safe

Elemzések

Közép- és Kelet-európai banki akvizíciós felmérés 2019

Fellendül a régiós banki konszolidáció

A felmérésről

A 15 Közép- és Kelet-európai és balti ország nemteljesítő hitel-piacáról készített tanulmányunk (NPL) sikerét látva, tavaly úgy határoztunk, hogy bemutatunk egy új tanulmányt a banki fúziók és felvásárlások dinamikájáról ugyanerre a régióra nézve, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Szerbia, Ukrajna, Bosznia és Hercegovina, Albánia valamint Észtország, Lettország és Litvánia piacait megvizsgálva. A piac tavalyi pozitív visszajelzései alapján idén elkészítettük a tanulmányunk második kiadását.

A Közép- és Kelet-európai és balti térség bankszektorának teljesítménye továbbra is biztató. Stabil tőkemegfelelési mutatók jellemezték a 15 ország bankpiacait (átlagosan 20% fölött), míg a nem teljesítő hitelek aránya és mértéke tovább csökkent. A bankszektor jövedelmezősége számos országban különösen magas, történelmi szintre emelkedett, a sajáttőke-arányos nyereség átlagosan 11% volt és mind a 15 ország bankszektora pozitív eredménnyel zárta a tavalyi évet. Ezen pozitív tendenciákat jelentősen támogatta a stabil gazdasági növekedés – a tényleges GDP növekedés 2018-ben 3,9%-os volt –, a javuló munkaerőpiaci körülmények és az intenzív hitelezési tevékenység.

A folyamatos digitális átalakulás mellett a bankszektorban tapasztalható másik meghatározó tendencia a bankpiaci konszolidáció, amelyet az eladási oldalon az alapvető stratégiai fókuszba nem illeszkedő egységek értékesítése irányított; a vételi oldalon pedig az akvizíciók révén a méretgazdaságosság és hatékonyság növelése volt a cél. Számos régiós bankpiacon tapasztalható az alacsony piaci részesedésű bankok magas részaránya, amely megnehezíti a hatékony méretgazdaságosság kiaknázását. A gazdaság várható lassulása nagyobb nyomást helyez az alacsonyabb hatékonysággal működő bankokra, a tranzakciók növekvő számának köszönhetően a konszolidációs trend felgyorsulni látszik. A régiós banki tranzakciós piac aktív szakértői résztvevőjeként azt tapasztaljuk, hogy mind az eladói, mind a vevői oldalon megvan a stabil tranzakciós elképzelés és a felvásárlók jelentős pénzügyi tartalékokkal rendelkeznek. A fentiek tükrében a Közép- és Kelet-európai banki piacon további tranzakciós aktivitás növekedés várható. 

Közép-kelet-európai banki akvizíciós felmérés 2019

A felmérés főbb megállapításai:

 • 2018-ban a bankszektorok tőkemegfelelése átlagos 20%-os értékekkel stabil maradt a 15 vizsgált országban.
 • Az eszközök minősége a korábbi években jelentősen javult és 2018-ban tovább fejlődött a stabil makrogazdasági körülmények hatására a csökkenő NPL rátáknak, illetve a hitelportfolió értékesítéseken keresztül történő aktív portfóliótisztításnak köszönhetően. 2018-ban a 15 elemzett bankszektor átlagos nem teljesítő hiteleinek aránya 7,9% volt, 0,6%-kal alacsonyabb, mint 2017-ben.
 • A jövedelmezőség több országban különösen magas, történelmi szintre emelkedett, a sajáttőke-arányos nyereség átlagosan 11% volt és mind a 15 ország bankszektora pozitív eredménnyel zárta a tavalyi évet.
 • A Közép- és Kelet-európai és balti bankszektorok mérsékelten koncentráltak; nemzetközi viszonylatban számos alul koncentrált piaccal, amelyek esetén további konszolidáció várható.
 • A 15 régiós ország bankpiacain a 2017-es mélypont után, 2018–2019-ben nőtt a fúzióknak és felvásárlásoknak köszönhető tranzakciós aktivitás. 2019-ben 15 tranzakció történt a régiós piacon, amelyből szeptember végéig 8 lezárult, 2018-ban pedig 16 tranzakció volt megfigyelhető a régióban.
 • Az elmúlt 2-3 év alacsonyabb tranzakciós aktivitásának fő okai a stabil makrogazdasági környezetnek köszönhető alacsonyabb jövedelmezőségi nyomás, az élénk hitelezési tevékenység és a jövedelmezőség javulására való törekedés voltak. Ezen okoknak köszönhetően a bankszektori fúziós és felvásárlási igény elhalasztódott számos meghatározó szereplőnél.
 • A Közép- és Kelet-európai bankpiacon számos bank 1%, illetve 3% alatti piaci részesedéssel rendelkezik. Ezen intézmények hosszútávon fenntartható jövedelmező működése kérdésessé válik, különösen a folyamatban lévő működési hatékonyságra és digitalizációra koncentráló felvásárlási aktivitásnak köszönhetően.
  A tranzakciók számát tekintve a régiós banki fúziók és felvásárlások legaktívabb piacai a Közép- és Kelet-európai régióban 2015 és 2019 szeptembere között Ukrajna (14 tranzakció), Szerbia (11), Lengyelország (10), Románia (10), és Magyarország (8) voltak.
 • A régióban a legaktívabb felvásárló a magyar OTP Bank volt (8 tranzakcióval), amelyet a lengyel állam követ, 2015 óta 4 felvásárlást hajtott végre a PZU-n és az Alior Bankon keresztül.
 • A legaktívabb eladók a régióban a Société Générale (6 tranzakció), a Raiffeisen (5 tranzakció) és a görög bankok voltak: a Piraeus Bank, a National Bank of Greece, az Alpha Bank és az Eurobank együttesen 12 bankot adtak el 2015 és 2019 szeptembere között.

Számos nemrégiben létrejött ügyletet közelről végig követve azt tapasztaltuk, hogy mind az eladói, mind a vevői oldalnak megvannak a konkrét elképzelései. A felvásárlók jelentős pénzügyi tartalékokkal rendelkeznek, míg egyes eladók tisztában vannak a jövőbeli piaci korlátjaikkal és a méltányos áru tranzakciókra törekednek. A korábbiakban részletezett dinamikák tükrében a Közép- és Kelet-európai banki fúziós és felvásárlási piacon az elkövetkező időben is stabil tranzakciós aktivitás várható.

- Bíró Balázs, Partner, Regionális FSI üzletág vezetője, Pénzügyi tanácsadási szolgáltatások

Korábbi tanulmányunk

Hasznosnak találta?