NPL study 2019

Sajtóközlemények

Magas M&A aktivitás a pénzintézeti szektorban, továbbra is lehetőségeket kínálnak a nem teljesítő hitelpiacok

Növekvő jövedelmezőség, stabil tőkemegfelelés és az eszközállomány minőségének javulása jellemzi a közép- és kelet-európai régió és a balti térség bankszektorait, amelyet a pozitív makrogazdasági folyamatok is támogatnak. Az elmúlt időszak nagyon aktív év volt a tranzaktált nem teljesítő portfóliók tekintetében, a közeljövő azonban új irányokat tartogathat: a régió egyes országaiban csökkenhet a tranzakciós aktivitás, illetve beindulhat új portfóliótípusok adásvétele, míg a közelmúltban alacsonyabb tranzakciós aktivitást mutató országokban az értékesítés fellendülése várható.

A biztosítási szektort tekintve, a tranzakciók számának növekedésére is számítani lehet a régiós piacokon jelen lévő nagyszámú szereplő, valamint a nagy nemzetközi csoportok átrendeződése alapján, mindez egy egyre szigorodó szabályozói környezet mellett valósul majd meg – derül ki a Deloitte három, most megjelent régiós pénzintézeti piacokat vizsgáló felméréséből.

Konszolidálódik a régiós bankszektor

(Forrás: Deloitte CEE M&A Banking Study)

Növekvő jövedelmezőség, stabil tőkemegfelelés és az eszközállomány minőségének javulása jellemzi a közép- és kelet-európai régió és a balti térség bankszektorait, amelyet a pozitív makrogazdasági folyamatok is támogatnak. Az elmúlt években számottevő aktivitás volt tapasztalható a banki felvásárlások piacán a régióban, mely konszolidációs hullám a jövőben tovább erősödhet.

A bankok digitális átállása mellett a szektor másik meghatározó trendje a piaci konszolidáció, amit eladási oldalon az alapvető stratégiai fókuszba nem illeszkedő egységek értékesítése, míg a vételi oldalon az akvizíció révén elérhető méretgazdaságossági és egyéb szinergiák kiaknázása ösztönöz.

A hitelezés felfutása, a növekvő profitabilitás és javuló eszközminőség fokozatosan csökkentette azt a korábbi tranzakciós nyomást, mely a legnehezebb helyzetben lévő bankokat bizonyos egységeik eladására késztette. Azonban közép- és hosszútávon a költséghatékonyság növelése kulcsfontosságúvá válhat az éles bankpiaci versenyben, melyben a csupán 1-2 százalékos piaci részesedéssel rendelkező bankok – amelyek száma a közép- és kelet-európai térségben jelentős – várhatóan nem lesznek képesek felvenni a versenyt a vezető bankcsoportokkal. Mindez a konszolidáció felgyorsulásához és a tranzakciók számának növekedéséhez vezethet.

A régióban a legaktívabb felvásárló a magyar OTP Bank volt a vizsgált időszakban (6 tranzakcióval), a második pedig a lengyel állam, amely 2015 óta 4 közvetett felvásárlást hajtott végre.

A felmérés további megállapításai:

 • A vizsgált időszakban a bankok tőkemegfelelése mind a 12 vizsgált országban stabil volt. Az átlagos tőkemegfelelési mutató (21%) jelentősen meghaladta a szabályozói minimumot.
 • Az eszközminőség a nem teljesítő hitelek mérlegből való kivezetésének, valamint a háztartások és vállalatok javuló pénzügyi helyzetének köszönhetően jelentősen javult. A nem teljesítő hitelek átlagos aránya 2017-ben megközelítette a válság előtti szinteket.
 • A jövedelmezőség kissé növekedett, azonban az átlagos sajáttőke-arányos nyereség (10%) még mindig a válság előtti szint alatt maradt. A bankok eredményességét több országban a korábban képzett hitelezési céltartalékok feloldása is növelte.
 • A tranzakciók számát tekintve a régió legaktívabb piacai Lengyelország (9 tranzakció), valamint Magyarország, Románia és Szerbia (8) voltak.
 • A legaktívabb eladók a Raiffeisen (4 tranzakció) és a görög bankok voltak: a Piraeus Bank, a National Bank of Greece, az Alpha Bank és az Eurobank együttesen 7 bankot adtak el 2015-2018 között.

