deloitte

Hírek

Megtakarítási lehetőségek az új évben - Adófizetési kedvezmények, szankciók alóli kimentés és mérséklés

Vannak olyan esetek, amikor egy adókötelezettség hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása nem a pénzügyi kollégák mulasztására vezethető vissza, hanem a társaság működése során felmerülő akadályokra (pl. új informatikai rendszer bevezetésére, pénzügyi nehézségekre), vagy a társaság érdekkörén kívül álló okokra (mint pl: kibertámadásra vagy a NAV téves útmutatására).

A NAV az egyes szankciók kiszabása során nem vizsgálja a mulasztások okát, mindazonáltal a társaságoknak különböző eljárások keretében – pl. igazolási kérelem, önellenőrzési pótlék csökkentése iránti kérelem előterjesztése vagy szankciókkal szembeni jogorvoslati eljárás, illetve fizetés könnyítési eljárás megindítása útján – van lehetőségük a jogkövetkezmények alóli kimentésre vagy a szankciók mérséklésére.

A tapasztalatok szerint a NAV ezekben az eljárásokban támogató, ha figyelünk a részletekre, azaz a megfelelő eljárásban és annak feltételrendszere mentén történik meg a kimentés. Fontos, hogy a kérelmek és jogorvoslati beadványok benyújtásakor csak egy lehetőségünk van, elsőre kell azonosítani azt az indokot, amelyre a NAV pozitívan tud reagálni. Ugyanis nem minden megalapozottnak vélt mulasztási ok vezethet a szankciók alóli kimentéshez.

Hozzáértő segítséggel azonban sikerrel menthető ki a mulasztás vagy érhető el fizetési kedvezmény - többek között - az alábbi módokon.

Igazolási kérelem

Igazolási kérelem benyújtásakor figyelnünk kell arra, hogy az a bevallási határidő elmulasztása esetén a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 15 napon belül, míg egyéb esetekben 45 napon belül terjeszthető elő, a bevallás vagy az egyéb cselekmény egyidejű pótlásával. A kimentés alapjául pedig a NAV – a szankció típusától függően –, a legtöbb esetben csak önhibán kívüli okot vagy elháríthatatlan külső okot fogad el. Ennek pedig például nem felel meg egy új számlázó program bevezetésére vagy egy korábbi külsős könyvelő felhatalmazás nélküli eljárására visszavezethető mulasztás. Az igazolási kérelem sikeressége érdekében tehát elöljáróban érdemes áttekinteni, hogy az adott probléma önhibán kívüli ok-e és mit ért egyáltalán a NAV önhiba alatt.

Szankciót kiszabó határozattal szembeni fellebbezés

Amennyiben igazolási kérelemmel valamely oknál fogva nem tudunk élni, úgy lehetőségünk van a szankciót (pl. adóbírságot, mulasztási bírságot, késedelmi pótlékot) kiszabó határozattal szemben fellebbezést benyújtani, kérve a szankció(k) mérséklését vagy elengedését. Ehhez azonban az kell, hogy a mulasztás kivételes méltánylást érdemlő körülményre(ekre) legyen visszavezethető. Ennek fennállását az eset összes körülményének (különösen a társaság adózási gyakorlatának, általános jogkövetési hajlandóságának, jogellenes magatartása súlyának, gyakoriságának) bemutatásával tudjuk alátámasztani. Egy jól felépített érveléssel akár az érintett szankció(k) teljes elengedése is elérhető. A szankciók mérséklését abban az esetben is kérhetjük, ha egyébként egy adóellenőrzés eredményeként a megállapított adóhiányt nem vitatjuk.

Fizetési könnyítés: részletfizetés, fizetési halasztás

Bizonyos adóterhek esetében részletfizetést (akár 24 havit) vagy fizetési halasztást (pl. fél év halasztást) is sikerrel kérhetünk, ha az adóhatóság számos kérdésére adott válaszaink által be tudjuk mutatni, hogy átmeneti jellegű a fizetési nehézség és kialakulása nem róható fel a számunkra, vagy annak elkerülése érdekében mindent megtettünk. Például egy új adónem bevezetésére, illetve a vevőink fizetési hajlandóságának hiányára visszavezethető fizetési nehézség – többek között – megfelelő hivatkozási alapul tud szolgálni. Az adóhatóság tapasztalataink szerint a fizetési halasztást, a részletfizetést – vagy ezek kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést –, megfelelő kérelemre, akár pótlékmentesen is engedélyezi.

Adóelőleg mérséklési lehetőség

Az adóelőlegek (pl. társasági adó-, helyi iparűzési adó előleg) esedékességének időpontjáig benyújtott kérelemben lehetőség van a társaság által bevallott adóelőleg módosítását is kérni az adóhatóságtól, ha a várható éves nettó árbevétel és ezáltal a várható adókötelezettség alacsonyabb, mint az adott évre előírt adóelőleg(ek) összege.

Önellenőrzési pótlék mérséklés

Végezetül, amennyiben magunk tárjuk fel a helytelen eljárásunkat, vagy jogkövetési vizsgálat eredményeként az adóhatóság önellenőrzésre hívja fel a társaságot, úgy jó ha tudjuk, hogy arra is van lehetőség, hogy az önellenőrzési pótlék mérséklését vagy elengedését kérjük.

Amint a fentiekben bemutatásra került, számos módja van annak, hogy társasága adóterheinek csökkentésében segítségére legyünk, így ha megtakarítással kezdené a 2024-es évet, keresse szakértőinket.

Hasznosnak találta?