legal

Szolgáltatások

Kereskedelmi jog

Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda

A vállalatok működési területeiken világszerte egyre több üzleti kihívással szembesülnek: a hatóságok szabályozói és jogalkalmazói gyakorlata fokozatosan szigorodik. A Deloitte Legal tapasztalt tanácsadói gyakorlatorientált megközelítéssel segítik ügyfeleiket e kihívások során és a megfelelő üzleti megoldás kialakításában. A Deloitte Legal rászánja az időt, hogy ügyfelei igényeit felmérje, és működésük részleteit megismerje. Számos állam területén kínáljuk kereskedelmi és gazdasági jogi szolgáltatásaink széles skáláját. Tapasztalatunk és a Deloitte globális hálózata lehetővé teszi, hogy komplex jogszabályokkal és kihívásokkal szembesülő ügyfeleink részére személyre szabott szolgáltatásokat nyújtsunk.

Átvilágítás, üzletágak átalakítása, kiszervezés

A globalizált világgazdaság új lehetőségeket nyitott meg olyan vállalatok részére, melyek modern beszerzési szerződések segítségével kívánnak költségmegtakarítást elérni.  A méretgazdaságosságot, off-shore működést, az alacsony költségek mellett működő szolgáltatók részére történő teljes és részleges kiszervezést kiaknázó üzleti funkciók centralizációja bevett gyakorlat. A Deloitte Legal ügyfelei számára számos különféle kiszervezési megállapodást dolgoz ki a technológiai infrastruktúra és támogatás, az üzleti folyamatok kiszervezése, valamint gyártás és telekommunikáció terén.

Elsősorban ügyfeleink üzleti céljaira összpontosítunk,és támogatjuk őket a versenyképesség fenntartásához szükséges rugalmas munkakapcsolatok és hatékony szerződések kialakításában. Működésük minden szakaszában számíthatnak ránk:

  • Új szerződések tárgyalása
  • Hatályos kiszervezési szerződések felmérése és újratárgyalása
  • Jogviták rendezése
  • Tárgyalási és perstragégia kialakítása
  • Mediáció, választottbírósági és bírósági eljárások

Ingatlanügyek — vétel, eladás, portfoliókezelés

A nemzetközi ingatlanpiacot továbbra is a globális pénzügyi válság és a gyenge határozza meg. Ezt tovább súlyosbítja a gyorsan változó jogi környezet. A sikeres kiigazodás érdekében a vállalatoknak tapasztalt jogi tanácsadóra van szükségük, aki tudja, mi az üzleti stratégia, és az üzleti célok eléréséhez megfelelő gyakorlati tanáccsal tud szolgálni.

A Deloitte Legal megismerteti ügyfeleit az ingatlanüzlet jogi hátterével, tájékoztatást és tanácsot nyújt az ingatlanvásárlás, -átvilágítás, szerződések tárgyalása és más releváns kereskedelmi jogi kérdésekben. A bevásárlóközpontok és irodaépületek hasznosítása is tanácsadási területeink közé tartozik.

A Deloitte Legal felméri vállalata stratégiai üzleti célkitűzéseit, és több szempontot is magában foglaló gyakorlati útmutatással szolgál.

Szellemi tulajdonjogok — bejegyeztetés, oltalom, védelem

A globalizáció, a folyamatosan változó jogi szabályozás és a technológiai fejlődés még összetettebbé teszi a vállalatok működési környezetét. Ennek eredményeképpen a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban jelentkező jogi és adminisztratív kockázatokkal a korábbiaknál precízebben kell foglalkozni.

A Deloitte Legal a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos mindenféle ügy kezelésében támogatást nyújt, különösen a védjegyek bejegyzése, licencszerződések elkészítése és a hatóságok előtti képviselet terén. Bírósági eljárásban vagy más, alternatív vitarendezési fórumokon védjegyekkel és más szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos védelmet is biztosítunk ügyfeleink számára.

A Deloitte Legal a helyi jog alapos és széles körű ismeretét nagy tapasztalatával, valamint globális jelenlétével és képességeivel ötvözve nyújt ügyfelei részére határokon átnyúló jogi tanácsadást

Tisztességtelen verseny, versenykorlátozás

A Deloitte Legal támogatja a vállalatokat és a felsővezetőket a nemzeti és transznacionális hatóságok (pl. Európai Bizottság), illetve más irányító testületek kereskedelmi korlátozásokra, tisztességtelen piaci magatartásra és a versenykorlátozásra vonatkozó vizsgálatai során.

