Stratégiai tanácsadás

Szolgáltatások

Stratégia

A Deloitte Stratégiai üzletága a világ legbefolyásosabb szervezeteinek segít mérhető eredményeket elérni a legjelentősebb stratégiai kérdések hatékony megválaszolásával. A legmodernebb technológiákat használjuk, kiegészítve alapos iparági ismereteinkkel és tapasztalatunkkal, hogy személyre szabott, integrált megoldásokat kínáljunk a sikeres jövő érdekében.

Üzleti átalakítás

A sikeres cégek a célok körültekintő meghatározásával és a vezető szerep megőrzéséhez szükséges képességek kialakításával előre fel tudnak készülni az áttörésekre, és ki tudják aknázni a bennük rejlő lehetőségeket. A Deloitte üzleti transzformációs szakértői a cégvezetőkkel együttműködve segítenek a vállalati szintű üzleti transzformációk végrehajtásában, így többek között az üzleti transzformációs célok és stratégiák kidolgozásában, új üzleti modellek kialakításában, valamint a stratégiai képességek és a működési modellek céljai közötti prioritási sorrend meghatározásában. 

Szakértőink az említett képességek és működési modellek továbbfejlesztése érdekében szorosan együttműködnek a működési transzformációs üzletág EMD csapatával, és a Deloitte más szolgáltatási területeit is bevonják az üzleti transzformációs tevékenységbe. Ezt követően segítünk a gördülékeny működés fenntartásában, miközben biztosítjuk az áttekinthetőséget, és értéket teremtünk az ügyfeleink számára.

Az üzleti transzformáció területén alkalmazott megközelítéseink, eszközeink és akcelerátoraink a napjainkra jellemző romboló innováció minden területén felhasználhatók. Röviden megfogalmazva, olyan környezetet teremtünk ügyfeleink számára, amelyben hatékonyan végrehajthatják a transzformációs terveiket, illetve támogatást nyújtunk a reális transzformációs elképzeléseik kidolgozásában és megvalósításában, ezáltal pedig az értékteremtési céljaik elérésében.
 

Vállalati és üzleti stratégia

A Deloitte vállalati és üzleti stratégiai tanácsadói a legnagyobb és leginnovatívabb cégeknek nyújtanak segítséget a stratégiai irányvonalaik meghatározásában és a kulcsfontosságú döntéseik meghozatalában, mind a vállalat, mind pedig az egyes üzleti egységek és földrajzi régiók szintjén. Ide tartozik többek között a stratégiai tervezés, a vállalati portfolió optimalizálása, a növekedés jellegének meghatározása (organikus vagy sem), a versenystratégia kidolgozása, az új piacokra való belépés stratégiája és a forgatókönyv-készítés.

A stratégiaalkotáson túlmenően a stratégia sikeres megvalósításában is támogatást nyújtunk a vállalkozásoknak, Ide tartoznak többek között a stratégiai költségcsökkentési programok, a funkciók tervezése, a fúziós és felvásárlási stratégia, valamint a dinamikus stratégiai tervezési rendszerek. A stratégiaalkotástól a megvalósításig minden területen testre szabott szolgáltatásokat kínálunk, és komoly iparági szaktudásunkkal a legkomplexebb üzleti kihívások leküzdésében is segítünk.

Digitális stratégia

A digitális korszak összeköti az embereket, és a kézzelfogható világot egyre szélesebb körben a bitek világa váltja fel, emiatt pedig a cégeknek újra kell gondolniuk, hogy miként teremtenek értéket a vevőik számára, milyen üzleti modellek határozzák meg a versenypiaci pozíciójukat, milyen működési modellek szükségesek a sikerhez, illetve milyen ökoszisztémában működnek.

A költséghatékonyság és a differenciálás alapelvei manapság is érvényesek. A formabontó digitális technológiák térnyerésével azonban átalakultak a döntési helyzetek, az egyes alternatívák közötti prioritási sorrendek, valamint a döntéshozatal körülményei is.

A Deloitte digitális stratégiára szakosodott szakértői segítséget nyújtanak ügyfeleinknek a vevőkre, üzleti modellre, működési modellre és vállalati ökoszisztémára vonatkozó döntések mérlegelésében, meghozatalában és végrehajtásában. Emellett a startupok által sikerrel alkalmazott lean és agilis technikák segítségével támogatást nyújtunk a cégeknek új kínálati elemek megtervezésében, tesztelésében és kialakításában, továbbá személyre szabott digitális képzési programokat is kínálunk a felsővezetői és egyéb dolgozói szintek számára egyaránt.

