esernyő

Szolgáltatások

Munkajog és nyugdíj

Versenyképességük megőrzése érdekében a jelenlegi zavaros gazdasági környezetben a vállalatoknak a munkaügyi kérdések tekintetében agilisnek és rugalmasnak kell lenniük. A komplex szabályozás, gyakori jogszabályi változások és a nemzetközi jelenlét következtében a munkavállalói kapcsolatok kezelése és a munkajognak való megfelelés kihívást jelent a vállalatok számára. A Deloitte Legal ügyfeleit a megalapozott döntés meghozatalához, a hatósági és eljárási követelményeknek való megfeleléshez, valamint a problémákból következő kockázat csökkentéséhez szükséges tanácsokkal látja el (amennyiben szükséges, a pereskedés során is).

Munkaszerződések

A gördülékeny működés érdekében a vállalkozásoknak segítségre van szükségük számos hétköznapi HR-szabályozás, eljárási szabályzat és -kódex elkészítésében. A mai globalizált környezetben, ahol a vállalatok munkavállalóikat a világ bármely részére kiküldhetik, ez a feladat egyre összetettebb.  A vállalkozásoknak számos eltérő jogszabályi és hatóság követelménynek, kulturális normának és elvárásnak kell megfelelniük. A Deloitte Legal az alábbi területeken nyújt szolgáltatásokat:

 • Munka- és megbízási szerződések
 • Teljesítményértékelés, fegyelmi eljárás, szerződés-felfüggesztés, szerződésmódosítás, áthelyezés
 • Szerződések felmondása
 • Munkavállalók diszkriminációjával és zaklatásával kapcsolatos problémák
 • Belső eljárási szabályok és etikai kódex

A Deloitte Legal segíti ügyfeleit a munkavállalókkal kapcsolatos kockázatok hatékony kezelésében, valamint előrelátó HR-szabályzatok proaktív kialakításában és betartásában. Munkajogi szakembereink mind helyi, mind pedig nemzetközi szinten komoly tapasztalattal rendelkeznek. A Deloitte globális jelenléte ebből a szempontból kiemelkedő jelentőségű. Jogászcsapatunk ügyfeleink részére a Deloitte adó- és HR-szakembereivel együttműködésben részletesen kidolgozott útmutatást nyújt.

Kapcsolat a munkavállalókat képviselő szervezetekkel

A munkavállalói szervezetekkel folytatott rendszeres és nyitott párbeszéd alapvető fontosságú a vállalatok olajozott működéséhez.  Amikor a szervezeteknek az aktuális munkafeltételeket, valamint a munkavállalók egyéni vagy kollektív státuszát érintő változásokat kell hozniuk, fontos pontosan ismerni mind a szervezet, mind pedig a munkavállalók jogait és kötelezettségeit.  Szolgáltatásainkat az alábbi területeken nyújtjuk:

 • Munkavállalók képviselete ― munkavállalói szervezetek felállítása, kollektív tárgyalások, munkavállalói képviseletek és szakszervezeti kapcsolatok kezelése, jogok és kötelezettségek feltérképezése
 • Kollektív szerződések tárgyalása ― szerződések elkészítése és tárgyalása
 • Munkavállalókat érintő stratégiai változások ― a nemzeti és nemzetközi stratégiai változások kezelésével kapcsolatos tanácsadás
 • Munkavédelmi és -egészségügyi szabályozás

A Deloitte Legal megismerteti ügyfeleit a működési területeiken érvényes kötelezettségekkel és proaktívan tartja a kapcsolatot a munkavállalói szervezetekkel.

Átszervezéssel kapcsolatos munkajogi kérdések

Az olyan szervezeti átalakulások, mint az egyesülés, üzletrészek adásvétele és a szervezet racionalizálása, komoly HR-kihívásokat jelentenek.  E feladatok összetettsége, ideértve a szociális szabályozást, jelentősen megnő, amikor az átstrukturálás több országban is működő szervezeteket érint, vagy szabályozott iparágban történik. 

