2018 global blockchain survey with a pintch of CEE insight

Elemzések

Elérkezett a blockchain ideje?  

Globális blockchain felmérési eredmények KKE részletekkel – 2018

A Deloitte hét országra és kilenc iparágra kiterjedő, 1.000 blockchainben járatos vezető bevonásával készült globális felmérése adja a legpontosabb képet arról, hogy merre tart a blockchain technológia. A globális felmérés eredményeinek kiegészítéséül kelet-közép európai országokban is végeztünk nem reprezentatív felmérést.

Jóllehet még nem érte el népszerűsége csúcsát, a blockchain minden egyes nappal közelebb kerül a nagy áttöréshez. Az Egyesült Államokban és egyes nyugat-európai országokban a fókusz már a technológia megismeréséről egyre inkább a gyakorlati üzleti alkalmazhatóság azonosítása felé tolódik. A felmérésben részt vevő, a technológiát kiválóan ismerő globális cégvezetők pragmatikusan állnak a kérdéshez, és készek arra, hogy a következő év során komoly lépéseket tegyenek.

Jóllehet még nem érte el népszerűsége csúcsát, a blockchain minden egyes nappal közelebb kerül a nagy áttöréshez.

Az Egyesült Államokban és egyes nyugat-európai országokban a fókusz már a technológia megismeréséről egyre inkább a gyakorlati üzleti alkalmazhatóság azonosítása felé tolódik. A felmérésben részt vevő, a technológiát kiválóan ismerő globális cégvezetők pragmatikusan állnak a kérdéshez, és készek arra, hogy a következő év során komoly lépéseket tegyenek.

A blockchain alkalmazása a KKE és EMEA régiókban is kezdeti szakaszban jár, bár eltérő az ütem a különböző szektorokban. Összességében azonban sokat várnak a blockchaintől az üzleti működés átalakítása terén.  

Blockchain napjainkban

Globálisan úgy látjuk, hogy a blockchain fordulóponthoz érkezett: a fókusz már az ún. „blockchain turizmus” felől, a technológia megismeréséről egyre inkább a gyakorlati üzleti alkalmazhatóság azonosítása felé tolódik. Ez különösen igaz a „digitális vállalkozásokra”, míg a hagyományos vállalatok egyelőre még azon dolgoznak, hogy a digitális világot hogyan illesszék meglévő működésükbe és eljárásaikba. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy a hagyományos vállalatok is a korábbinál több erőforrást szánnak a blockchainre a nagyobb hatékonyság, új üzleti modellek és árbevételforrások érdekében.

A hagyományos cégeket képviselő válaszadók érdeklődése ellenére a globális minta csaknem 39%-a szerint a blockchain túl van „hájpolva”. Az Egyesült Államokban ez a szám magasabb: a válaszadók 44%-a túlértékeltnek látja a blockchaint, míg 2016-ban ez az arány csak 34% volt a Deloitte felmérése szerint. Önmagukban ezek a számok arra utalhatnának, hogy a blockchain a rossz irányba halad, de mi inkább úgy gondoljuk, hogy elmozdulás történt a blockchain támogatói között a pragmatikusok irányába.

A kelet-közép európai régióban a válaszadók több mint fele úgy véli, hogy az egész blockchain történetet „túlhájpolták”, de 45%-uk egyben azt is gondolja, hogy ez a technológia áttörést hoz az iparágban, és cégük komoly versenypiaci hátrányba kerülhet, ha nem alkalmazza. Elsősorban az energia és a technológia/média/telekommunikációs iparágak tartják kockázatosnak
figyelmen kívül hagyni a blockchaint, de a megkérdezettek 42%-a a pénzügyi szektorban is osztotta ezt a véleményt.

A pénzügyi szolgáltatási szektor volt az egyik első iparág, amely felfedezte a blockchain lehetőségeit, és egyben az, amelyikre a legkomolyabb hatással lehet. A felmérésből az is kiderül, hogy a résztvevők több mint egyharmada (38%) a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozik. A pénzügyi válságból való kilábalás után a bankoknak szembe kell nézniük az innováció jelentette kihívásokkal, a gyorsan változó ügyféligényekkel, és a Fintech cégek jelentette fenyegetésekkel és lehetőségekkel. Az új trendeknek megfelelően a blockchain egyrészt aktualitássá válik, másrészt a pénzügyi szolgáltatási szektor is túlhájpoltnak találja, és a válaszadók többsége szerint az új technológia releváns ugyan a terület számára, de nem forgatja fel a piacot. Egy negyedük már részt is vett konzorciumokban, hogy más szereplőkkel közösen felderítsék a blockchain gyakorlati felhasználhatóságát.