Pragmatikus kockázatkezelési stratégiákkal, compliance szabályozásokkal, válságmenedzsmenttel és a perkockázat felmérésével támogatjuk a vállalkozásokat. 

Határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos széles körű, globális tapasztalatunk jól hasznosítható a nemzetközi kereskedelmi ügyletekben, illetve a kartellekkel és a szabályozó hatóságok vizsgálataival kapcsolatos kérdésekben.

Peres ügyek kezelése az üzleti jogban

Előfordul, hogy vállalata külföldi bíróságokkal vagy választottbíróságokkal találja magát szemben. A Deloitte Legal világszerte számos állam területén nyújtja a gazdasági pereskedéssel kapcsolatos szolgáltatások széles körét.

Bírósági gyakorlatunk során egyaránt alkalmazunk felelősségi kérdésekkel is foglalkozó általános gazdasági jogászokat, valamint büntetőjogban jártas szakembereket is.

A Deloitte Legal módszere az alapos jogi szakismeret és a tapasztalt üzleti tanácsadás kombinációjára épül. Globális jelenlétünk, a helyi hatóságokkal történő hagyományos együttműködésünk, illetve a vitarendezést nehezítő kulturális és eljárási különbségek alapos ismerete képessé tesz minket arra, hogy a vállalatokat határokon átnyúló perekben is támogatni tudjuk.

Csődeljárás, felszámolás, átstrukturálás

A világszintű pénzügyi válság sok vállalkozást instabillá tett. A Deloitte Legal a nehéz választások előtt álló vállalkozások számára a talpra állást segítő javaslatokat tesz, mint például a felszámolási eljáráson kívüli átstrukturálások, strukturált eladás, vagy a bírósági felszámolási eljárás támogatása. Együttműködünk a bajba jutott vállalkozásokkal, a potenciális vevőkkel, részvényesekkel, igazgatókkal, hitelezőkkel és felszámolóbiztosokkal.

A Deloitte Legal a felszámolási eljárások terén a hosszú évek alatt sokat dolgozott együtt harmadik felekkel, azaz bankokkal, ügyvédekkel, felszámolóbíróságokkal, hitelbiztosítókkal és hatóságokkal. Szakembereink a Deloitte pénzügyi, adó- és munkajogban jártas jogászaival együttműködésben több szemszögből közelítik meg a problémákat, és így mutatnak irányt azok megoldásában.

Jogszabályi és szabályozási megfelelőség

A vállalatoknak manapság szövevényesnek tűnő nemzeti és nemzetközi jogszabályok tömegének kell megfelelniük, és a jogszabályi megfelelés, illetve a szabályozói problémák elkerülése érdekében hatékony üzleti folyamatokat kell kialakítaniuk. A Deloitte Legal útmutatást nyújt az iparági és a működési terület szerinti helyi jogszabályi és szabályozói kötelezettségek tekintetében:

  • Kereskedelmi egyezmények
  • Adó- és pénzügyi szabályozás
  • Szellemi tulajdonra vonatkozó korlátozások
  • Környezetvédelmi szabályozások

A Deloitte Legal rászánja az időt az ügyfelek sajátos szükségleteinek és működési folyamatainak megismerésére. A kereskedelmi üzleti megoldások világszerte széles palettáját nyújtjuk, és tapasztalatunk lehetővé teszi, hogy a komplex jogi szabályozással szembesülő vállalatoknak következetes gyakorlati tanácsot nyújtsunk.

 

Lépjen velünk kapcsolatba!

dr. Göndöcz Péter

dr. Göndöcz Péter

Managing Partner, Ügyvéd

Göndöcz Péter a Deloitte Legal Magyarország irodavezető partnere és a Private Equity csoport Global Legal Leader-e. Péter ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.  Péter 2006-ban szerzett kiváló minő... Több

A "Deloitte Legal" a globális Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagvállalatainak leányvállalataként vagy velük együttműködő jogi szolgáltatásokat kínáló ügyvédi irodák hálózata. Nem minden tagvállalat országában található ügyvédi iroda.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.