A Deloitte Legal munkatársai a stratégiai döntések támogatásától a szükséges dokumentáció elkészítéséig ügyfeleiket a teljes ügylet során segítik.  Részt veszünk a munkaügyi hatósággal folytatott tárgyalásokban és ügyfeleink különböző működési területein kezeljük a kollektív igényeket.  Szolgáltatásaink:

 • Átmeneti ütemezés, a munkavállalói szervezetek képviselőivel történő egyeztetésekkel kapcsolatos kommunikáció, tárgyalás szakszervezetekkel és a munkajogi hatóságokkal, kötelező és javasolt dokumentáció elkészítése
 • Felvásárlási és eladó oldali, valamint compliance átvilágítás
 • Tömeges elbocsátási programok, munkavállalókat védő konstrukciók, elbocsátási folyamat végrehajtása, munkavállalói képviseletek tájékoztatása és a velük történő egyeztetés, kapcsolattartás a munkajogi felügyelettel

Jogászaink a Deloitte adó-, vezetési, számviteli, audit és pénzügyi tanácsadóival együttműködésben ügyfeleink sajátos körülményeinek megfelelő, részletesen kidolgozott tanácsadási szolgáltatást nyújtanak.  A Deloitte Legal csapata a határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatban jelentős tapasztalatra tett szert.

Helyi és nemzetközi társadalombiztosítási jogszabályok

A növekvő államadósság és az jogszabályi rendelkezések és bírósági határozatok számának az utóbbi évek során tapasztalt növekedése a társadalombiztosítási jog és programkövetelmények változását tette szükségessé. A problémát tovább nehezíti, hogy a társadalombiztosítás személyes és érzékeny terület lehet olyan munkavállalók számára, akik fontosnak tartják a nyugdíjazás utáni egészségbiztosítást és a hosszú távú ellátást.  A vállalatok számára a bonyolódó és bővülő szabályozás komoly kihívás, melynek lényeges pénzügyi hatásai lehetnek.

Szolgáltatásaink:

 • Nemzetközi társadalombiztosítási compliance szolgáltatások
 • Irányadó joggal kapcsolatos tanácsadás
 • Társadalombiztosítási hatóságokkal történő tárgyalás
 • Társadalombiztosítási járulékokkal kapcsolatos jogviták
 • Társadalombiztosítási egyezmények alkalmazása
 • Az egészségbiztosítás jogi aspektusai 

A helyi tanácsadáson túlmenően a Deloitte Legal ügyfeleit a globális működéssel kapcsolatban felmerülő nemzetközi, határokon átnyúló társadalombiztosítási kérdésekben is segíti.

Juttatások

A legtöbb vállalkozás nagy hangsúlyt fektet a kiemelkedő tehetségek toborzására és megtartására. A versenyképes jövedelem biztosításán túl a sikeres cégek juttatási csomagokkal egészítik ki a munkavállaló díjazását, a következő tartalommal:  nyugdíjpénztári hozzájárulás, részvényjuttatás, egészségügyi és wellness juttatások. Az elmúlt húsz év során a nyugdíj és egyéb juttatási programokra vonatkozó jogszabályok száma és szakmai bonyolultsága nőtt. Szolgáltatásaink:

 • Javadalmazás — javadalmazási rendszerek kialakítása és továbbfejlesztése
 • Nyugdíj — programok alapítása, működtetése, összevonása, átszervezése és megszüntetése
 • Juttatások — Juttatási csomag kialakítása egészségbiztosításra, anyasági illetve hosszú távú ellátásra vonatkozóan
 • Munkavállalói részvényjuttatás — programok létrehozása és irányítása
 • Munkavállalói megtakarítási programok — programok létrehozása és irányítása
 • Tanácsadás olyan kérdésekben, amelyek a vállalkozások beolvadása, felvásárlása vagy átszervezése során merülnek fel

A Deloitte Legal támogatást nyújt a programok stratégiai tervezésével, a kötelező eljárásokkal és a jogi dokumentáció szövegezésével kapcsolatban.  Segítünk a vállalkozásoknak, hogy a jól kialakított, költséghatékony nyugdíj és juttatási programok segítségével magukhoz vonzzák és megtartsák a tehetséges munkaerőt.

