Változások a versenytörvényben

Hírek

Változások a versenytörvényben

Változó küszöbértékek

A hatályos szabályozás szerint vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni abban az esetben, ha az érintett vállalkozás - csoportok előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a tizenöt milliárd forintot meghaladja; és az érintett vállalkozás - csoportok között van legalább két olyan vállalkozás - csoport, melynek az előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van.

A törvénymódosítás értelmében a jogalkotó megemeli az 500 millió forintos küszöbértéket 1 milliárd forintra. A küszöbérték megemelését azzal indokolja, hogy az elmúlt években megnőtt az indokolás nélküli határozattal lezárt összefonódási ügyek száma, illetve gyorsítani kívánja az eljárást.
 

Bejelentési kötelezettség

További újítása a módosuló Versenytörvénynek, hogy bejelentési kötelezettséget ír elő azon összefonódások esetében is, amelyek a fenti küszöbértékeket nem érik el és amelyeknél nem nyilvánvaló, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon. Ebben az esetben, ha az érintett vállalkozáscsoportok előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen az ötmilliárd forintot meghaladja az összefonódást be kell jelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnak.

A törvénymódosítás nem tartalmaz részletes meghatározást arra vonatkozóan, hogy milyen esetben minősül „nem nyilvánvaló”-nak, ha az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon. Az eljárás teljes körűvé nyilvánítása esetén alkalmazandó „nem nyilvánvalóság” feltételéről szóló közleményét a Versenyhivatal, a 2016. december 23-án lezárult nyilvános konzultációt követően, a napokban véglegesíti.

Módosuló eljárási szabályok

A törvénymódosítással a jogalkotó egyik célja az eljárás gyorsítása volt. Ennek érdekében, ha nyilvánvaló, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon, akkor az eljáró vizsgáló 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek értelmében az összefonódás végrehajtható lesz.

Ha azonban a bejelentés tartalma alapján nem nyilvánvaló, vagy nem dönthető el egyértelműen, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentősen a versenyt az érintett piacon, a vizsgáló 8 napon belül megindítja a versenyfelügyeleti eljárást.

A Versenyhivatalnak hat hónapos határidő áll a rendelkezésére az összefonódások végrehajtásától, hogy hivatalból versenyfelügyeleti eljárást indítson azokban az esetben, amikor az összefonódást nem jelentették be.
A törvénymódosítás folytán a jogalkotó kiterjeszti a helyszíni kutatások, az un. „rajtaütések” lehetőségét az összefonódásokra is, bírói engedéllyel, abban esetben ha feltételezhető, hogy az összefonódás-bejelentés során lényeges tényeket hallgattak el, vagy nem a valóságnak megfelelő tényeket közöltek a Versenyhivatallal.

A Versenyhivatal 30%-ra emeli a lehetséges bírságcsökkentés mértékét az egyezségi eljárások során, amennyiben az érintett vállalkozás egyezségi nyilatkozatot tesz.

Hasznosnak találta?