi átvilágítása, ide értve a megújuló energiával (pl. nap- és szélenergiával, biomasszával) üzemelő erőművel rendelkező vállalatok részvényeinek megvásárlását.
  • Támogatás a tárgyalások folyamán
  • Jogi átvilágítás
  • Releváns dokumentumok (pl. szándéknyilatkozat, térnyerést korlátozó megállapodás, részvényadásvétei-szerződés stb.) elkészítése.
  • Szerződéskötés és szerződéskötés utáni folyamatok
  • Tanácsadás a potenciális károkkal kapcsolatban
 • Tanácsadás a szervezeti felépítéssel és finanszírozással kapcsolatban
 • Kereskedelmi megállapodások: kereskedelmi megállapodások (pl. vállalkozási beszállítási és együttműködési szerződések) elkészítése és ellenőrzése. utalva a tevékenység minden releváns energetikai területére (pl. tervezési, beszerzési és megvalósítási, illetve üzemeltetési és fenntartási szerződések)
 • Szabályozói piaci tanulmányok: piaci jelentések készítése egyes területekről (pl. gáz, elektromos áram, megújuló energia) és piaci szegmensekről (upstream, midstream, downstream) a releváns piacra történő belépési és az azon történő működési követelmények (szabályozói rendszer, infrastukturális követelmények, engedélyezés, környezetvédelmi engedélyezés) bemutatása céljából
 • Keresztfunkcionális képességek: más tagvállalatokkal/üzletágakkal és energetikai csapatokkal együttműködésben megoldások kifejlesztése globális ügyfelek részére, közös javaslatok készítése akár több csapattal együttműködve
 • Munka- és társadalombiztosítási jogi szolgáltatások energiaipari ügyfelek részére
 • Engedélyek megszerzése és érvényesítése, hatóságok előtti képviselet hatósági eljárásokban

A Deloitte Legal energiaipari csaatát Antonella Alfonsi, Deloitte Olaszország partnere vezeti

Ugrás az oldal elejére

Biztosítás

A Deloitte Legal biztosítási piacon működő ügyfelei részére a szolgáltatások széles körét kínálja. A csapat szorosan együttműködik a Deloitte biztosítási szektorral kapcsolatos kérdésekre specializálódott szakembereinek tágabb hálózatával.

Szolgáltatásaink

 • Belföldi és nemzetközi vállalati átszervezések, ide értve azokat is, melyek speciális szervezeti és szabályozói ismereteket igényelnek.
 • Szabályozói megfelelés és biztosítási szerződések ellenőrzése az európai uniós szolgáltatások szabad nyújtása szerint működő vállalatok részére, javaslatok készítése a kockázati biztosítási fedezettség javítására és igazítására
 • Kölcsönös biztosítótársaságok támogatása jogi és hatósági előírásoknak való megfelelésben (átszervezés, megfelelés)

A Deloitte Legal biztosítási iparági csapatának vezetői: Muriel Feraud-Courtin, globális vezető,a franciaországi Taj partnere; Laura Pilar Duque Santamaria, igazgató, Deloitte Spanyolország; Jean-Philippe Drescher, partner, Deloitte Luxemburg; and Niko Jakovou, szenior menedzser, Deloitte Németország.

Ugrás az oldal tetejére

Real estate and construction

Deloitte Legal offers a broad range of services to clients operating in the real estate and construction industry around the world. Many of the Deloitte Legal practices serve the industry’s largest REITs and property companies, construction and engineering companies, and real estate investors.

The Deloitte Legal Real Estate and Construction Industry Group consists of lawyers, legal advisors and other professionals with a specialized industry focus and broad experience with real estate and construction related legal matters. The group is well connected to the wider network of Deloitte professionals specializing in the industry, comprising nearly 8,000 dedicated professionals in more than 40 countries.

Our services include:

 • Real estate transactions and due diligence
 • Real estate finance.
 • Lease and asset management.
 • Construction and PPP contracts
 • Development and planning
 • Dispute resolution

The Deloitte Legal Real Estate Industry Group is led by Juan Martínez Calvo, Deloitte Global Leader - Deloitte Legal Real Estate and Partner, Deloitte Abagados - Deloitte Legal in Spain.

Back to top

Ingatlan- és építőipar

A Deloitte Legal ingatlan- és építőiparban működő ügyfelei részére világszerte a szolgáltatások széles körét kínálja. Sok Deloitte Legal iroda az iparág legnagyobb ingatlanalapjai (REIT-ek), ingatlankezelő vállalatok, ingatlanfejlesztő és építőipari cégek és ingatlanbefektetők részére nyújtja szolgáltatásait.

A Deloitte Legal ingatlan- és építőipari csapata jogászokból, jogi tanácsadókból és más szakemberekből áll, akik speciálisan ezzel az iparággal foglalkoznak és széles körű tapasztalattal rendelkeznek az ingatlanszektorral és építőiparral kapcsolatos jogi kérdésekben. A csapat szorosan együttműködik a Deloitte több mint 40 országban az ingatlan- és építőiparra specializálódott csaknem 8 000 szakértőének tágabb hálózatával.

Szolgáltatásaink:

 • Ingatlanügyletek és átvilágítás
 • Ingatlanfinanszírozás
 • Lízing és vagyonkezelés
 • Ingatlanfejlesztés és PPP konstrukciók
 • Fejlesztés és tervezés
 • Jogviták rendezése

A Deloitte Legal ingatlan- és építőipari csapatát Juan Martínez Calvo, A Deloitte Legal Spanyolország partnere vezeti.

Ugrás az oldal tetejére

Technológia, média és telekommunikáció

A Deloitte Legal TMT iparági szakértői megtalálják a megfelelő választ ügyfeleik hardver-, szoftver-, internet-, és technológiai szolgáltatásokkal, valamint a tiszta technológiákkal kapcsolatban felmerülő különféle különféle jogi kérdésekre. A csapat a médiával- reklámmal, marketinggel, kábeltévével, rádióval, elektronikus játékokkal, információs szolgáltatásokkal, mozival, zenével, online médiával, valamint a telekom iparág vezetékes, vezeték nélküli, műholdas és telekommunikációs berendezésekkel - kapcsolatos jogi kérdésekre is megtalálja a megoldást.

Szolgáltatásaink:

 • Határokon átívelő fúziók és felvásárlások
 • Vállalati átszervezés, magántőke-befektetés, joint venture
 • Kiszervezés (informatika, üzleti folyamatok)
 • Üzletimodell-optimalizáció
 • Ellátásilánc-menedzsment (SCM)
 • Szellemi tulajdon/szellemi tőke; jogdíjak elismerése
 • Kereskedelmi szerződéskötés; engedélyezés
 • Immateriális javak kezelése
 • (Tisztességtelen) verseny
 • Jogszabályi megfelelés
 • Állami szektor
 • Peres ügyek képviselete, alternatív vitarendezés, adóügyi viták támogatása
 • Foglalkoztatás és nyugdíjak
 • Forgalmazás
 • Biztosítás

A Deloitte Legal TMTI parági csapatát Peter Kits, a Deloitte Hollandia partnere, és Dulce Maria Miranda, a Deloitte Spanyolország partnere vezetik.

Ugrás az oldal tetejére

A "Deloitte Legal" a globális Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagvállalatainak leányvállalataként vagy velük együttműködő jogi szolgáltatásokat kínáló ügyvédi irodák hálózata. Nem minden tagvállalat országában található ügyvédi iroda. Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Hasznosnak találta?