white-robot

Elemzések

Folyamatfejlesztés a robotikus folyamatautomatizálás segítségével

Középpontban az értékteremtés

A robotikus folyamatautomatizálás fejlődésével egyre nagyobb igény mutatkozik a standard folyamatok azonosítása és automatizálása, valamint a feladatokat végrehajtó robotok folyamatos karbantartása iránt. Míg az ember korábban a tényleges szolgáltatásnyújtást végezte, addig most csak a kivételes eseteket kezeli. A hagyományos működési modellek és a robotok által vezérelt környezet közötti különbségekkel tisztában kell lenni.

Témakörök

Új szelek fújnak

Az elmúlt húsz évben a számítógépek számítási kapacitása rohamosan nőtt, és mára eljutottunk oda, hogy sok szabályalapú és ismétlődő feladat automatizálhatóvá vált, egyes robotok pedig megtanultak úgy gondolkodni, mintha emberi lények lennének. Ez a fejlődés vezetett el a robotikus folyamatautomatizálás (RPA) megszületéséhez, amely jó eséllyel a back office folyamatokkal kapcsolatos innováció egyik ösztönzőjévé válhat.

A cégek igyekszenek a lehető legtöbbet kihozni minden kiszervezett tevékenységből, az RPA pedig egyre nagyobb szerepet játszik ebben a folyamatban. A Deloitte kiszervezési témájú 2016-os globális felmérésének tanúsága szerint a megkérdezett cégek 75 százaléka hatékonyabban éri el a költségcsökkentési céljait az alacsonyabb munkaerőköltségű területekre történő kiszervezésnek köszönhetően, és folyamatosan újabb átalakítási lehetőségek után kutatnak.

 

Középpontban az értékteremtés, robotikus folyamatoptimalizálás

Globális kiszervezési trendek és az RPA

A kiszervezés egyre szélesebb körű elterjedésével párhuzamosan a kiszervezési modellek és módszerek egyre inkább átalakulnak, hogy alkalmazkodni tudjanak a piaci viszonyokhoz és a romboló technológiai innovációhoz. A Deloitte különböző méretű és jelentőségű, az amerikai kontinensen, Európában és Ázsiában működő cégek vezető szakértői körében végzett felmérést a globális kiszervezési piac alakulását vizsgálva. A Deloitte kiszervezési témájú 2016-os globális felmérése több mint 25 különböző szektorra terjedt ki, és különféle szakterületek (például az IT, pénzügyi és HR területek) képviselőinek megkérdezésével zajlott. Elemzésünkből kiderült, hogy a kiszervezés sok tekintetben az innováció motorja a cégek számára.

A robotikus folyamatautomatizálás területén több figyelemreméltó és fontos megállapítást is tettünk. A cégek egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a folyamatfejlesztésre, valamint arra, hogy rugalmasan tudják bővíteni vagy csökkenteni a termelést, ennek következtében pedig folyamatosan növekvő igény mutatkozik a technológiaalapú innovációra. Az RPA segítségével a már eleve standardizált folyamatok esetében is jelentős költségmegtakarítás érhető el rövid üzembe helyezési idő mellett, és ezáltal kiváló lehetőséget kínál az értékteremtésre.

Ha kíváncsi a felmérés részletes eredményeire, kérjük, látogasson el a www.deloitte.com/us/2016GOS oldalra.

Kihívások és lehetőségek

Ezek a statisztikák jól szemléltetik a robotikus folyamatautomatizálásban rejlő lehetőségeket. A kiszervezési felmérés is bizonyítja, hogy az RPA ígéretes lehetőségeket kínál az innovációs előnyök kiaknázására:

