green framing

Kitekintések

Értéket teremt az Önök kockázatkezelési programja?

A COSO ERM keretrendszerének aktualizálása stratégiai előnyökkel jár.

Hagyományosan a vállalati kockázatkezelési rendszer (ERM) bevezetésének célja az értékek védelme. A kockázatkezelési funkciók feladata a szervezet üzleti céljait vagy stratégiáit veszélyeztető kockázatok azonosítása. Ez az egyértelmű külső kockázatok azonosítása mellett egyre inkább addig fejlődött, hogy az üzletmenetet fenyegető alapvető belső problémákat is feltárja. Bevezetésekor azonban az ERM az ismert veszélyekre és kockázatokra koncentrált, figyelmen kívül hagyva a lehetőséget, hogy ha a döntéshozatal részévé válik, akkor a kockázatok észlelése és kezelése a globális szervezetek számára értéket teremt és versenyelőnyt biztosít.

COSO – A Treadway Bizottság támogató szervezeteinek bizottsága

A kockázatkezelés 21. századi üzleti valósághoz való igazítása alkalmazkodást jelent a dinamikusabb környezethez, ahol a kockázat a lehetőség és innováció részét képezi. Éppen ezért napjaink üzleti környezetében fontos lenne szorosabbra fűzni a kapcsolatot a kockázatok és a stratégia között. Látogassa meg a Treadway Bizottság támogató szervezeteinek oldalán (ismertebb nevén COSCO) a frissített vállalati kockázatkezelési rendszert, amely várja a nyilvános megjegyzéseket.

Kockázatkezelés az üzleti célok megvalósításához

Sok cégnél a kockázatkezelés fontos, de inkább csak támogató funkcióként működik, konkrét kockázatokra helyezve a hangsúlyt, mint a pénzügyi, működési és kiberkockázat -- mindezt ritkán kapcsolják össze a főtevékenységgel. Így olyan kockázatkezelési kultúra jön létre, ami független a növekedésre és innovációra vonatkozó üzleti igényektől.

Pedig a kockázatkezelés, ha jól csinálják, szorosan összefügg a fő üzleti folyamatokkal, és a stratégiai kockázatok azonosítása és kezelése a stratégiák tervezésének és végrehajtásának szerves részét képezi. Az ilyen integráció segítheti a cégeket az üzleti célkitűzések elérésében, és az ERM program is jobban hasznosul.

Vannak előnyei az ERM stratégiai kockázatkezelési megközelítés alapú fejlesztésének. A vállalatnak hasznára válhat, ha teljes képet kap a környezetről, amelyben üzemel, beleértve az új romboló innovációt, és az ahhoz kapcsolódó rejtett kockázatot. Például egy vállalat piacralépési képességét és sikeres működését módszeresebben lehet megszervezni.

Vissza a tetejére

Miért van szükség az ERM rendszer aktualizálására a COSO szerint?

A COSO 2004. évi ERM kiadványa alapján kockázatkezelés hatalmasat lépett előre. Ez a rendszer lett a kockázatkezelés alapja. A megvalósítás azonban sok vállalatnál azt jelentette, hogy ismert kockázatokat azonosítottak, csökkentettek és kezeltek.

Az elmúlt évtizedek során, ahogy az üzleti működési környezet egyre összetettebb, globálisabb és technológia vezérelt lett, az igazgatóságnak, beleértve az üzleti és kockázatkezelési vezetőket alaposabban fel kell készülnie a következőkre:

 • Külső tényezők befolyásolhatják a szervezet stratégiáját
 • Változnak a körülmények, ami befolyásolja azokat a feltételezéseket, amelyeken a stratégia alapszik
 • A stratégia megvalósításából adódó kockázatok

Mostanra, sokak kockázatkezelési területen végzett odaadó munkájának köszönhetően azEnterprise Risk Management—Aligning Risk with Strategy and Performance című aktualizált iránymutatás a véglegesítés és idén nyári publikáció előtt nyitott a közvélemény megjegyzései számára.

Vissza a tetejére

Hogyan segíti az új rendszer a vállalati kockázatkezelést?

