cfo insight 2

Elemzések

A CFO pozícióhoz vezető út: mi változott a nők számára 2017-ben?

CFO Insights

Mit kell másképpen csinálniuk azoknak a nőknek, akik a pénzügyi szakma csúcsára vágynak – ha egyáltalán másképp kell csinálniuk bármit is? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a CFO Insights jelenlegi kiadása.

Milyen tényezők játszanak közre abban, hogy nőként felsővezetővé válhasson valaki?

Talán ismerősen csenghetnek a következő adatok: az Egyesült Államokban a számviteli végzettséget szerzettek több mint fele nő, és a pénzügyi és könyvvizsgálói pozíciók nagyobbik hányadát is ők töltik be. Mégis, 2017 januárjában a Fortune 500-as ranglistáján mindössze 61 női CFO (12,5%), szerepelt, ami visszaesés a 2015-ös 13,8%-hoz képest.

Továbbá a legutóbbi CFO Signals™ felmérésünk alapján a nagyvállalatoknál csökkent azon nők száma, akik közvetlenül a pénzügyi vezető alatt dolgoznak, és akik közül nagy eséllyel kerülhetnek ki a jövő CFO-i. Bár a pénzügyi vezetők különböző válaszokat adtak arra a kérdésre, hogy hány közvetlen beosztottjuk van (lenti ábra) és köztük milyen a nemek aránya, a jellemző megoszlás 2014 első negyedévében 5 férfi és két nő volt, míg 2017 harmadik negyedévében 6 férfi és csupán egy nő.

A statisztikák ellenére a nők lassan, de biztosan előrébb haladtak a ranglétrán az utóbbi évtizedben. A vállalatok részéről pedig határozottan jó stratégia lehet, ha nagyobb figylemet szentelnek a gender kérdésnek, mivel a kutatások erdeményeként kiderült, hogy a vállalati teljesítmény nőtt azoknál a cégeknél, ahol női felsővezetők dolgoztak.

Milyen tényezők játszanak közre abban, hogy nőként felsővezetővé váljon valaki? És ami még érdekesebb: mit kell másképpen csinálniuk azoknak a nőknek, akik a pénzügyi szakma csúcsára vágynak – ha egyáltalán bármit másképp kell csinálniuk? Ezekkel a témakörökkel foglalkozik a CFO Insights legújabb kiadása.

Új tényezők a láthatáron?

Nehéz megmagyarázni egy egyszerű indokkal azt a tényt, hogy míg a nők magas arányban töltenek be a pályakezdő pozíciókat, vezetőként már alacsony a jelenlétük. Jelen esetben sokkal inkább több tényező együtthatásáról van szó, melyek közül kettőre szakértőink véleménye szerint nagyobb figyelmet kell fordítani, mint azelőtt.

Először is vegyük szemügyre a „tudatalatti elfogultság”-ot, azt a természetes jelenséget, amely még a jószándékú és tudatos vezetők gondolkodását is képes befolyásolni. Annak ellenére, hogy nem tudatosan cselekszünk, a napi interakciókon felül ez a jelentős döntésekre is hatással lehet, például olyanokra, hogy kit vegyünk fel, vagy kit léptessünk elő.

Számos olyan intézkedés létezik, amellyel jobban kordában tartható a jelenség. Érdemes egyszerűen feltenni a kérdést: Mi alapján alkotunk véleményt más emberekről? Párbeszédek segítségével növelhetjük a tudatosságot, megismerhetjük, hogy a tudatalatti elfogultságnak milyen hatása van gondolatainkra, döntéseinkre, és hogy hogyan tudjuk ezt hatékonyan befolyásolni. A szervezeteknek támogatniuk kell az elfogadó vezetői viselkedést a „tudatalatti elfogultság” negatív befolyásoló tényezőivel szemben.

Kutatások szerint a nők karrierjükhöz kapcsolódó attitűdje is más, mint a férfiaké, hiszen hajlamosak lemondani egy adott pozíciótól, ha úgy érzik, hogy nem felelnek meg az összes elvárásnak, és a zöld jelzésre várnak ahelyett, hogy céltudatosak lennének.

Ez a gát ugyan ledönthető, de önmagában nem jelent egyenes utat a felsővezetővé váláshoz. Még mindig ott vannak a gyakran emlegetett problémák, mint a magánélet és munka egyensúlya, a viselkedési minták, és az az egyszerű tény, hogy a Fortune 500 cégeiben véges a CFO pozíciók száma. Ezek áthidalásához a tulajdonságok és képességek különleges egyvelegére van szükség, melyeket a következőkben vizsgálunk meg közelebbről.

