együttműködő közösség

Elemzések

Bezárult az együttműködő közösség alkalmazásának lehetősége

Pénzügyi és biztosítási szektor

2017. szeptember 21-én az Európai Bíróság egyszerre három ügyben hozott ítéletet az együttműködő közösségekre vonatkozóan.

Az Aviva (C-605/15) és DNB Banka (C-326/15) ügyekben Kokott főtanácsnok azt javasolta, hogy az együttműködő közösséget ne lehessen határon átnyúló szolgáltatásnyújtásokra alkalmazni, továbbá foglalkozott a közösség esetleges versenytorzító hatásával, valamint azzal a kérdéssel, hogy a közösség alkalmazhat-e árrést tevékenysége végzéséhez. A Bíróság azonban mindkét ügyben alapjaiban kifogásolta a mentességi szabály alkalmazását, így ezen részletekről nem született döntés.

A Bíróság ítéletei alapján az együttműködő közösségre vonatkozó mentességi szabály csak közhasznú tevékenység végzéséhez hozzájáruló adómentes szolgáltatásnyújtások esetén alkalmazható (HÉA Irányelv 132. cikk), pénzügyi, biztosítási szolgáltatásokra (tehát a 135. cikk alapján mentes szolgáltatásokra) azonban nem, ezáltal az alkalmazási körből teljes egészében kizárja a pénzügyi intézményeket és biztosító társaságokat.

A három ítéletből összességében megállapítható, hogy az együttműködő közösségre vonatkozó mentességi szabályok alkalmazhatók az egészségügyi és oktatási szektorban, azonban a pénzügyi, biztosítási szektorban nem. Erre tekintettel számos kérdés merül fel, például, hogy várható-e jogszabályváltozás, illetve a pénzügyi / biztosítási szektorban eddig működött együttműködő közösségeknek mit kell tenniük. Mivel bizonyos tagállamokban elterjedt volt az együttműködés alkalmazása ezen szektorokban, így biztos, hogy ezen tagállamok lépései további iránymutatásul fognak szolgálni.

Tekintettel arra, hogy ezen mentességi szabály a pénzügyi intézmények, biztosító társaságok számára nem alkalmazható, javasoljuk az áfa csoport alkalmazásának megfontolását, illetve annak átgondolását, hogy amennyiben az a jelenlegi keretek között nem alkalmazható, milyen lépések lennének szükségesek a bevezetéséhez. Továbbá, javasoljuk annak vizsgálatát, hogy az együttműködő közösség hiányában milyen egyéb mentességi jogcím lehet alkalmazható. Az említett kérdések vizsgálatában örömmel nyújtunk segítséget Ügyfeleinknek.

exclamation
Hasznosnak találta?