Szolgáltatások

Munkajog és nyugdíj

Versenyképességük megőrzése érdekében a jelenlegi zavaros gazdasági környezetben a vállalatoknak a munkaügyi kérdések tekintetében agilisnek és rugalmasnak kell lenniük. A komplex szabályozás, gyakori jogszabályi változások és a nemzetközi jelenlét következtében a munkavállalói kapcsolatok kezelése és a munkajognak való megfelelés kihívást jelent a vállalatok számára. A Deloitte Legal ügyfeleit a megalapozott döntés meghozatalához, a hatósági és eljárási követelményeknek való megfeleléshez, valamint a problémákból következő kockázat csökkentéséhez szükséges tanácsokkal látja el (amennyiben szükséges, a pereskedés során is).

Munkaszerződések

A gördülékeny működés érdekében a vállalkozásoknak segítségre van szükségük számos hétköznapi HR-szabályozás, eljárási szabályzat és -kódex elkészítésében. A mai globalizált környezetben, ahol a vállalatok munkavállalóikat a világ bármely részére kiküldhetik, ez a feladat egyre összetettebb.  A vállalkozásoknak számos eltérő jogszabályi és hatóság követelménynek, kulturális normának és elvárásnak kell megfelelniük. A Deloitte Legal az alábbi területeken nyújt szolgáltatásokat:

 • Munka- és megbízási szerződések
 • Teljesítményértékelés, fegyelmi eljárás, szerződés-felfüggesztés, szerződésmódosítás, áthelyezés
 • Szerződések felmondása
 • Munkavállalók diszkriminációjával és zaklatásával kapcsolatos problémák
 • Belső eljárási szabályok és etikai kódex

A Deloitte Legal segíti ügyfeleit a munkavállalókkal kapcsolatos kockázatok hatékony kezelésében, valamint előrelátó HR-szabályzatok proaktív kialakításában és betartásában. Munkajogi szakembereink mind helyi, mind pedig nemzetközi szinten komoly tapasztalattal rendelkeznek. A Deloitte globális jelenléte ebből a szempontból kiemelkedő jelentőségű. Jogászcsapatunk ügyfeleink részére a Deloitte adó- és HR-szakembereivel együttműködésben részletesen kidolgozott útmutatást nyújt.

Kapcsolat a munkavállalókat képviselő szervezetekkel

A munkavállalói szervezetekkel folytatott rendszeres és nyitott párbeszéd alapvető fontosságú a vállalatok olajozott működéséhez.  Amikor a szervezeteknek az aktuális munkafeltételeket, valamint a munkavállalók egyéni vagy kollektív státuszát érintő változásokat kell hozniuk, fontos pontosan ismerni mind a szervezet, mind pedig a munkavállalók jogait és kötelezettségeit.  Szolgáltatásainkat az alábbi területeken nyújtjuk:

 • Munkavállalók képviselete ― munkavállalói szervezetek felállítása, kollektív tárgyalások, munkavállalói képviseletek és szakszervezeti kapcsolatok kezelése, jogok és kötelezettségek feltérképezése
 • Kollektív szerződések tárgyalása ― szerződések elkészítése és tárgyalása
 • Munkavállalókat érintő stratégiai változások ― a nemzeti és nemzetközi stratégiai változások kezelésével kapcsolatos tanácsadás
 • Munkavédelmi és -egészségügyi szabályozás

A Deloitte Legal megismerteti ügyfeleit a működési területeiken érvényes kötelezettségekkel és proaktívan tartja a kapcsolatot a munkavállalói szervezetekkel.

Átszervezéssel kapcsolatos munkajogi kérdések

Az olyan szervezeti átalakulások, mint az egyesülés, üzletrészek adásvétele és a szervezet racionalizálása, komoly HR-kihívásokat jelentenek.  E feladatok összetettsége, ideértve a szociális szabályozást, jelentősen megnő, amikor az átstrukturálás több országban is működő szervezeteket érint, vagy szabályozott iparágban történik. 

A Deloitte Legal munkatársai a stratégiai döntések támogatásától a szükséges dokumentáció elkészítéséig ügyfeleiket a teljes ügylet során segítik.  Részt veszünk a munkaügyi hatósággal folytatott tárgyalásokban és ügyfeleink különböző működési területein kezeljük a kollektív igényeket.  Szolgáltatásaink:

 • Átmeneti ütemezés, a munkavállalói szervezetek képviselőivel történő egyeztetésekkel kapcsolatos kommunikáció, tárgyalás szakszervezetekkel és a munkajogi hatóságokkal, kötelező és javasolt dokumentáció elkészítése
 • Felvásárlási és eladó oldali, valamint compliance átvilágítás
 • Tömeges elbocsátási programok, munkavállalókat védő konstrukciók, elbocsátási folyamat végrehajtása, munkavállalói képviseletek tájékoztatása és a velük történő egyeztetés, kapcsolattartás a munkajogi felügyelettel

Jogászaink a Deloitte adó-, vezetési, számviteli, audit és pénzügyi tanácsadóival együttműködésben ügyfeleink sajátos körülményeinek megfelelő, részletesen kidolgozott tanácsadási szolgáltatást nyújtanak.  A Deloitte Legal csapata a határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatban jelentős tapasztalatra tett szert.