Fogyasztók

A Deloitte ügyféltevékenységi szakértői segítséget nyújtanak abban, hogy a cégek miként tudják gyökeresen átalakítani a működésüket az ügyfelek szemszögéből – mindezt az organikus növekedés elősegítése, az ügyfélélmény javítása, a nyereségesség és a jövedelmezőség növelése, és végeredményben a marketingtevékenység megreformálása érdekében. Ezeken a területeken a stratégiaalkotástól a megvalósításig számos szolgáltatást kínálunk ügyfeleink részére, és segítjük őket az eredmények mérésében, valamint a folyamatosan változó körülményekhez való alkalmazkodásban.

Rendszeresen dolgozunk együtt olyan marketingvezetőkkel, márkafelelősökkel és stratégiai vezetőkkel, akiknek egyszerre kell a hosszú távú célok teljesítésén munkálkodniuk és rövid távon is eredményt felmutatniuk. Ennek során segítséget nyújtunk nekik a vásárlók elemzésén alapuló változtatások megtervezésében és megvalósításában, és ezáltal a növekedésben is.

A Deloitte ügyféltevékenységgel foglalkozó szakértői segítséget nyújtanak a vállalkozásoknak a többcsatornás ügyfélinterakciós tevékenységek kialakításában, megvalósításában és bevezetésében, mind a külső, mind pedig belső vevőkapcsolati tevékenységek kapcsán. Szolgáltatásaink kiterjednek a működés értékelésére, a működési modellek tervezésére, a csatornák hatékony összehangolására, a technológiai megoldások hatékony alkalmazására, a beszerzési stratégiára, valamint az átalakítási tervek kidolgozására és megvalósítására.
A Deloitte árképzési szakértői támogatást nyújtanak a cégeknek a kereskedelmi árképzési stratégiák, folyamatok és kompetenciák kezelésében, valamint segítenek összehangolni azokat az üzleti, marketing-, ügyfélszegmentációs és forgalmazási stratégiákkal.  

Innováció

Legyen szó akár korszakalkotó felfedezésekről, a meglévő tudás továbbfejlesztéséről, vagy arról, hogy miként aknázhatják ki a digitális áttörésekben rejlő lehetőségeket, a cégek az innováció által erősödnek és növekednek. A Deloitte tervezésorientált globális innovációs tanácsadási csoportja egyedülálló szakértelmének, eszközeinek és szakértőinek, valamint a Doblin támogatásának köszönhetően új utakat kínál a cégek számára a növekedés és a jövedelmező működés felé, és segít az innovációk gyors és agilis piacra vitelében.

A stratégia, a társadalomtudomány és a technológia terén szerzett szakértelme révén a Deloitte az értéklánc minden egyes eleme kapcsán támogatást tud nyújtani a vállalkozásoknak a kínálkozó lehetőségek felkutatásában és a folyamatos növekedés elérésében.  Három területen segítünk a vállalkozásoknak a jobb eredmény elérésében:

  • Olyan korszakalkotó innovációs stratégiák kidolgozása és megvalósítása, amelyek célokat tűznek ki a vállalkozás számára
  • Olyan új és innovatív megoldások megtervezése, megvalósítása és piacra vitele, amelyek elérhetővé teszik ezeket a célokat
  • Hogyan legyünk jobb innovátorok – agilis folyamatok kialakításával, a szaktudás elmélyítésével, a szükséges képességek elsajátításával és partnerkapcsolatok kialakításával

A Deloitte 1981 óta úttörő az innováció területén, és ez idő alatt számos piacvezető cégnek nyújtott segítséget a turbulens gazdasági környezet által okozott komplex üzleti problémáik megoldásában, precíz interdiszciplináris megközelítés alkalmazásával.

Gazdasági és társadalmi stratégia

Szakértőink segítséget nyújtanak a társadalmi és gazdasági teljesítmény növelésében, valamint a versenyképesség és a jövedelmezőség javításában. A kínálatunk részét képező klaszterfejlesztési szolgáltatásunk a Michael Porter intézettel fennálló, nagy múltra visszatekintő együttműködésünkre épül. További kiemelt szolgáltatási területeink közé tartozik a szakpolitikai stratégia, a várostervezés, az intézményfejlesztés és a teljesítménymenedzsment.

Exceptional performance: A nonrenewable resource

What happens when a company achieves the summit? Is there nowhere to go but down? Superior performance, research shows, is neither quite as fragile nor robust as many believe—rather, it’s an attainable albeit slippery plateau. The key is to focus on profitability rather than revenue growth or value creation

running

A measured approach to retail growth

Pricing challenges and intense competition in retail markets have only increased in the emerging age of omnichannel retail and price transparency. To be successful in these conditions, pricing strategy needs to become more creative, differentiated, and based in a scientific test and measurement approach.  Explore why retailers should implement a culture of scientific measurement.

apples

Ismerje meg szakértőnket

Schenk Tamás

Schenk Tamás

Partner

Tamás a Deloitte Magyarország Üzletviteli tanácsadási üzletágának partnere, főként pénzintézeteknek nyújt stratégiai és működéshez kapcsolódó tanácsadást a digitalis stratégia, digitalis transzformáci... Több