NPL study 2019

Elemzések

Mi várható a csúcs után?

Továbbra is kínálnak új lehetőségeket a közép-kelet-európai nem teljesítő hitelpiacok

Az Albániára, Balti államokra (Észtország, Lettország, Litvánia) Bosznia-Hercegovinára, Bulgáriára, Horvátországra, Csehországra, Magyarországra, Lengyelországra, Romániára, Szerbiára, Szlovákiára, Szlovéniára, Ukrajnára vonatkozó tanulmányunk 7. kiadásában a közép-kelet-európai nem teljesítő hitelpiacokat vizsgáljuk, friss képet nyújtva a legújabb NPL piaci trendekről, kiegészítve a portfoliókezelési-tanácsadási szolgáltatások szakértőinek véleményével és várakozásaival.

Fő megállapítások

Az eszközminőségi mutatók fokozatos javulása tapasztalható a közép-kelet-európai térségben, a javulás mértéke azonban jelentősen eltér a régiós országok között. Míg egyes országokban az NPL ráta 10% alá csökkent vagy épp a pénzügyi válság előtti szinteket közelítette meg 2018 végére, más térségek továbbra is 10%-ot meghaladó NPL rátákkal bírnak.

A nem teljesítő hitelportfoliók értékesítése 2018-ban is az egyik alapvető kockázatcsökkentési eszköz volt a bankszektorban. A nem teljesítő hitelek piaca 2017-ben és 2018 első felében mérsékeltebb aktivitást mutatott a 2016-os rekord tranzakciókhoz képest, a bankok folyamatos nem teljesítő portfolió csökkentési törekvéseinek következtében zsugorodó NPL állományok miatt. A szűkülő kínálat erős versenyt generált a keresleti oldalon, főként azon befektetők között, akik már kiépítették követeléskezelői infrastruktúrájukat és rendelkeznek követeléskezelői tapasztalattal a régióban. A nem teljesítő hitelek értékesítése mellett a bankok jelentős nem teljesítő követelést írtak le, illetve jellemző volt a nem jogi úton történő átstrukturálási lehetőségek keresése is.

Tekintettel a 2015 és 2018 között lezárt jelentős volumenű NPL tranzakciókra és az ennek eredményeként fokozatosan csökkenő nem teljesítő portfoliókra, a tranzakciós aktivitás lassulását prognosztizáljuk a közép-kelet-európai térség több országában. A tranzakciós aktivitás csökkenési üteme azonban várhatóan lassabb lesz, mint azt korábban vártuk, tekintve a számos jelenleg is folyamatban, illetve előkészületi fázisban lévő tranzakciók számát.

Javuló eszközminőségi mutatók

A javuló makrogazdasági és ingatlanpiaci környezet 2018-ban is támogatta a régiós NPL piacok aktivitását, valamint hozzájárult a hitelezés fellendüléséhez. A gazdasági fellendülés pozitív hatással volt továbbá a vállalati és lakossági adósok pénzügyi pozícióira, javítva ezzel hitel visszafizető képességüket.

A hitelminőség javulását támasztja alá a nemfizetési arány elmúlt években tapasztalt csökkenése is, amely mutató szorosan összefügg az új nem teljesítő hitelek képződésével. Hozzá kell tenni azonban, hogy a hitelezés fellendülése óta eltelt időszak viszonylag rövid ahhoz, hogy határozott következtetéseket tudjunk levonni az elkövetkező évekre az NPL poftfóliók alakulásának tekintetében. A történelmi mélypontot elérő kamatlábak várható emelkedése viszont nyomást gyakorolhat az adósok hitel visszafizető képességére.

Konszolidációs folyamat a bankszektorban

A tranzakciós aktivitás tekintetében változatos képet mutatnak a térség NPL piacai. Az NPL tranzakciók csökkenésére, ezzel párhuzamosan az egyéb, nem alaptevékenységhez kapcsolódó eszközökhöz („non-core”) – elsősorban teljesítő hitelportfoliók – kapcsolódó tranzakciók fokozatos fellendülésére számítunk azokon az érettebb piacokon, amelyek NPL állományuk jelentős részét kezelték és egy fenntartható szintre csökkentették. Ilyen piacok közé sorolhatjuk a román, a magyar és a szlovén NPL piacokat. Ezt erősíti a bankszektorban elindult konszolidációs folyamat, a stratégiába nem illeszkedő, valamint a méretgazdasságossági szempontból nem fenntartható üzletágak kivonása. Vannak azonban olyan ezidáig kevésbé aktív piaci szereplők, akik a portfolió tisztítás felgyorsítása érdekében NPL portfoliókat kínálhatnak eladásra, ezért még az érett piacokon is számítunk egy-egy jelentősebb tranzakcióra. Emellett azon bankoktól, amelyek aktívan kezelték a portfoliójukat az elmúlt években, kisebb volumenű, de gyakoribb NPL portfolió értékesítésekre is számíthatunk.

A KKE NPL piacokat továbbra is a tőkeáttétel-csökkentésére irányuló aktivitások mozgatják

További, eddig viszonylag kiaknázatlan piacokon várható fellendülés a következő években, mint például Ukrajna, Bosznia-Hercegovina és Albánia. Az ukrán piac elsősorban a számottevő vállalati NPL állománya miatt vonzó a nagy nemzetközi és régiós befektetők számára. A fizetésképtelenségi eljárást, a biztosítékok érvényesítését szabolyozó jogi és adózási keretek fejlesztése azonban szükséges ahhoz, hogy ezen befektetők a piacra lépjenek és számottevő portfolióvásárlásba kezdjenek.

A másodlagos NPL piacok fellendülésére számítunk a közeljövőben, amit megerősítenek a már lezárt és folyamatban lévő tranzakciók a térség egyes országaiban.

A regióban aktív befektetők folyamatosan alkalmazkodnak a változó piaci körülményekhez, a fedezett vállalati NPL portfoliók csökkenése és a lakossági szegmens aktivitásának növekedése következtében érdeklődésük a vegyes és lakossági jelzálog portfoliók irányába fordul.

Reméljük, hogy az idei nem teljesítő hitel piacokat elemző tanulmányunkkal is hasznos információkkal szolgálhatunk. Amennyiben bővebb információra szeretne szert tenni az elemzéssel kapcsolatban, keresse fel szakértőinket!

Korábbi kiadásaink