Hírek

Külföldi munkavállalók beutazása Magyarországra

UPDATE

A 422/2020. (IX. 4.) Kormányrendelet (a „Korm. rendelet”) 2020. szeptember 5. napjától kezdődő hatállyal módosította a beutazási korlátozásokat tartalmazó 408/2020. (VIII. 30.) Kormányrendeletet. Az alábbiakban a módosuló szabályok külföldi munkavállalókat érintő részletszabályaira térünk ki röviden.

A Korm. rendelet az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezésekkel egészítette ki a már hatályos szabályokat. Eszerint az a külföldi állampolgár, aki üzleti vagy gazdasági célú tevékenység érdekében érkezik Magyarországra, és ezt a tényt az országba történő belépéskor igazolja, mentesül a beutazást követő 14 napos hatósági karantén alól. Az új szabályok értelmében tehát nem vonatkoznak a beutazási korlátozások arra a külföldi munkavállalóra, akit munkavégzés céljából vagy kiküldetés keretében fogadna a magyarországi munkáltató, valamint aki üzleti útra érkezik az országba.

Tekintettel arra, hogy a beutazás szabályai napról napra változnak, kiemelten fontos a tájékozódás valamennyi üzleti és munkavégzési célú utazást megelőzően.

*******************************************************************

A 2020. szeptember 1. napján hatályba lépett 408/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet (a „Korm.rendelet”) által bevezetett beutazási korlátozások kapcsán számos kérdés merülhet fel azon belföldi munkáltatókban, akik külföldi munkavállalót foglalkoztatnak Magyarország területén. Az alábbiakban a leggyakoribb munkáltatói kérdésekre keressük a válaszokat:

1. Mire számíthat az a munkáltató, akinek a külföldi munkavállalója 2020. szeptember 1. napját követően utazik Magyarországra munkavégzés céljából?

Sok munkáltatót érinthet a kérdés, hiszen például az éves rendes szabadságukról visszatérő külföldi munkavállalók is a beutazási korlátozás alá esnek. A regisztrációs igazolással rendelkező uniós állampolgár (kivéve a cseh, lengyel és szlovák állampolgárok) és az összevont tartózkodási és munkavállalási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár munkavállalók esetében a külföldről hazatérő magyar állampolgárokra vonatkozó enyhébb korlátozások érvényesülnek, azaz az országba érkezéskor tűrni kötelesek egy egészségügyi vizsgálat elvégzését, majd a beutazást követő tizennégy napot hatósági – a hatóság által kijelölt vagy házi - karanténban töltik.

A Korm.rendelet lehetőséget biztosít a tizennégy napos karantén lerövidítésére, amennyiben a munkavállaló kettő, Magyarországon kiállított negatív PCR teszt eredménnyel rendelkezik, melyeket öt napon belül, de legalább negyvennyolc óra különbséggel végeztek el.

2. Milyen szabályok vonatkoznak a kapcsolt vállalkozások munkavállalóinak üzleti útjaira?

Amennyiben kapcsolt vállalkozástól, üzleti célú utazás keretében, így tehát oktatáson, egyéb találkozón történő részvétel vagy szolgáltatás nyújtása céljából érkezik Magyarországra a külföldi munkavállaló, korlátozás nélkül beléphet az ország területére.

3. Mi a helyzet azon külföldi munkavállalók Magyarországra utazásával, akiket kiküldetés keretében fogadna a magyarországi munkáltató?

A fenti (2.) pontban foglaltak szerint amennyiben a küldő és a fogadó munkáltatók kapcsolt vállalkozásoknak minősülnek, a kiküldött munkavállaló korlátozástól mentesen beléphet az országba szolgáltatás nyújtás céljából.

Amennyiben a küldő és a fogadó munkáltatók nem minősülnek kapcsolt vállalkozásoknak, akkor az alábbi szabályok irányadók: az Európai Unió tagállamában működő munkáltató által, Magyarországra kiküldött munkavállalók beutazására a fenti (1.) pontban található szabályok alkalmazandók, tehát ezen kiküldött munkavállalók a magyar állampolgárokkal esnek egy tekintet alá.

Harmadik országban működő munkáltató által, Magyarországra kiküldött munkavállalók beutazására pedig abban az esetben vonatkoznak a fenti (1.) pontban ismertetett enyhébb beutazási korlátozások, ha a kiküldött munkavállalók rendelkeznek kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel. Ennek hiányában szigorúbb szabályok alkalmazandók, azaz kizárólag a Korm.rendeletben felsorolt kivételes esetekben, így például államigazgatási szerv által kiállított meghívólevél alapján, és erre irányuló kérelem előterjesztése esetén válhatnak jogosulttá az országba történő beutazásra.

Megjegyezzük, hogy a fenti beutazási korlátozások nem vonatkoznak azon külföldi munkavállalók Magyarországra utazására, akik igazolják, hogy a határátlépést megelőző hat hónapon belül a COVID-19 fertőzésen átestek.
A fenti beutazási korlátozások alá eső külföldi állampolgárnak meghatározott esetekben és méltányolható okból lehetősége van egy beutazási engedélyt kérelmezni a BRFK illetékes Rendőrkapitányságán elektronikus úton.

A jelen, példa nélküli helyzetben javasolt valamennyi üzleti és munkavégzési célú utazás előtt tájékozódni mind a kiutazás mind a beutazás országának vonatkozó, hatályos jogszabályairól.

Hasznosnak találta?