PSD 2 lehetőségek

Elemzések

Lehetőségek a PSD2 kapcsán

Pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv

Az EU pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályainak alkalmazása a mindennapi banki gyakorlatban eddig jogszabályi megfelelési kérdéseket vetett fel. A módosított pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv nyomán azonban kivételes üzleti lehetőséget jelent. Hadd mutassuk be a PSD2-t!

Az EU új pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó irányelvét 2018. január 13-án emelik a nemzeti joganyagokba, és teljes egészében helyettesíti majd a most PSD-ként ismert korábbi irányelvet.

A PSD2 céljai és lehetőségei

A PSD2 célja a meglévő fogyasztói védelem növelése, illetve elsősorban a verseny és innováció elősegítése a pénzügyi szolgáltatások terén.

A PSD2 hatékonyan nyitja meg a piacot az új belépők -- harmadik feles szolgáltatók -- előtt két teljesen új szolgáltatás bevezetésével:

  • Fizetéskezdeményezési szolgáltatás - harmadik feles szolgáltatón (Fizetéskezdeményezési szolgáltatón - PISP) keresztül lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy pénzforgalmi számlájukról anélkül kezdeményezzenek fizetést, hogy bankjuk online csatornáját használnák, és
  • Számlainformációs aggregátor szolgáltatás - harmadik feles szolgáltatón (számlainformációs aggregátor szolgáltatón - AISP) keresztül összesített információt nyújt a vevő számára a különböző bankoknál vezetett pénzforgalmi számláiról.

A PSD2 hatálya alatt a bankok kénytelenek lesznek alkalmazásprogramozási interfészeken (API-n) keresztül hozzáférést biztosítani a külső szolgáltatóknak ügyfeleik pénzforgalmi adataihoz. Emiatt a pusztán megfelelésre törekvő bankoknak számolniuk kell a közvetítő esetleges kiiktatásának kockázatával. Az új szabályozást kihasználni kívánó bankok, akik szívesen vezetnek be új, értéket jelentő banki szolgáltatásokat, dönthetnek úgy, hogy AISP és/vagy PISP szerepet vállalnak.

Bank PSD2 response option
Payment Services PSD2 in practice

A PSD2 részleteit illetően az Európai Bankfelügyeleti Hatóság feladata, hogy a megvalósítás technikai standardjainak tervezetét kidolgozza (RTS), különös tekintettel a szigorú ügyfélazonosításra. Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a technikai standardok másfél éven belül hatályossá válnak, de egyelőre a jóváhagyás pontos dátuma (eredetileg 2017. január) bizonytalan a standardok véglegesítésének elhúzódása miatt.

Progress of implementation
Progress of implementation
Hasznosnak találta?