Magyarország és egyben egész Kelet-Közép-Európa le van maradva pár lépéssel az Egyesült Államok és Nyugat-Európa mögött a blockchain alkalmazásában: inkább kivárnak, és meglátják, hol hasznosítható leginkább. A lehetőségek és a világban eddig megvalósított megoldások ígéretesek. Elsősorban nem a technológia mélységeit, hanem a blockchain üzleti felhasználásának módját, a felhasználás eseteit és a meglévő problémákra adott választ kell a cégvezetőknek megérteni ahhoz, hogy szélesebb körben tovább tudjon terjedni.

Marton Károly, a Deloitte Blockchain alapú üzleti megoldásokért felelős vezető menedzsere.

A KKE régiós felmérés online készült tíz országra kiterjedően 2018. október 12. és november 9. között: Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária.

A válaszadók hat iparágat képviseltek, a többség a pénzügyi szolgáltatások szektorból (34%), az energiaiparból (25%) és a fogyasztói termékek és gyártás területéről érkezett (23%),
és többnyire felsővezetőkből áll és döntési helyzetben lévő menedzserekből a pénzügyi (38%), IT (24%), stratégia (11%) vagy innováció (10%) területéről.

Globális Blockchain Felmérés 2018

Töltse le a jelentést (PDF)

Elképzelések vs. tettek

A blockchain összetett technológia, amely pénzügyi műveleteket vagy egészségügyi adatokat tud tárolni, de akár az áruk, információ és kifizetések mozgását is képes követni az értékesítési láncban. Ez azt jelenti, hogy puszta technológián kívül inkább üzleti megoldásról van szó.

Fontos ezt érteni ahhoz, hogy lássuk a különbséget aközött, hogy hogyan viszonyulnak a hagyományos cégek és hogyan a digitális társaik a blockchainhez. A hagyományos cégek, mint például a pénzintézetek vagy a hagyományos üzleteket üzemeltető kereskedő cégek esetén változás észlelhető – egyre gyakorlatiasabban fordulnak az úttörő üzleti megoldások felé.

Az Egyesült Államokban csak 18% értett egyet azzal a feltevéssel, hogy a blockchain „csak egy adatbázis a pénz nyilvántartására”, amely aligha alkalmazható a pénzügyi szektoron kívül, míg Franciaországban és az Egyesült Királyságban ez az arány 61%. Kelet-Közép-Európában azonban a válaszadók kétharmada úgy véli, hogy a blockchain, sokkal több mindenre használható technológia, nem csak egy új fizetési megoldás

alapja, és számos iparágra lesz hatással a pénzügyi szektoron kívül.

A vezetők azonban még mindig nehezen látják be, hogy a blockchain alapvető változást hoz az üzleti életbe. Ez segít megmagyarázni azt a jelenséget, hogy míg a globális felmérésben részt vettek többsége (74%) szerint a blockchain technológia üzleti felhasználása elengedhetetlen, csak 34% válaszolta, hogy a társaság valamilyen módon már megkezdte az alkalmazást.

A KKE régióban a megkérdezetteknek csak 8%-a véli úgy, hogy a blockchain nem lesz releváns cége számára, de majdnem 30% bizonytalan a kérdést illetően.

A résztvevők majdnem kétharmada gondolja, hogy releváns lesz számukra a blockchain, de csak egyharmad mondja, hogy az új technológia alkalmazása alapjaiban változtatja meg a vállalatot és ezért prioritást élvez.

Ami az iparágakat illeti, legtöbbjük szerint fontos ugyan a blockchain, de számukra nem stratégiai jelentőségű, kivéve a Technológia/Média/Telekommunikációs szektort, ahol a technológia lényeges, hiszen felgyorsíthatja működésüket.

