Kitekintések

Kockázatok és kihívások napjainkban

A befektetéskezelési szektor kilátásai

Öt év telt el a gazdasági válság csúcspontja óta, ennyi idő alatt pedig már jól látható, hogy a válságot követően hogyan alakult át a kockázatkezelési gyakorlat. Ennek alaposabb megértéséhez azonban meg kell vizsgálnunk, hogy milyen jellegű kockázatok kerültek előtérbe napjainkra, továbbá azt is, hogy a befektetéskezelési szektor hogyan reagál ezekre az új típusú kockázatokra.

 

Annak érdekében, hogy az említett kérdésekre választ kaphassunk, a Deloitte nemrégiben elkészítette a pénzügyi szolgáltató cégek körében lebonyolított globális kockázatkezelési felmérés nyolcadik kiadását, amely az egyik legátfogóbb tanulmány ezen a területen. A felmérésben a világ minden tájáról 86 pénzintézet vett részt, amelyek összesített eszközértéke a 18 ezer milliárd USD-t is meghaladja. Bár a 86 megkeresett cég fele önálló befektetéskezelő cégnek vagy nagyobb, integrált pénzintézet befektetéskezelőnek vallotta magát, a felmérés eredményeit a befektetéskezelési szektor szempontjából vizsgáljuk.

A befektetéskezelők - a tágabb pénzügy szolgáltató szektorban tevékenykedő hasonló cégekhez hasonlóan - arra törekszenek, hogy megtalálják a kockázatok kezelésének idő- és erőforrás-gazdálkodás szempontjából leghatékonyabb eszközeit. Ez ugyanúgy érvényes a hosszú idő óta fennálló kockázatokra, mint azokra, amelyek jelentősége az elmúlt időszakban nőtt meg igazán. A felmérés során vizsgált több mint két tucat kockázattípus közül három olyan új területet azonosítottunk, amelyek kapcsán a befektetéskezelők elismerték, hogy van még mit javítani a kockázatkezelési megközelítésükön, ha ezeket a kockázatokat hatékonyan akarják kezelni:

  • Modellezési kockázat
  • Kiberbiztonság és adatvédelem
  • Üzletfolytonosság

A befektetéskezelő cégeket fenyegető újkeletű kockázatok mellett a jelentés számos olyan kihívást és egyéb tényezőt is ismertet, amelyek megnehezítik a kockázatok hatékony kezelését. Ezek a kihívások az alábbi területeken jelentkeznek:

  • Adatkezelés és technológia
  • Erőforrás-kezelés
  • Szolgáltatók felügyelete

Bármilyen módszerrel kezelik is a pénzügyi szolgáltatók a kockázataikat, a felmérésünk eredményei arról tanúskodnak, hogy napjainkban sokkal fegyelmezettebben állnak hozzá a kockázatkezeléshez, és egyre inkább a technológiai eszközöktől és a korszerű adatkezelési megoldásoktól várják a hatékonyságnövekedést. A felmérés arra is rávilágít, hogy a cégeknek van még hova fejlődniük mind az újabban felmerülő kockázatok kezelése, mind pedig a hagyományos kockázatkezelési megközelítések alkalmazását megnehezítő kihívások terén.

Kockázatok és kihívások napjainkban
Hasznosnak találta?