Túl a csúcson a régiós NPL piacok

(Forrás: Deloitte CEE NPL Study)

Az eszközminőségi mutatók fokozatos javulása tapasztalható a közép-kelet-európai térségben, azonban míg egyes országokban az NPL ráta 10 százalék alá csökkent, vagy a pénzügyi válság előtti szinteket közelítette meg, más térségekben továbbra is 10 százalékot meghaladó volt 2018 végén.

Tekintettel a 2015 és 2018 között lezárt jelentős volumenű NPL tranzakciókra és az ennek eredményeként fokozatosan csökkenő nem teljesítő portfoliókra, a tranzakciós aktivitás lassulása prognosztizálható a közép-kelet-európai térség több országában. A keresleti oldalon is visszafogottabb aktivitás várható, mivel a nemzetközi befektetők érdeklődése a jelenleg aktív olasz, spanyol es görög piacok felé fordult. A tranzakciós aktivitás csökkenési üteme azonban a vártnál lassabb lesz, tekintve a számos, jelenleg is folyamatban, illetve előkészületi fázisban lévő tranzakciók számát.

A nem teljesítő hitelportfóliók értékesítése tavaly is az egyik alapvető kockázatcsökkentési eszköz volt a bankszektorban. Az NPL piacok 2017-ben és 2018 első felében mérsékeltebb aktivitást mutattak a 2016-os rekord tranzakciókhoz képest, köszönhetően a bankok folyamatos nem teljesítő portfolió csökkentési törekvéseinek következtében zsugorodó NPL állományoknak.

A felmérés további megállapításai:
 • Javuló eszközminőségi mutatók
  A javuló makrogazdasági és ingatlanpiaci környezet az elmúlt évben is támogatta a régiós NPL piacok aktivitását, valamint hozzájárult a hitelezés fellendüléséhez. A gazdasági fellendülés pozitív hatással volt továbbá a vállalati és lakossági adósok pénzügyi pozícióira, javítva ezzel hitelvisszafizető képességüket, azonban erre nyomást gyakorolhat a történelmi mélypontot elérő kamatlábak várható emelkedése.
 • Konszolidációs folyamat a bankszektorban
  A térség érettebb piacain, amelyek NPL állományuk jelentős részét kezelték és fenntartható szintre csökkentették, az NPL tranzakciók csökkenésére, ezzel párhuzamosan az egyéb, nem alaptevékenységhez tartozó eszközökhöz („non-core”) – elsősorban teljesítő hitelportfoliók – kapcsolódó tranzakciók fokozatos fellendülésére lehet számítani. Ilyen piacok közé sorolhatjuk a román, magyar és szlovén NPL piacokat. Ezt erősíti a bankszektorban elindult konszolidációs folyamat, a stratégiába nem illeszkedő, valamint a méretgazdaságosság szempontjából nem fenntartható üzletágak kivonása. Vannak azonban olyan ezidáig kevésbé aktív piaci szereplők, akik a portfolió tisztítás felgyorsítása érdekében NPL portfóliókat kínálhatnak eladásra, ezért még az érett piacokon is várható néhány jelentősebb tranzakció.
 • A KKE NPL piacokat továbbra is a tőkeáttétel-csökkentésére irányuló aktivitások mozgatják
  Fellendülés várható eddig kiaknázatlan piacokon, mint például Ukrajna, Bosznia-Hercegovina és Albánia. Az ukrán piac elsősorban a számottevő vállalati NPL állománya miatt vonzó a nagy nemzetközi és régiós befektetők számára. A fizetésképtelenségi eljárást, a biztosítékok érvényesítését szabályozó jogi és adózási keretek fejlesztése azonban szükséges ahhoz, hogy ezen befektetők a piacra lépjenek. A másodlagos NPL piacok fellendülésére számítunk a közeljövőben, amit megerősítenek a már lezárt és folyamatban lévő tranzakciók a térség egyes országaiban. A régióban aktív befektetők folyamatosan alkalmazkodnak a változó piaci körülményekhez, a fedezett vállalati NPL portfoliók csökkenése és a lakossági szegmens aktivitásának növekedése következtében érdeklődésük a vegyes és lakossági jelzálog portfóliók irányába fordul.

Az elmúlt évek során tapasztalt szabályozói és felügyeleti nyomás, valamint a bankok motivációja, hogy alaptevékenységükre összpontosítsák erőforrásaikat, aktív portfoliókezeléshez vezetett, amely a régió legtöbb országában jól működő NPL piacok kialakulását segítette elő.

- mondta el Bíró Balázs, a Deloitte portfóliókezelési-tanácsadási szolgáltatások közép-európai vezetője.
 