Globális Blockchain Felmérés 2018

Töltse le a jelentést (PDF)

Jelenlegi vs. jövőbeli helyzet

Globális felmérésünk adatai azt mutatják, hogy a korai alkalmazók jelentős hányada (59%) hisz a blockchainben, valamint abban, hogy az képes az adott iparágat, és a gazdaság egészét felforgatni és forradalmasítani. A válaszadók szerint az a gond, hogy bármennyi szó is esik a blockchain kínálta lehetőségekről, még mindig nagyon kevés a gyakorlati megvalósítás, amely alátámasztaná a hitet.

A Kelet-Közép-Európában megkérdezettek 76%-a azon a véleményen van, hogy a blockchain széles körben el fog terjedni, de csak 27% tervezi, hogy a meglévő rendszert részben vagy egészben helyettesítse az új technológián alapuló újításokkal.

A legtöbb megkérdezett a KKE régióban nem fektetett még a blockchain technológiába, és csak egyharmaduk számolt be befektetésről a területen. Ezeknek a befektetéseknek háromnegyede 200.000 EUR alatt maradt, de voltak olyan válaszadók, akik 2 millió eurónál is nagyobb befektetésekről számoltak be a területen. Ez utóbbiak jellemzően a pénzügyi szolgáltatási szektorban, és a technológia/média/telekommunikációs szektorban fordulnak elő jellemzően, bár a fogyasztói termékek és gyártás terén, illetve az energiaiparban is voltak jelentős kiadások.

A kelet-közép európai résztvevők szerint az új üzleti modellek és bevételi források jelentik a a technológia legfőbb előnyét, de a nagyobb biztonság és alacsonyabb kockázat szintén lényeges. A megkérdezetteknek csupán 4%-a mondta, hogy a blockchain nem hoz újat a meglévő technológiához képest. 60% úgy véli, hogy a blockchain alapú megoldások biztonságosabbak, mint a hagyományosak.

A KKE régióban a blockchain felhasználása elsősorban a digitális rögzítésre és fizetési megoldásokra korlátozódik, de már készülőben van a digitális azonosítás és ellátási lánc nyomon követhetőség kialakítása. A meglévő felhasználási módoknak csak 10%-a célozza a digitális valutákat. A magán blockchain megoldások a legnépszerűbbek a felméréssel érintett minden területen, de a pénzügyi szolgáltatási és a Technológia/Média/Telekommunikációs szektorok nyitottak a nyilvános megoldásokra is.

A kelet-közép-európai vállalatok blockchainnel kapcsolatos befektetései elsősorban tanácsadói díjakat és HR befektetéseket jelentenek a blockchainnel kapcsolatos képességek megszerzésére. Vannak olyan vállalatok, amelyek front- és back-end megoldásokat alakítanak ki a blockchain technológia alapján, másoknak pedig folyamatban vannak a jelenlegi rendszer helyettesítésére irányuló projektjei.

Ami a következő naptári évre tervezett befektetéseket illeti, a KKE régióban a trendek hasonlóak az elmúlt évekhez. A válaszadók több mint fele nem tervezi vagy még nem döntött a blockchainbe való befektetésről, de néhányan úgy nyilatkoztak, hogy a következő naptári évben jelentős befektetést terveznek.

A KEE régiós résztvevők csaknem 30%-a mondta, hogy 2019-ben legalább 100.000 eurót tervez a technológiába fektetni, és vannak komoly piaci szereplők, akik akár 200.000 és 2 millió EUR közötti összeget is áldoznának az újításra. Vannak új szereplők is a régióban, akik csak most ismerkednek a technológiával, de egyelőre kis lépésekben, 100.000 eurónál kisebb összegekkel.

A blockchain tudással rendelkezőkre leginkább a Technológia/Média/Telekommunikációs szektorban és az energiaiparban lesz szükség, és egyben ezek azok a területek, amelyek leginkább készek blockchain alapú megoldásba fektetni. Az állami vállalatok a KKE régióban inkább külső szakértőket vonnának be, és nem tervezik, hogy lecserélik a meglévő rendszereket.