A sikert befolyásoló öt fő tulajdonság

A női felsővezetők karrierutját vizsgáló kutatások azonosítottak olyan közös vonásokat, amik segíthetnek a vezetővé váláshoz, nemtől függetlenül. 2009-ben a Deloitte jelentést készített azokról a problémákról, amellyel a nőknek szembesülniük kellett a pénzügyi igazgatói pozícióhoz vezető úton. A tanulmány 15 európai és amerikai nagyvállalatnál dolgozó női CFO-val készített interjút, akik öt olyan közös tulajdonságot és értéket azonosítottak, amelyek együttesen szükségesek ahhoz, hogy valaki sikeresen töltse be a pénzügyi vezető szerepét. Észrevételeik napjainkban is érvényesek:

  • Kíváncsiság: Az új ismeretek utáni vágy elengedhetetlen a szakmai fejlődéshez. A kíváncsiság, legyen az belülről fakadó vagy tanult érdeklődés, gyakran motiválja az embert újabb tapasztalatok megszerzésére. Mindez kiemelten fontos lehet a pénzügyi vezető mindennapjai során, hiszen bármikor adódhatnak váratlan kihívások.
  • Bátorság: Senkinek nem könnyű kilépni a biztonságot jelentő komfortzónából. Pedig pont erre a bátorságra van szükség a képességeink fejlesztéséhez, és még inkább ahhoz, hogy elhiggyük: meg tudjuk ugrani az utunkba kerülő kihívásokat. A bátorságéreztünk növeléséhez válasszunk egy, a komfortzónánkon kívül eső pozíciót, még ha az elsőre elérhetetlennek is tűnik. Az ilyen lehetőségek kellenek ahhoz, hogy vezetők lehessünk. Legyen az külföldi kiküldetés, vagy munka egy új pénzügyi területen, általában egyértelmű számunkra, hogy mi az, ami már a komfortérzetünk határait feszegeti. A bátorságot az jelenti, ha az ilyen helyzetekben meglátjuk a lehetőséget és azokat az előnyöket, amelyekhez a kihívásnak való megfelelés által juthatunk.
  • Kitartás: Ha a bátorság a „soha nem mondd, hogy soha” hozzáállást jelenti, akkor a kitartás a „soha ne add fel”-t. Gondoljunk úgy a kitartásra, mint arra az eszközre, mely elvezet minket a céljainkhoz, vagy mint egy képességre, amely segít, hogy készek legyünk vállalni azokat a feladatokat és felelősségeket, amelyektől eleinte idegenkedtünk. A megkérdezett nők többsége, nem csak munkájából, hanem a magánéletéből is tudott példával élni a kitartásra. Az elszántság és az eltökéltség belülről fakadó jellemvonások, de fejleszthetők.
  • Magabiztosság: Egy nagyvállalat pénzügyi vezetője az egész szervezetet képviseli a befektetők, elemzők, és más érdekeltek előtt. Éppen ezért fontos tulajdonság az önbizalom, amely a tapasztalat révén fejleszthető. A gyakorlottság kritikus tényező, különösen, ha a nyilvánosság előtt beszélünk. Keresse a lehetőségeket a felszólalásra, és ossza meg elképzeléseit. Egy, a kutatásban résztvevő női CFO elmondta, hogy sok nő hajlamos túlgondolni egy adott témát, mielőtt állást foglalna benne, vagy mielőtt meghozna egy döntést, és mindez a bizonytalanság benyomását kelti. Ezzel szemben a férfiak, sokszor megérzéseik alapján döntenek, és nem feltétlenül vannak birtokában a döntéshez szükséges információknak.
  • Etikai felelősség: Amikor vezetőként felszólalunk, elengedhetetlen, hogy ezt a jó ügy érdekében tegyük. Sokan úgy vélik, hogy a CFO az ügyvezető lelkiismerete, és ahogyan azt az egyik megkérdezett is megjegyezte, ehhez nem elég pusztán a szervezet etikai szabályzatának alapos ismerete, hanem az ember saját értékrendje is szükséges. Ha valaki hangot ad egy személyes meggyőződésnek, az valójában ezzel nem kockáztatja karrierjét, henem éppen ellenkezőleg, a kikezdhetetlen tisztesség jelét mutatja.

A soft skillek szükségessége

A fenti tulajdonságok elengedhetetlenek, hogy nőként pénzügyi vezetői pozícióba kerülhessen, de a megfelelő soft skillek elsajátítása legalább ilyen fontos. Ezeket nem lehet megtanulni az iskolapadban, tapasztalat útján fejleszthetőek ki.

