Hírek

Hatályba lépett az új Kiszervezési Irányelv

Hétfőtől alkalmazandó az Európai Bankhatóság (EBH) által 2019. február 25-én véglegesített kiszervezési megállapodásokra vonatkozó irányelv (“Irányelv”). Az Irányelv meghatározza azokat a speciális szabályokat, amelyeket a hitelintézeteknek, befektetési vállalkozásoknak, pénzforgalmi intézményeknek, elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek be kell tartania a kiszervezések tervezésekor, illetve az azokkal kapcsolatos belső szabályozói előírásokkal kapcsolatos követelményeket.

Az Irányelv a kiszervezést a lehető legtágabb értelemben szabályozza, így például felülírásra kerültek a korábbi felhőszolgáltatásokra vonatkozó szabályok is, valamint az új fintech szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések is implementálásra kerültek. Az Irányelv célja, hogy a pénzügyi ágazati szabályok (CRD, PSD2, MIFID II) alá tartozó piaci szereplők által teljesítésre kerülő kiszervezési szabályok egységesítésre kerülhessenek.

Az Irányelv többek között az alábbiakat tisztázza:

  • A kiszervezés fogalma és mi tartozhat ebbe a körbe;
  • Kiszervezési kategóriák;
  • Belső folyamatokkal és feladatmegosztással kapcsolatos előírások és követelmények;
  • Kiszervezési szabályzat és nyilvántartás követelménye;
  • Kiszervezési szerződések megkötése előtti teendők pontosítása;
  • Csoporton belüli kiszervezések;
  • “Menekülési terv” a kiszervezésből.

Az Irányelv azon túl, hogy konkrét előírásokat tartalmaz az intézmények számára, feladatot ró ki a helyi hatóságokra is amikor is azokhoz ellenőrzési és kockázatkezelési tevékenységeket telepít, ebből kifolyólag várható, hogy a kiszervezésekre koncentráló MNB vizsgálatok is sűrűsödni fognak.

Az Irányelv rendelkezései 2019. szeptember 30-át követően megkötött szerződésekre alkalmazandóak, azzal, hogy a már megkötött szerződéseket 2021. december 31-ig kell újraértékelni az előírásoknak és a kialakítandó belső szabályoknak megfelelően.

Hogyan segíthetünk?

A Deloitte Legal szakértőiként segíthetünk Önöknek a kiszervezési megállapodások és eljárások optimalizációjában, azzal, hogy megvizsgáljuk a jelenlegi gyakorlatokat, azonosítjuk az esetleges hézagokat, vagy jogszabálysértéseket. Segíthetünk abban, hogy az Irányelv által előírt belső szabályozottsági szint kialakításra kerüljön a szervezeten belül. Továbbá segíthetünk az egyes kiszervezési megállapodásokkal kapcsolatos feladatok jogi megfelelőségének biztosításában is.

Hasznosnak találta?