auto villanykorte cipzar ora

Kitekintések

Közép-európai CFO Felmérés

2016

A mai gazdasági környezetben kifejezetten hasznos az üzleti magatartások és szándékok felmérése. A közép-európai Deloitte pénzügyi igazgatók körében végzett felmérése különböző iparágban működő cégek pénzügyi vezetőit kérdezte a régióban.

A közép-európai Deloitte CFO felmérése objektív képet ad a közép-európai üzleti közösségnek a régió üzleti életét befolyásoló tényezőkről. Az elemzés kiemeli a pénzügyi kilátásokat, a gazdaság bizonytalanságát, kockázatkezelést, stratégiai fókuszt, hitelek rendelkezésre állását és a fúziós és felvásárlási tevékenységet. A résztvevők őszinte válaszai hiteles betekintést engednek a közép-európai üzleti világ legnagyobb döntéshozóinak véleményébe és terveibe.

Főbb megállapítások - Magyarország

 • A magyar pénzügyi vezetők visszafogottabb gazdasági növekedést várnak 2016-ban, mint amit egy évvel korábban jósoltak.
 • Továbbra is a válaszadók közel fele (49%) növekedést vár a fúziók és felvásárlások szintjét illetően, a CFO-k csupán 4%-a számol csökkenéssel.
 • A CFO-k döntő többsége (70%) szerint továbbra sem várható hiány szakértő munkaerőből pénzügyi területen, azonban a pályakezdők kiválasztását egyre nagyobb problémának látják.
 • A magyar pénzügyi vezetők saját cégük pénzügyi kilátásait illetően a legpesszimistábbnak számítanak a régióban, ennek ellenére a bevételek és a működési nyereségráta tekintetében a közép-európai országokhoz hasonló növekedést várnak 2016-ban.
 • A hazai pénzügyi vezetők közép-európai társaikhoz viszonyítva kisebb arányban tervezik beruházási kiadásaik növelését.
 • Idén már nem a gyorsan változó jogi és adózási környezet, hanem a piaci nyomásból fakadó árcsökkentés jelenti a legkomolyabb kihívást.
 • A megkérdezettek csaknem 88%-a tervez valamilyen formában vállalati restrukturálást vagy új üzleti modell bevezetését.
Töltse le a magyar és közép-európai eredményeket egyaránt tartalmazó riportot! (PDF, 92 oldal, angol nyelven, 10 MB)

Főbb megállapítások - Közép-Európa

 • Az idei Közép-Európai CFO Bizalmi Index a Deloitte CFO felmérésének eddigi hat kiadása közül a második legmagasabb szintet mutatta.
 • Bár a Közép-Európai CFO Bizalmi Index enyhe csökkenést mutat a tavalyi évhez képest, a magas szintet a 14 országban megkérdezett több mint 550 CFO kitartóan óvatos optimizmusának tekinthetjük.
 • A közép-európai pénzügyi vezetők többsége a normálisnál magasabb, magas, vagy nagyon magas szintű külső kockázatot tapasztal.
 • A magas külső kockázati szint miatt a közép-európai CFO-k számára az elkövetkező év prioritása egyszerűen csak a jelenlegi piacokról származó árbevétel növelése.
 • A közép-európai CFO-k eltérően vélekednek a következő év további prioritásairól. Míg az országok egyik részében a vezetők az árbevételnövelő stratégiákat támogatják, másik részük a költségelőnyökre helyezi a hangsúlyt.
 • A közép-európai pénzügyi vezetők egyértelmű többsége úgy érzi, még nem jött el az idő a kockázatok vállalására. Litvániában és Lengyelországban jellemzően magasabb a kockázatviselési hajlandóság.
 • A pénzügyi vezetők az árbevétel és hatékonyság növelése terén fúziós és felvásárlási hullámra, illetve átszervezésekre számítanak.
 • Míg a legtöbb résztvevő CFO szerint nincs hiány tehetséges munkaerőben, a tapasztalt pénzügyi szakemberek számára is rengeteg lehetőség kínálkozik a régióban.
 • A GDP növekedést övező ellentétes vélekedések arra utalnak, hogy Közép-Európa két fő régiója eltérő ütemben fejlődik: egyértelmű észak/déli választóvonal húzódik Közép-Európán belül.
 • A megkérdezettek három évre kiterjedő jóslatai alapján cégük adósságszolgálatra való képességét illetően megállapíthatjuk, hogy hosszú távon a közép-európai vállalkozások fejlődést mutatnak.
Közép-európai CFO Felmérés
Hasznosnak találta?