Minden adott egy aktív tranzakciós időszakba lépéshez a biztosítói piacon

(Forrás: Deloitte CEE M&A Insurance Study)

A közép- és kelet-európai régió biztosítási szektor teljesítményét az utóbbi időben stabilitás és növekedés jellemezte: a bruttó díjbevételek jelentős mértékben növekedtek a kárkifizetések növekedése mellett is. Ezeket a pozitív tendenciákat jelentősen támogatta a gazdasági növekedés és a javuló munkaerőpiaci körülmények.

A biztosítási szektor digitális átállása mellett a szektor másik erősödő, meghatározó trendje a bankszektorhoz hasonlóan, a piaci konszolidáció, amit eladási oldalon a stratégiai újra pozícionálások miatti eladások, míg a vételi oldalon az akvizíciók általi növekedés, elérhető méretgazdaságosság és egyéb szinergiák elérése ösztönöz.

A felmérés megállapításai:
 • A vizsgált időszakban a régiós biztosítók összes bruttó díjbevétele (GWP) 12 százalékkal emelkedett a régióban éves összehasonlításban. A régió összes országa stabil növekedést tudott felmutatni, azonban a magas növekedési ütem legfőképpen a lengyel piac jelentős növekedésének köszönhető.
 • Az átlagos GWP penetráció (GWP aránya a GDP-hez) mind a 12 országban stabil maradt, átlagosan 2,5 százalék körül. Mindemelett, az egy főre jutó átlagos éves GWP 360 EUR-ra emelkedett.
 • A kárkifizetések értéke régiós szinten 17 százalékkal emelkedett 2017-ben amely főként a lengyel piac jelentős kárkifizetés növekedéseink köszönhető.
 • A nem-élet üzletág bruttó díjbevétele 16 százalékkal növekedett, míg az élet-üzletág csak 6,5 százalékkal.
 • Mind az élet és nem-élet üzletágak piaca kompetitívnek tekinthető. Jellemzően az egyes országok piacait a top 3-5 biztosító dominálja, továbbá mivel egyes nagy nemzetközi biztosítói csoportok több biztosítóval is rendelkeznek, azonos piacon, így a piac koncentráltsága ennél nagyobb mértékű is lehet.
 • A top 10 életbiztosító csoport a CEE régió élet üzletág bruttó díjbevétel 67.8 százalékával rendelkezik. Egy ilyen tipikus csoport átlagosan 4-5 országban van jelen és átlagosan 879m EUR bruttó díjbevétellel rendelkezik. A nem-élet üzletág esetében a top 10 biztosító csoport a nem-élet üzletág bruttó díjbevétel 67.8 százalékával rendelkezik szintén. Tipikusan 5-6 országban vannak jelen és az átlagosan 1.516 m EUR bruttó díjbevétellel rendelkeznek.
 • A tranzakciók számát tekintve a régió legaktívabb piacai Lengyelország (12 tranzakció), Csehország (7), Magyarország (5), Románia (5), és Szlovákia (4) voltak.

A régiós piacokon jelen lévő nagyszámú szereplő, valamint a nagy nemzetközi csoportok átrendeződése alapján, egyre szigorodó szabályozás mellett, a biztosítói tranzakciók számának növekedésére számítunk a következő időszakban.

– mondta Mérth Balázs, a Deloitte regionális pénzügyi tanácsadási üzletág pénzintézeti iparágának vezetője.
 

A felmérésekről

A Közép-kelet-európai banki akvizíciós felmérésről

A Deloitte által a banki fúziók és felvásárlások dinamikájáról készült elemzés 2015-2018 szeptembere közötti időszakra vonatkozóan vizsgálta Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Szerbia, valamint Észtország, Lettország és Litvánia bankszektorát.

Az NPL tanulmányról

Az Albániára, Balti államokra (Észtország, Lettország, Litvánia) Bosznia-Hercegovinára, Bulgáriára, Horvátországra, Csehországra, Magyarországra, Lengyelországra, Romániára, Szerbiára, Szlovákiára, Szlovéniára, Ukrajnára vonatkozó tanulmány 7. kiadásában a közép-kelet-európai nem teljesítő hitelpiacokat vizsgáljuk, friss képet nyújtva a legújabb NPL piaci trendekről, kiegészítve a portfóliókezelési-tanácsadási szolgáltatások szakértőinek véleményével.

A Közép-kelet-európai biztosítói akvizíciós felmérésről

A tanulmány a biztosítási fúziók és felvásárlások dinamikáját elemzi, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Szerbia, valamint Észtország, Lettország és Litvánia piacait megvizsgálva.A felmérésekről