A tervezett COSO ERM rendszer nagyobb hangsúlyt helyez a kockázatkezelés szerepére a jövőt érintő vezetői kommunikációban. A kockázat, stratégia és érték közötti kapcsolatot is jobban hangsúlyozza. A frissített változat új színben tünteti fel a kockázatok stratégiai döntésekre gyakorolt szerepét, amely végső soron a vállalat teljesítményét is érinti.

Ráadásul a kockázatkezelés szerepét is egyértelműbben meghatározzák a stratégia kialakítása és megvalósítása során. A kockázat és teljesítmény összehangolásával a vállalatok jobban ki tudják használni a lehetőségeket, és nagyobb bizalommal tekinthetnek a jövő felé.

Vissza a tetejére

Hogyan fejlesztheti a kockázatkezelés jövőjét vállalatánál?

A szervezet minden szintjén, különösen a stratégiához kapcsolódóan, a kockázatalapú döntések meghozatala az első fontos lépés. Néhány fő lépés:

 • Külső és belső szempontokat is figyelembe vevő stratégiai kockázattudatosság az ERM program részeként.
 • Elkülönült szervezeti egységek összekötése oly módon, hogy a kockázatkezelést a stratégiai tervezés részeként kezelik
 • Kockázatalapú kommunikáció és stratégiai, tudatos döntéshozatal a felsővezetői szinten
 • Kockázatalapú döntéshozatal alkalmazása a stratégia kialakítása és megvalósítása terén, valamint a létező, új és jövőbeli kockázatok folyamatos monitorozása
 • A csoportok által használt ERM program egységesítése a szervezeten belüli kockázatok azonosítására, kezelésére és monitorozására következetes feltételek, módszerek és eszközök alkalmazásával

A kockázat eltérő megközelítésével és lehetőségként való kezelésével a vezetők olyan integrált kockázatkezelési módszert alkalmazhatnak, amely:

 • Javítja a vállalat stratégiájának ellenállóképességét és legyőzi a megvalósítás akadályait
 • Olyan tevékenységeket ölel fel, amely az elharapódzó válsághelyzetekre készíti fel a vállalatot
 • A kockázatok széles spektrumát lefedi a minden üzleti egységet érintő komoly stratégiai kockázattól kezdve az alacsonyabb szinten kezelendő működési kockázatig
 • A különböző szinteken jelentkező kockázati adatokat összekapcsolja, így a források a kiemelt kockázatokra fordíthatók
 • A kockázatkezelést a szokásos szervezeti folyamatokba építi

Az aktualizált rendszer megismerése jó kiindulópont azok számára, akik stratégiai szempontból kívánnak a kockázatokra tekinteni. Az integrált perspektíva minden üzleti vezető, és nem csak a kockázatkezelési vezetők számára előnyt jelent.

Vissza a tetejére

A kockázat mint értékteremtő

Amikor a kockázatkezelés inkább működési mint stratégiai, és a kockázatokat csak felmerülésükkor kezelik, akkor a vállalatok nem használják ki azt a lehetőséget, hogy a kockázatkezelés a teljesítmény javítását szolgálja. A lehetőség a „stratégiai ellenállóképességben” rejlik: az új stratégiák bevezetése és megvalósítása esetén a kockázatok előrejelzésének, ismeretének és az azokra adott reakciónak a képességében.

A stratégiai ellenállóképesség olyan kockázatkezelési rendszerben gyökerezik, amelynek célja a megfelelő egyensúly megtalálása az értékteremtés és értékmegőrzés között. Az iránymutatás a szcenárió tervezésre is kitér, felkészülésképp a lehetséges iparági, piaci és szervezeti változásokra. Minden forgatókönyv esetén kockázatértékelési modellt érdemes alkalmazni a lehetséges kimenetek felmérésére, azok valószínűségének meghatározására, és az eredmények összehasonlítására, hogy a vállalat azt az alternatívát választhassa, amely az optimális kockázat/eredmény profilt nyújtja. A stratégiai célkitűzések meghatározásakor figyelembe veszi továbbá a vállalat kockázattűrő képességét.

Hasznosnak találta?