  • Költségmegtakarítás: A megkérdezett cégek 43 százaléka az innovációtól várja a szolgáltatásnyújtás költségének csökkenését. Bár a kiszervezéssel foglalkozó szolgáltatók sok esetben belföldön és külföldön eltérő áron kínálnak kiszervezési megoldásokat, mégis kijelenthető, hogy a robotok költsége a magas munkaerőköltségű országokban (például az Egyesült Államokban) foglalkoztatott dolgozók költségének nagyjából 10-20 százalékát teszi ki.
  • Precizitás: A felmérésben részt vett cégek 57 százaléka az innováció segítségével szeretné javítani a folyamatai hatékonyságát. A teljes körűen robotizált folyamatok esetében emberi beavatkozásra csak a kivételes esetek kezelésekor van szükség, ez pedig biztosítja a kiegyensúlyozott minőséget.
  • Hatékonyságnövelés: A kiszervezési felmérésben megkérdezett cégek 20 százaléka az időhatékonyságot jelölte meg az egyik fejlesztendő területként. A robotok a nap 24 órájában, az év 365 napján folyamatosan képesek dolgozni, és olyan rutinjellegű, unalmas feladatokat is elvégeznek, amelyeket a dolgozók gyakran demoralizálónak tartanak. A robotok a ciklusidővel és a kapacitással kapcsolatos problémák kezelésére is alkalmasak, és a lemorzsolódás problémájára is megoldást jelenthetnek.
  • Időhatékonyság: Az ERP és BPMS rendszerek megvalósítása időigényes folyamat, a robotmunkaerőt viszont akár néhány hét alatt is üzembe lehet helyezni – és ha a rendszer már működik, akkor az új folyamatok alig néhány nap alatt kialakíthatók. Az implementáció gyorsasága az RPA egyik nagy előnye a hagyományos megközelítésekkel szemben.
  • Skálázhatóság: A robotmunkaerő rendkívül rugalmas és jól skálázható. Miután a folyamat ki lett fejlesztve, bármikor bármennyi robot üzembe helyezhető, ahogy épp a szükség hozza.

Ez persze nem jelenti azt, hogy az RPA-nak csak előnyei vannak, és nem jár kihívásokkal. Az implementáció komoly kihívásokat tartogathat, de előrelátó tervezéssel ezek a nehézségek minimalizálhatók, illetve kiküszöbölhetők.

  • Biztonság: A cégek rendszerint nem rendelkeznek olyan konkrét informatikai és biztonsági szabályzattal, amelyet az implementáció megkövetel. Minden érdekelt számára megnyugtató módon szabályozni kell olyan kérdéseket, mint hogy robotok adnak jóváhagyást robotoknak, vagy robotok is kaphatnak felhasználói azonosítókat.
  • Kifejleszteni vagy megvásárolni? Az automatizálás kapcsán a cégeknek meg kell hozniuk egy fontos döntést: maguk fejlesztik-e ki a robotikai megoldásokat, vagy megvásárolják-e azokat. Ha a vásárlás mellett döntenek, akkor figyelembe kell venniük a szolgáltatók meglévő kapacitásait, valamint azt, hogy adott esetben milyen külső szolgáltatókkal kell még leszerződniük az ilyen jellegű szolgáltatások igénybevételéhez.
  • Az eredményesség mérése: Az RPA hatékonyságának mérése továbbra is komoly kihívást jelent, hiszen nincsenek erre szolgáló mérőszámok. Ahhoz, hogy a robotikus folyamatautomatizálás széles körben elterjedhessen, ki kell dolgozni a megfelelő mérőszámokat, és nyomon kell követni azok alakulását, mivel csak így állapítható meg, hogy az automatizálás sikeres volt-e, vagy sem.ű

Ezek az implementációs kihívások nagyon is leküzdhetők, és nem szabad, hogy az RPA terjedésének útjába álljanak, hiszen ez a technológia új utakat nyithat meg a cégek és szolgáltatók előtt, sőt gyakran gyökeres átalakulást is eredményez a cégeken belül.

Forduljanak hozzánk bizalommal

Az RPA jelenti a jövőt, és az elkövetkezendő években várhatóan a legjelentősebb trend lesz a kiszervezés területén. A kiszervezési szolgáltatások igénybevevői számára az lehet a cél, hogy a lehető legtöbbet kihozzák az RPA-ból, egyrészt jól átgondolt szerződéskötéssel, másrészt az implementáció folyamatos felügyelete révén – a szolgáltatóknak pedig tisztában kell lenniük azzal, hogy a robotikus folyamatautomatizálásnak milyen kihatásai vannak a jelenleg alkalmazott működési modellekre, és alkalmazkodniuk kell az ügyfelek megváltozott igényeihez.

Ahhoz, hogy ki lehessen aknázni az RPA-ban rejlő innovációs lehetőségeket, egyaránt szükség van stratégiára, vízióra és tapasztalatra. Ha jobban meg szeretnék ismerni az átalakulóban lévő globális kiszervezési piacot, mérsékelni kívánják a kockázataikat, és szeretnék kihasználni a kínálkozó lehetőségeket, vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Hasznosnak találta?