Korlátozók vs. ösztönzők

A közvéleménnyel a korai alkalmazók, pl. a kriptovalutákkal kereskedők ismertették meg a blockchain fogalmát. A fokozódó népszerűség ellenére azonban sokan szkeptikusak maradtak, és úgy vélik, hogy a blockchain egy túlhájpolt jelenség a változékony és szabályozatlan pénzügyi piacon. Kezdenek belefáradni a blockchain kínálta lehetőségek állandó kommunikálásába, míg a valódi előnyök még váratnak magukra.

Ami a külső influenszereket illeti, a KEE felmérés válaszadóinak többsége (41%) azt mondta, hogy külső tényező nem játszik szerepei a blockchain alkalmazásával kapcsolatos döntéseiben. A megkérdezettek másik fele a vásárlókat (28%), partnereket (27%), szállítókat (21%) és piaci elemzőket (13%) nevezte meg külső véleményformálóként, akik hatással vannak a blockchain technológiát érintő döntésekre.

Globálisan, iparági szinten konzorciumok alakulnak a blockchain iparági felhasználásának felderítésére. A viszontbiztosítás terén a B3i – amely 14 biztosítótársaságot tömörít – megoldásokat fejleszt tagjai számára. A globális pénzügyi szolgáltatások konzorciuma, az R3 jelentős fejlesztési platformmal rendelkezik Londonban, míg számos bank a Digital Trade Chain konzorciumot hozta létre egy alkalmas megoldás kialakítására. Norvégiában a DNV GL tavaly megvalósított egy üzleti minősítési megoldást, Franciaországban pedig egy vagyonkezelői konzorcium létrehozta az Iznes nevű blockchain alapú platformot.

A KKE régióban a válaszadók csaknem kétharmada jelenleg bizonytalan azt illetően, hogy részt venne-e versenytársaival egy konzorciumban egy blockchain alapú szolgáltatás fejlesztése érdekében. 13% máris tagja formális együttműködéseknek blockchain alapú megoldások fejlesztésére, míg mások a technológia/média/telekommunikációs szektorban jelenleg gondolkodnak az együttműködés lehetőségén.

A globális elterjedés ütemét számos tényező befolyásolja:

  • A kriptovaluták rossz hírneve nem kedvez a befektetési döntéseknek és igazgatósági szinten aggodalomra ad okot.
  • A gyakorlatba helyezéshez szükséges szabályozási keret, törvénykezés és iparági standardok kialakításának lassú tempója
  • Blockchainben jártas szakértők hiánya
  • Konzorciumok irányításával kapcsolatos problémák

A felmérés alapján a kelet-közép-európai üzleti világban a blockchain nem tartozik a prioritások közé. A bevezetés lépéseit a szakképzett munkaerő hiánya, és szabályozói kérdések is nehezítik, és a válaszadóknak csak 1%-a gondolja, hogy a technológiába való befektetésnek nincsen akadálya.

Ami a versenytársak blockchainre való felkészültségét illeti, a KKE régiós válaszadók negyede vezetőnek tekinti magát a területen (22%), és további 23% mondja, hogy vállalata gyors követő. A Technológia/Média/Telekommunikációs szektor szereplői a legmagabiztosabbak: több mint 40%-uk ítéli úgy, hogy jól áll a blockchain bevezetésének versenyében.

Kiindulópont

A Deloitte 2016-os globális felmérésének eredményei arra engedtek következtetni, hogy a blockchain bevezetése – és gyakorlati alkalmazása – gyorsabban kellett volna, hogy történjen, mint amit eddig 2018-ban tapasztaltunk. De még így is, hogy a vártnál mérsékeltebb ütemben terjed, a blockchain mindenképpen ígéretes megoldás.

Kelet-Közép-Európa pár lépéssel le van maradva az Egyesült Államok és Nyugat-Európa mögött a blockchain alkalmazásában: inkább kivár, és meglátja merre dől el a dolog. A lehetőségek azonban ígéretesek. Úgy látjuk, hogy a blockchain teljesen új információcserét tesz lehetővé az iparágakon belül, és közöttük is.

Az egyetlen komoly hiba, amit el lehet követni a blockchainnel kapcsolatban az az, ha nem teszünk semmit. Még ha egyelőre nincs is igazán komoly üzleti jogosultsága, úgy véljük, hogy a cégeknek nyomon kell követniük a blockchain alakulását, hogy ha úgy adódik, élni tudjanak a lehetőséggel.