leaf

Szolgáltatások

Sustainability services

Napjaink üzleti környezetében a vállalkozások egyre inkább felismerik, hogy a pénzügyi, társadalmi és környezeti szempontok megfelelő egyensúlyának megtalálása elengedhetetlen a sikerhez, ezért a körültekintően kialakított fenntarthatósági és klímaváltozási stratégia a hosszú távú nyereségesség kulcsa. A fenntarthatósági és klímaváltozási stratégia akkor a leghatékonyabb, ha a meglévő stratégiai kezdeményezésekkel összehangoltan, a kapcsolódó kockázatok és előnyök figyelembevételével működik. A Deloitte tagvállalatai segítenek ügyfeleiknek a társadalmi felelősségvállalással és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos problémáik leküzdésében. A Deloitte globális szakértői munkacsoportjai rendelkeznek mindazzal a tapasztalattal és iparági szaktudással, amely ahhoz szükséges, hogy közreműködésünkkel az ügyfeleink tevékenységük során érvényesíteni tudják a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos szempontokat. A Deloitte segít a hosszú távon is fenntartható értékteremtési tevékenység feltételeinek kialakításában, a vállalkozások és azok érdekeltjei számára egyaránt. A Deloitte szakemberei emellett közreműködnek a legjobb gyakorlatnak megfelelő humánerőforrás-stratégiák kidolgozásában, az üzleti kockázatok, illetve lehetőségek feltérképezésében, valamint a stabil és felelős üzleti stratégiák megalkotásában.

Kockázatfelmérés: A fenntarthatóság összetett problémakör, amelyet nagyfokú bizonytalanság jellemez, és bár a fenntarthatóság hatásai nagyon is valóságosak, a legtöbb vállalkozás nem tudja, hogyan tudná megragadni, illetve hogyan biztosíthatná tevékenységeinek fenntarthatóságát.

Kockázatfelmérés

Kontrollok bevezetése: Napjainkban egyre több vállalkozás tesz közzé jelentést a fenntarthatósággal és klímaváltozással kapcsolatos tevékenységéről, és ezzel párhuzamosan a releváns adatok összegyűjtésével, kezelésével és bemutatásával kapcsolatos hatékony kontrollok alkalmazása a jelentéstételi folyamat egyre fontosabb láncszemévé válik.

 

Kontrollok bevezetése

Elszámolás, jelentéstétel és közzététel: A fenntarthatósággal és klímaváltozással kapcsolatos jelentéstétel lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy a befektetőiket, az alkalmazottaikat, a társadalmat és a többi érdekeltet tájékoztassák a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság terén elért eredményeikről.

Elszámolás, jelentéstétel és közzététel

 

Külső bizonyosság: A fenntarthatósággal és klímaváltozással kapcsolatos jelentéstétel a vállalkozások számára egy hiteles módja annak, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság terén végzett tevékenységükről, valamint arról, hogy hogyan haladnak a céljaik elérésével.

 

Külső bizonyosság

Belső bizonyosság: A fenntarthatósággal és klímaváltozással kapcsolatos jelentéstételt érintő belső bizonyossági szolgáltatások olyan objektív tevékenységek, amelyek célja, hogy javítsák ügyfeleink környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tevékenységének hatékonyságát.

 

Belső bizonyosság