Vállalatirányítás, megfelelőség és kockázatkezelés

Szolgáltatások

Vállalatirányítás, megfelelőség és kockázatkezelés

A vállalkozások egyre inkább felismerik a növekedéssel és nyereségességgel kapcsolatos stratégiai célkitűzéseiket fenyegető üzleti kockázatok kezelésének szükségességét, ugyanakkor azt is látják, hogy a helyes vállalatirányítási gyakorlat megvalósítása kiemelt fontosságú a bonyolult és folyamatosan változó jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

A Vállalatirányítás, megfelelőség és kockázatkezelés szolgáltatásaink keretében szervezetek és vezetőik részére olyan tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk, melyek célja az értékteremtés és az értékmegőrzés, valamint a stratégiai, szabályozási, pénzügyi, működési és compliance kockázatok kezelési hatékonyságának növelése.

Kockázatfelmérés

Számos olyan helyzet adódik, amikor a vállalatok sajátos kockázatoknak vannak kitéve, például nagyobb szervezeti változás (jelentősebb felvásárlás, vezetői változás stb.) esetén, vagy ha nem áll rendelkezésre informatikai, csalásmegelőzési vagy más területre szakosodott specialista, illetve ha egy szervezetnél előfordult már jelentős visszaélés vagy ennek nagy a lehetősége.

A szervezetek működését befolyásoló sajátos kockázatokkal kapcsolatos infrastruktúra (pl. vállalatirányítás, stratégia és tervezés, működés / infrastruktúra, compliance és jelentéskészítés) megtervezésének, bevezetésének és fejlesztésének támogatására kockázatelemzési, -felmérési, -jelentési valamint adatkezelési megoldásokat és rendszereket kínálunk a vállalkozások részére. A csomag a következőket tartalmazza:

 • a teljes működést átfogó kockázatfelmérési workshop-ok, kockázatfelmérések, kockázatpriorizálás, akciótervek és nyomon követés segítségével;
 • célzott üzleti területek kockázatfelmérése;
 • az informatikai környezet kockázatfelmérése;
 • kockázatfelmérési módszerek ismertetése és támogatás a legjobb gyakorlat kialakításában.

A szervezetekkel együttműködésben meghatározzuk a kockázati étvágy (kockázatvállalási hajlandóság) és kockázathasznosítás megfigyelésének képességét, és létrehozzuk a vállalkozás egészében ehhez szükséges kockázatirányítási struktúrákat. A Deloitte szakértői olyan stratégiai megközelítés kialakításával nyújtanak támogatást a kockázatkezelésben, mely egyszerre foglalkozik a vezetőség elvárásaival, és megoldást kínál mind a kockázatkezelés, mind pedig a jogszabályi megfelelés területén.

Jogszabályi megfelelés és gazdasági visszaélési vizsgálatok

A könyvelési és a bérszámfejtési nehézségektől, illetve a kontrollmechanizmusok és felelősségi körök megosztásának hiányától kezdve a beszállítói korrupción és a kiberbiztonsági fenyegetettségen keresztül egészen a bonyolult szabályozói környezet és a mai vállalatirányítási környezet problémájáig a vállalatoknak működésük során eddig soha nem tapasztalt mértékű kihívásokkal kell szembenézniük. A pénzben kifejezhető és nem kifejezhető következményeket figyelembe véve alapvető fontosságú, hogy a szervezetek a visszaélések és törvénysértések kockázatát elkerüljék. Compliance és Anti-fraud (CAF) csapatunk ügyfeleinket az alábbi eszközökkel segíti:

a jogszabályi változások és követelmények következetes, pontos, valamint szervezeti szintű alkalmazása; egységes szervezeti „hang” a hatósági és felügyeleti szervekkel való tárgyalások során; a problémákra adott válaszok helyett proaktív működés biztosításával elébe megyünk a jogszabályi és piaci változásoknak, valami az üzleti környezet változásainak. Szakembereink kezelik a compliance problémákat, és kész megoldásokkal az értékromboló kockázatokból értékteremtő lehetőségeket faragnak.

A kihívások kezelésére az alábbi szolgáltatásokat kínáljuk:

 • Compliance program kialakítása 
 • A compliance program minőségbiztosítása 
 • Csalásellenes programok felülvizsgálata
 • Gazdasági visszaélést megelőző tanácsadási szolgáltatások 
 • Csalások kivizsgálása
 • Whistleblowing (etikai bejelentővonal) szolgáltatások

Felelős vállalatirányítás

A Deloitte által kínált Felelős vállalatirányítási legjobb gyakorlatok és benchmark szolgáltatások célja, hogy segítsük ügyfeleinket a vállalat irányító testületének és igazgatóságának feladatainak feltérképezésében a látens problémák megoldása, új jövőkép kialakítása, valamint a hatékonyság és nyereségesség növelése érdekében.

Segítünk az igazgatósági tagoknak a felügyeleti kötelezettségeikhez kapcsolódó növekvő piaci elvárásoknak való megfelelésben. A felelős vállalatirányítási gyakorlatok benchmarkján, valamint a kockázatmenedzsment átlátására, válságmenedzsmentre és vezetői díjazásra fókuszáló igazgatósági teljesítményértékelési és -fejlesztési programokon keresztül széles körű szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleink részére felelős vállalatirányítási kérdéseik kezelésére.

Vállalati kockázatkezelés

A Deloitte által kínált vállalati kockázatkezelési szolgáltatások segítségével a szervezetek a kockázatkezelést könnyen beépíthetik üzleti és stratégiai folyamataikba, ezáltal képesek lesznek értékteremtés céljából kockázatokat vállalni, illetve a kockázatokra megfelelően reagálni, és azokat csökkenteni. A Deloitte tagvállalatainak ügyfelei részére széles körű szolgáltatásokat kínál a kockázatkezelés terén:

 • az egész vállalatot érintő kockázatok azonosítása és priorizálása;
 • a szervezetek kockázatainak felmérése;
 • a stabil és fenntartható kockázatkezelési program kialakításához szükséges eszközök, folyamatok és szervezeti struktúrák kialakítása.

A jelenlegi nehéz piaci feltételek mellett a vállalkozások gyakran rosszabban tolerálják a "meglepetéseket", és nagyobb szükségük van a kockázatok holisztikus kezelésére. A vállalatvezetés szerepére vonatkozó nyilvános közzétételt megkövetelő bizonyos rendelkezések továbbá szükségessé teszik a kockázatoknak a teljes vállalkozáson keresztül történő szemléletét. A belső és külső tényezők megfelelő kezelését az alábbi szolgáltatásokon keresztül biztosítjuk vállalatok és vezetőik részére.

Kockázattudatos vállalat (Risk Intelligent EnterpriseTM) menedzsment

A Risk intelligent EnterpriseTM megmutatja, hogyan emelhető magasabb szintre a vállalati kockázatkezelés a kockázattudatos megközelítésen keresztül. A kockázattudatos vállalkozás a kockázatkezelést a vállalati stratégia és működés szerves részeként fogja fel, nem egy különálló folyamatként. Így a szervezetek képesek lesznek kockázattudatos döntésekre, melyeken keresztül a vállalkozások éppen „csak annyi” kockázattal szembesülnek, ami az értékteremtést nem akadályozza.

Kockázatalapú döntéstámogatás

Kockázatalapú döntéstámogatási szolgáltatásaink segítségével ügyfeleink jobb döntéseket hoznak, időben kezelik a kockázatokat, és jobban átlátják a kockázatos területeket, illetve a kockázati stratégiákat.