Helyi és nemzetközi társadalombiztosítási jogszabályok

A növekvő államadósság és az jogszabályi rendelkezések és bírósági határozatok számának az utóbbi évek során tapasztalt növekedése a társadalombiztosítási jog és programkövetelmények változását tette szükségessé. A problémát tovább nehezíti, hogy a társadalombiztosítás személyes és érzékeny terület lehet olyan munkavállalók számára, akik fontosnak tartják a nyugdíjazás utáni egészségbiztosítást és a hosszú távú ellátást.  A vállalatok számára a bonyolódó és bővülő szabályozás komoly kihívás, melynek lényeges pénzügyi hatásai lehetnek.

Szolgáltatásaink:

 • Nemzetközi társadalombiztosítási compliance szolgáltatások
 • Irányadó joggal kapcsolatos tanácsadás
 • Társadalombiztosítási hatóságokkal történő tárgyalás
 • Társadalombiztosítási járulékokkal kapcsolatos jogviták
 • Társadalombiztosítási egyezmények alkalmazása
 • Az egészségbiztosítás jogi aspektusai 

A helyi tanácsadáson túlmenően a Deloitte Legal ügyfeleit a globális működéssel kapcsolatban felmerülő nemzetközi, határokon átnyúló társadalombiztosítási kérdésekben is segíti.

Juttatások

A legtöbb vállalkozás nagy hangsúlyt fektet a kiemelkedő tehetségek toborzására és megtartására. A versenyképes jövedelem biztosításán túl a sikeres cégek juttatási csomagokkal egészítik ki a munkavállaló díjazását, a következő tartalommal:  nyugdíjpénztári hozzájárulás, részvényjuttatás, egészségügyi és wellness juttatások. Az elmúlt húsz év során a nyugdíj és egyéb juttatási programokra vonatkozó jogszabályok száma és szakmai bonyolultsága nőtt. Szolgáltatásaink:

 • Javadalmazás — javadalmazási rendszerek kialakítása és továbbfejlesztése
 • Nyugdíj — programok alapítása, működtetése, összevonása, átszervezése és megszüntetése
 • Juttatások — Juttatási csomag kialakítása egészségbiztosításra, anyasági illetve hosszú távú ellátásra vonatkozóan
 • Munkavállalói részvényjuttatás — programok létrehozása és irányítása
 • Munkavállalói megtakarítási programok — programok létrehozása és irányítása
 • Tanácsadás olyan kérdésekben, amelyek a vállalkozások beolvadása, felvásárlása vagy átszervezése során merülnek fel

A Deloitte Legal támogatást nyújt a programok stratégiai tervezésével, a kötelező eljárásokkal és a jogi dokumentáció szövegezésével kapcsolatban.  Segítünk a vállalkozásoknak, hogy a jól kialakított, költséghatékony nyugdíj és juttatási programok segítségével magukhoz vonzzák és megtartsák a tehetséges munkaerőt.

Mobilitás és kiküldetések

A globális cégek számára a munkavállalói mobilitás a stratégiai tervek fontos részét képezi. A munkavállalók nemzetközi mozgatása kapcsán a társaságoknak gyorsan és költséghatékonyan kell megszervezniük az anyagi kérdéseket, díjazási és jogi kérdéseket. Szolgáltatásaink:

 • Nemzetközi mobilitási szabályzat kialakítása
 • Nemzetközi munkaszerződések és megbízási szerződések megfogalmazása
 • Társadalombiztosítási tanácsadás
 • Külföldi munkavállalók díjazásának kidolgozása
 • Repatriáláshoz és megbízások megszüntetéséhez kapcsolódó tanácsadás
 • Bevándorlási törvények:
  • Munkavállalók áthelyezése
  • Külföldi munkavállalók foglalkoztatása, beleértve a vízum és munkavállalói engedély beszerzését, vámeljárásokat, tartózkodási engedély és állampolgárság intézését
  • Képviselet a helyi bevándorlási hivatalokban

A Deloitte Legal jogászai szoros együttműködésben dolgoznak a Deloitte adó- és HR-tanácsadóival annak érdekében, hogy ügyfeleink megalapozott üzleti döntéseket hozhassanak. A Deloitte szakértelme és az egész világra kiterjedő jelenléte alapján kiemelkedő szolgáltatást nyújt.

Vagyonkezelés

A jövő megtervezése minden sikeres vállalat és személy számára természetes.  A Deloitte Legal támogatást nyújt:

 • magáncégek tulajdonosainak
 • tehetős magánszemélyeknek és családoknak
 • jótékonysági tevékenységet indító vagy bővítő vállalatoknak  

A Deloitte Legal támogatást nyújt a tervezésnél, az alapok létrehozásánál vagy feltételeinek megváltoztatásánál, összegek odaítélésénél, magánszemélyeknek, közhasznú és jótékonysági szervezeteknek nyújtott jelentős pénzügyi támogatásoknál.  Tanácsot adunk a jótékonysági szervezetek alapszabályainak létrehozása kapcsán, és segítünk eligazodni a különféle támogatásokkal kapcsolatos kérdések között.

A Deloitte és a Deloitte Legal együttesen jogászok és gazdasági szakemberek csoportját biztosítja, akik a magánszemélyek vagy társaságok egyéni igényeinek és célkitűzéseinek megfelelően tanácsot adnak a vagyonkezelés, gazdasági alapok, magánalapok, vállalati szolgáltatások és adózás terén.

A "Deloitte Legal" a globális Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagvállalatainak leányvállalataként vagy velük együttműködő jogi szolgáltatásokat kínáló ügyvédi irodák hálózata. Nem minden tagvállalat országában található ügyvédi iroda.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.