Mobilitás és kiküldetések

A globális cégek számára a munkavállalói mobilitás a stratégiai tervek fontos részét képezi. A munkavállalók nemzetközi mozgatása kapcsán a társaságoknak gyorsan és költséghatékonyan kell megszervezniük az anyagi kérdéseket, díjazási és jogi kérdéseket. Szolgáltatásaink:

 • Nemzetközi mobilitási szabályzat kialakítása
 • Nemzetközi munkaszerződések és megbízási szerződések megfogalmazása
 • Társadalombiztosítási tanácsadás
 • Külföldi munkavállalók díjazásának kidolgozása
 • Repatriáláshoz és megbízások megszüntetéséhez kapcsolódó tanácsadás
 • Bevándorlási törvények:
  • Munkavállalók áthelyezése
  • Külföldi munkavállalók foglalkoztatása, beleértve a vízum és munkavállalói engedély beszerzését, vámeljárásokat, tartózkodási engedély és állampolgárság intézését
  • Képviselet a helyi bevándorlási hivatalokban

A Deloitte Legal jogászai szoros együttműködésben dolgoznak a Deloitte adó- és HR-tanácsadóival annak érdekében, hogy ügyfeleink megalapozott üzleti döntéseket hozhassanak. A Deloitte szakértelme és az egész világra kiterjedő jelenléte alapján kiemelkedő szolgáltatást nyújt.

Estates and trusts

Planning for the future is something all successful organizations and individuals do. Deloitte Legal works with:

 • Owners of private companies
 • Wealthy individuals and families
 • Corporations looking to establish or grow their philanthropic activities and legacy 

Deloitte Legal assists clients with planning advice, establishing or changing the terms of a trust, making distributions, and making substantial financial gifts to individuals, nonprofits, charities or other philanthropic organizations. We advise charities on their charters and guide them when questions arise about various types of grants.

Together Deloitte and Deloitte Legal bring mixed teams of lawyers and business professionals specializing in estate planning, commercial trusts, personal trusts, private company services and tax, according to the specific needs and objectives of the individual or company.

Vagyonkezelés

A jövő megtervezése minden sikeres vállalat és személy számára természetes.  A Deloitte Legal támogatást nyújt:

 • magáncégek tulajdonosainak
 • tehetős magánszemélyeknek és családoknak
 • jótékonysági tevékenységet indító vagy bővítő vállalatoknak  

A Deloitte Legal támogatást nyújt a tervezésnél, az alapok létrehozásánál vagy feltételeinek megváltoztatásánál, összegek odaítélésénél, magánszemélyeknek, közhasznú és jótékonysági szervezeteknek nyújtott jelentős pénzügyi támogatásoknál.  Tanácsot adunk a jótékonysági szervezetek alapszabályainak létrehozása kapcsán, és segítünk eligazodni a különféle támogatásokkal kapcsolatos kérdések között.

A Deloitte és a Deloitte Legal együttesen jogászok és gazdasági szakemberek csoportját biztosítja, akik a magánszemélyek vagy társaságok egyéni igényeinek és célkitűzéseinek megfelelően tanácsot adnak a vagyonkezelés, gazdasági alapok, magánalapok, vállalati szolgáltatások és adózás terén.

Lépjen velünk kapcsolatba!

dr. Gál Brigitta

dr. Gál Brigitta

Ügyvéd, Senior Managing Associate

Dr. Gál Brigitta ügyvéd 2020-ban csatlakozott a Deloitte Legal csapatához. Brigitta több éves szakmai tapasztalatot szerzett munkajog és adatvédelem területén hazai és nemzetközi ügyvédi irodákban. Jo... Több

dr. Durst Helga

dr. Durst Helga

Senior Associate

Dr. Durst Helga a Deloitte Legal munkajogi és compliance csoportjának ügyvédje. Diplomáját 2016 nyarán szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. Nemzetközi ügyvédi iro... Több

A "Deloitte Legal" a globális Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagvállalatainak leányvállalataként vagy velük együttműködő jogi szolgáltatásokat kínáló ügyvédi irodák hálózata. Nem minden tagvállalat országában található ügyvédi iroda.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.