  • Kommunikációs és értékesítési képességek: Már azelőtt is kiemelten fontos a tudatos és hatékony kommunikáció, hogy egy pénzügyi szakemberből CFO válna. A coaching, a médiakapcsolatok kiépítését célzó, vagy kimondottan az előadói képességek fejlesztésére irányuló tréningeken való részvétel mindenképp jó befektetés lehet. A gyakorlás révén nem csak a vállalata vízióját, jelenlegi helyzetét és kilátásait képes jobban közvetíteni a befektetői réteg felé, hanem önmagát is a kellő magabiztossággal tudja majd képviselni.
  • Megközelíthetőség és odafigyelés: A jó CFO bizalmat kelt, megközelíthető és meghallgat másokat, különösen, ha kellemetlen hírekről van szó. Ha a munkatársak nem merik megosztani az információkat, akkor előfordulhat, hogy a CFO hiányos képet kap a vállalat helyzetéről, és ezért nem is tudja a valóságnak megfelelően kezelni azt. Hogyan tud megközelíthetőbbnek tűnni? Kezdje azzal, hogy minél több ember nevét megtanulja.
  • Tárgyalástechnika és konfliktuskezelés: Ahogy az egyik megkérdezett női CFO is megjegyezte, a számvitel és pénzügy területén szerzett tapasztalatok nem feltétlenül kínálnak lehetőséget a tárgyalási készségek fejlesztésére. Ennek kiküszöbölésére elvállalt egy treasury pozíciót, hogy tapasztalatot szerezhessen a bankokkal való párbeszéd során. A konfliktuskezeléshez, -amit tekinthetünk a tárgyalási technikák egyik különleges alkategóriájának-, kreativitás szükséges, ami segíthet a szervezeten belüli érdekellentétek közötti egyensúly megteremtésében.
  • Változások elősegítése: Vezetőként úgy kell hatnunk munkatársainkra, hogy az elősegítse a változást, ahelyett hogy azt egyedül vezetnénk azt. Volt idő, mikor a CFO legfontosabb feladatai közé a jogszabályi megfelelés biztosítása és az ellenőrzés tartoztak, de a CFO-k manapság inkább a változások katalizátorai, és egyre gyakrabban vállalnak át működési feladatokat is, gyakorlatilag COO-ként tevékenykednek. Ez a kiterjedt portfolió olyan személyt kíván, aki remekül képes az embereket a kívánt cél elérése érdekben pozitívan befolyásolni.

Nincs egyetlen olyan tényező, ami önmagában magyarázná a nők létszámbeli különbségét a kezdő és a CFO pozíciók között. Az azonban egyértelmű, hogy egyre több nő pályázik a pénzügyi vezető szerepére. Az is nyilvánvaló, hogy a tehetséggondozó programok és tréningek fejleszthetik azon képességeiket, amelyek elősegítik a CFO feladatkör minél professzionálisabb betöltését. E feladat ellátáshoz minden korábbinál nagyobb szükség van a megfelelő személyes tulajdonságokra, soft skillekre, szakmai tudásra és jó üzleti érzékre. Manapság sok nő tervezi a fenti kihívásoknak megfelelően karrierjét. Amennyiben a szervezetek közvetlen és közvetett támogatással segítik törekvéseiket, várhatóan a globális vállalatok CFO-i székében több nő foglal majd helyet.

A kapcsolat ereje

A vezetővé váláshoz szükséges képességek és tapasztalatok megszerzése mindenki egyéni felelőssége, de a sikerhez mindenképpen szükség van környezetünk támogatására.

Kezdőként ne becsüljük alá annak a jelentőségét, hogy meghatározó személyekkel dolgozzunk együtt. Kulcsfontosságú lehet elnyerni egy vezérigazgató szimpátiáját vagy egy olyan felettesét, akitől sokat tanulhatunk. A kompetenciainkat nagyra tartó emberekkel ápolt szoros kapcsolat meghatározó lehet előremenetelünk szempontjából.

Szánjunk időt a szervezeten belüli és kívüli szakmai kapcsolatok kiépítésére és fenntartására, hiszen általuk bővíthetjük ismereteinket, és visszajelzést kaphatunk teljesítményünkről, valamint a problémamegoldó képességünkről.

És végül: a mentorok és támogatók szükségessége megkérdőjelezhetetlen. Gondoljunk a mentorra úgy, mint valakire, aki szembesít az igazsággal, vagy valakire, aki a megfelelő kérdésekkel segíti elő önmagunk megismerését. A szponzor egyrészt aktív résztvevője az fejlődési folyamatunknak, másrészt megismertet minket azokkal az emberekkel, akik a további előmenetelünk szempontjából kulcsfigurák lehetnek. Ha szeretne többet tudni a hatékony támogatásról, olvassa el előző cikkünket.

Hasznosnak találta?